-->


အရာရာမွာ လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ...

အရာရာမွာ လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ... google.com

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔သိတာနဲ႔ မဆိုုင္ဘူး သင့္ကိုုသိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရိွတယ္ဆိုုတာနဲ႔ ပိုုသက္ဆိုင္တယ္။

ၿပီးရင္ ဒီလူေတြအားလံုုးေကာ သင့္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳပါရဲ႕လား ?

 

သင့္ရဲ႕ တည္ရိွမူေကာ သူမ်ားအတြက္ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလဲ ?

အဲ့ဒါေတြအားလံုုးပါ ထည့္တြက္ၾကရမွာပါ။

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရိွတယ္ ; ဘယ္သူေတြနဲ႔ ထမင္းအတူစားဖူးတယ္ ;

လၻက္ရည္အတူေသာက္ဖူးတယ္ ; ဘယ္ေလာက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဟိုုတယ္ခန္းမစုုေ၀းပြဲေတြ သြားတက္ေရာက္ဖူးတယ္ ;

ဘယ္လူႀကီး၊ ဘယ္မင္္းသားနဲ႔ ဓါတ္ပံုုအတူတြဲရိုုက္ဖူးတယ္ ! အဲဒါေတြအားလံုုးနဲ႔ သိပ္မသက္ဆိုုင္ပါဘူး။

သင့္ကိုု လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လိုုလိုုလားလား ဆက္ဆံတယ္။

သင္ကိုုသူတိုု႔က စၿပီးလာမိတ္ဖြဲ႔တယ္။

သင္နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အဆက္အသြယ္မပ်က္ ဆက္ဆံေနခ်င္ၾကတယ္။

အဲ့ဒါေတြပိုုအေရးပါပါတယ္။

လူရာ၀င္တယ္ဆိုုတာ သင္လူဘယ္ေလာက္ကိုု အသံုုးခ်ႏိုုင္တယ္ လူဘယ္ေလာက္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္တာနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ဘူး။

သင္လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကိုု ကူညီဖူးတာနဲ႔ေတာ့ ပိုုသက္ဆိုုင္ပါတယ္။

လူရာ၀င္တဲ့လူမ်ားဟာ ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ားကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားၾကပါတယ္။

 

ေနရာလဲၿပီး စဥ္းစားတတ္ျခင္း

သူမ်ားေနရာ၀င္ၿပီး စဥ္းစားေပးတဲ့ အက်င့္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။

တယူသန္ျခင္း၊ အတၱႀကီးျခင္း၊ ဗိုုလ္က်ျခင္းမ်ားကင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

 

ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ၀င္ဆန္႔လြယ္ျခင္း

သတၱေလာကႀကီးဟာ ဘယ္လိုုတရားသေဘာနဲ႔ပဲ ျပည့္၀ေနပါေစ၊ ႀကီးႏိုုင္ငယ္ညႇင္း၊ ၀င္ဆန္႔ႏိုုင္တဲ့ သတၱဝါ ေနရာယူသြားတာ မ်ားပါတယ္။

လူသားေတြလည္း ဒီလုုိပါပဲ၊ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မယွဥ္ျပိဳင္ရေပမဲ့ အရည္အေသြးထိန္းထားႏိုုင္တဲ့လူဟာ ရပ္တည္မူ ရွည္ၾကာသြားတတ္ပါတယ္။

 

သူမ်ား အေပၚ သေဘာထားႀကီးျခင္း

လူရာ၀င္ၾကတဲ့သူမ်ားဟာ သေဘာထားႀကီးၾကပါတယ္။ ရက္ေရာၾကပါတယ္။

အေသးအဖြဲမွာ တြက္ကပ္မေနပါဘူး။ သူတိုု႔ဟာ ကိစၥႀကီးႀကီးဆိုုရင္ သတိ ဝီရိယ နဲ႔ ကိုုင္တြယ္ၾကတယ္။

မိမိကိုုယ္မိမိ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ႏိုုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ သူမ်ားအေပၚ ခြင့္လြတ္လြယ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

လူဆိုုတာ စိတ္ရင္းခံေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ဥာဏ္ေကာင္းျခင္းထက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း၊ ထက္ျမက္ျခင္းဟာ ေမြးရာပါျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ရင္းခံေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ ေရြးခ်ယ္မူ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

 

မိမိကိုုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ် ေနထိုုင္ျခင္း

Keep Low Profile ကိုု ဆိုုလိုုတာပါ။ သူတိုု႔ဟာ အေျပာထက္ အလုုပ္ကိုု ဦးစားေပးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

ၾကည့္တတ္တဲ့သူ ျမင္ပါလိ္မ့္မယ္။ Keep Low Profile ပံုုစံနဲ႔ ေနထိုုင္ျခင္းျဖင့္ သူတိုု႔ဟာၿပိဳင္ဘက္ကိုုနည္းပါးေစပါတယ္။

ရန္သူနည္းပါးေစပါတယ္။ လုုပ္ေဖာ္ ကိုုင္ဘက္ေကာင္း ေတြ႔ရိွေစႏိုုင္ပါတယ္။

 

သူတပါးကိုု ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ရိုုးရိုုးရွင္းရွင္း ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။ ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါ။

ခ်ီမြမ္းတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သင္လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားလာပါလိမ့္မယ္၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ဖားတတ္ျခင္း မတူညီပါ။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ သူမ်ားေကာင္းကြက္ကိုု ေဖၚ ထုုတ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားတတ္ျခင္းဟာ အက်ဳိးေမွ်ာ္လိုု႔ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းသာျဖစ္တယ္။

 

ယဥ္ေက်းျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့လူတိုုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာတာ၀န္မရိွပါ။

သူမ်ားစိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မလုုပ္မိဖိုု႔ေတာ့ ဆင္ျခင္ရပါလိမ့္မယ္။ ယဥ္ေက်းပါ။ ေအာက္မက်ဳိ႕ ပါနဲ႔။

 

မိမိကိုုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္ျခင္း

လူဆိုုတာ သူမ်ားကိုု ပိုုအစိုုးမရတာမိုု႔ သူမ်ားအျပစ္ကိုု ထိုုင္ေျပာေနရင္ ကိုုယ့္အတြက္ အက်ဳိးမရိွပါဘူး။

မိမိကိုုယ္မိမိ စမ္းစစ္တတ္မွသာလ်င္ တစတစ ပိုုမိုုတိုုးတက္သြားမွာပါ။

 

ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္း

ေက်းဇူးတင္ရင္ ေက်းဇူးရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုု ခံစားရပါတယ္။

ေက်းဇူးရွင္လုုပ္ျခင္းထက္ ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့လူကိုု ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

တိုုင္းျပည္တစ္ခုုလံုုး၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုုင္း ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ တိုုးတက္ဖိုု႔ဆိုတာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

 

အခ်ိန္တိက်ျခင္း

ကိုုယ္သာ ေစာင့္ဆိုုင္းတဲ့လူျဖစ္ပါေစ၊ သူတစ္ပါးကိုု မေစာင့္ဆိုုင္းေစပါႏွင့္၊ အခ်ိန္ကိုုေလးစားျခင္းဟာ သူတစ္ပါးကိုုေလးစားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရာထူးႀကီးေလ အစည္းအေ၀းကိုု ေနာက္က်မွ ေရာက္တတ္ေလ ဆိုုတဲ့အက်င့္မ်ဳိးကိုု လူႀကီးေတြက စျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

 

မူမွန္စိတ္ကိုု ေမြးျမဴျခင္း

အနိစၥတရားဟာ သဘာ၀လည္းဟုုတ္တယ္၊ ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္၊

မူမွန္စိတ္ကိုု ေမြးျမဴထားျခင္းျဖင့္ ေလာကဒဏ္ကိုု ပိုုခံႏိုုင္ပါလိမ့္မယ္။

 

သည္းခံတတ္ျခင္း

ဘယ္ကိစၥႀကံဳႀကံဳ တည္ၿငိမ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္၊ သည္းခံတတ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္၊

တစ္ခါတစ္ေလ သူမ်ားသင့္ကိုု ဘယ္လိုုျမင္တယ္ဆိုုတာ အေရးမႀကီးပါ၊

သင္ဘယ္လိုု အသက္ရွင္တယ္ဆိုုတာ သူမ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပါ။

သူမ်ားအၾကည့္၊ သူမ်ားအထင္ႀကီးအထင္ေသးမူကိုု သိပ္ဂရုုစိုုက္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။

သူမ်ားကိုု သိပ္ဂရုုမစိုုက္ရင္ သည္းခံမူကိုု အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကတိတည္ျခင္း

ကတိေပးမလြယ္ပါေစနဲ႔၊ ကိုုယ္လုုပ္ႏိုုင္တဲ့ အတိုုင္းအတာကိုု ေလွ်ာ့ၿပီးေျပာေပးပါ။

ကတိမတည္တဲ့လူဟာ စီးပြားႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ဖိုု႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ။

Recommended for you-အရွိန္အဝါႀကီးတဲ့ သူဆိုတာ...

Credit; ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္း

Read 590 times
Rate this item
(1 Vote)