-->


သင့္ကိုယ္သင္ ေန႔တိုင္း ျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ား!

သင့္ကိုယ္သင္ ေန႔တိုင္း ျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ား! google.com

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္သံုးသပ္တဲ့သူက မရွိသေလာက္ကို ရွားပါတယ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေန႔တိုင္းျပန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြပါ။

ဒီေမးခြန္းေလးေတြကို သင့္ကိုယ္သင္ ေန႔တိုင္းေမးမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဟာေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိလိုအပ္ေသးလဲ...?

ဘယ္အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာ စမ္းစစ္ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

-ဒီေန႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကဘာလဲ?

- ဒီေန႔အတြက္ အက်ိဳးအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲထားလဲ?

- ဒီေန႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ရမယ့္အရာ ၃ ခုကဘာလဲ?

- ဒီေန႔ဘာေတြ သင္ယူေလ့လာဖို ႔လုပ္ထားလဲ?

- ဒီေန႔ဘယ္အပိုင္းကို ပိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားလဲ?

- ဒီေန႔ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ စိတ္ကို ဘယ္လိုက်န္းမာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနထိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားလဲ?

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အေသးေလးေတြထားပါ။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အေသးေလးေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး အိမ္မက္အႀကီးႀကီးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

"တစ္ေန႔တစ္လွမ္း ပုဂံဘယ္ေရြ႕မလဲ" "ေတာင္ႀကီးဖဝါးေအာက္" စတာေတြက တစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းခဲ့ရတာပါ။

အိမ္မက္ ႀကီးႀကီးမက္ပါ။ အေသးေလးေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရယူပါ။

Recommended for you-သင့္ဘဝကို သင္ဘယ္လို ရပ္တည္မလဲ?

Source; Socialmedia

Read 608 times
Rate this item
(3 votes)