-->


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား google.com

အခုဆိုရင္ Business Coaching ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ Leadership Training ေတြကို လုပ္ေပးလာခဲ့တာမွာ မိသားစုလုပ္ငန္းေတြကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာ ပိုျပီးမ်ားပါတယ္။

မိဘလက္ထက္က စထူေထာင္ခဲ့မယ္။

သားသမီးေတြ ၾကီးလာေတာ့ ၀င္လုပ္ၾကမယ္။

အဲဒီမွာ နဂိုရွိျပီးသား အားသာခ်က္ေတြကို လူငယ္ေတြရဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြ ေပါင္းထည့္ႏိုင္တာေတြ ရွိေနႏိုင္သလို ေခတ္စနစ္နဲ႕ ေလ်ာ္ညီစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြက အေလာတၾကီးလုပ္ခ်င္လို႕ နဂိုုတည္ျငိမ္ေနျပီးသား လုပ္ငန္းေတြ ယိမ္းယိုင္သြားတာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ လူၾကီးေတြက ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္မရွိတာ၊ လူငယ္ေတြက မိဘေတြ ေမ ွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မလာတာ၊၊

ေမာင္ႏွမေတြ အခ်င္းခ်င္း မတည့္ၾကတာ၊ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတာ၊

လုပ္ငန္းနာမည္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေပမယ့္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ မတူေတာ့ပဲ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနတာ၊ လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားကို ေမ ွ်ာ္ေတြးျပီး မိသားစု စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ထိခိုက္တာ၊

လုပ္ငန္းက ေရွ႕ဆက္သြားလို႕ မရတာ စသျဖင့္ မ်ိဳးစံုေသာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက မိသားစုလုပ္ငန္းေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ အခက္အခဲေလးေတြကို ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ကြ်န္ေတာ္စုစည္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာထားသေလာက္ မိသားစုလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းကို ပိုမိုုုု စနစ္က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြကိုပါ ေ၀မ ွ်ခ်င္ပါတယ္။

၁။ System မရွိျခင္း။

၂။ ဘယ္သူ႕အေဖေခၚရမွန္း မသိျခင္း။

၃။ အခ်င္းခ်င္း ျပိဳင္ေနၾကျခင္း။

၄။ မိသားစု၀င္ကို အလုပ္ထုတ္မရျခင္း။

၅။ တိက်ေသခ်ာတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားတာ မရွိျခင္း။

၆။ တာ၀န္ယူမႈ/ တာ၀န္ခံမႈမရွိျခင္း။

၇။ အုပ္စုကြဲေနတတ္ျခင္း။

၈။ တြက္ကပ္ေနတတ္ျခင္း။

၉ ။ ေငြကို စည္းကမ္းမရွိပဲ ယူသံုးေနတတ္ၾကျခင္း။

၁၀။ စာရင္းဇယားေသခ်ာမရွိလို႕ အရွံဳးအျမတ္ေသခ်ာမသိျခင္း။

၁၁။ ကုန္ပစၥည္းကို အလြယ္တကူယူသံုးျပီး ပိုက္ဆံမရွင္းျခင္း။

၁၂။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖစ္ေနျခင္း။

၁၃။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ေအာက္မွာမွန္း မသိျခင္း။

၁၄။ Generation Gap ျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အေတြးအေခၚအယူအဆ မတူျခင္း။

၁၅။ အရည္အေသြးမမွီတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြကို အလုပ္ေပးထားျခင္း။

၁၆။ ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးေတြကို အလုပ္ေပးထားျပီး ၂ စုကြဲကာ ျပိဳင္ေနၾကျခင္း။

၁၇။ လူၾကီးက လူငယ္ကို ေနရာမေပးျခင္း သို႕မဟုုတ္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးျခင္း။

၁၈။ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ မဆိုင္သည့္ေနရာေတြ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း။

၁၉။ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြမွ တစ္ကြင္းလံုးပတ္ကန္ေနရျခင္း။

၂၀။ အားနာတတ္ျခင္း၊ မျပတ္သားျခင္း။

၂၁။ စည္းကမ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္က မလိုက္နာျခင္း။

၂၂။ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ပါေစ၊ ထိုင္ၾကည့္ေနျခင္း။

၂၃။ မိသားစု ျပႆနာက လုပ္ငန္းျပႆနာ၊ လုပ္ငန္းျပႆနာက မိသာစု ျပႆနာ ျဖစ္လာျခင္း၊

၂၄။ လုပ္ငန္းတြင္ ျပႆနာတက္ႏိုင္သည္ကို သိေသာ္လည္း မိသားစု အဆင္မေျပမည္စိုးသျဖင့္း မေျဖရွင္းပဲ ထားျခင္း။

အဆင္မေျပမႈေတြက ဆက္ေရးရင္ ကုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာရင္းေတြကေတာ့ အဓိကျဖစ္ေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

PBCA ရဲ႕ Member Workshop မွာ ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပျဖစ္တဲ့ မိသားစုလုပ္ငန္း စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့

၁။ မိသားစုျပႆနာမ်ားမွ လုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။

၂။ စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပံုစံ မသတ္မွတ္ထားျခင္း။

၃။ စီမံခန္႕ခြဲမႈေပၚလစီမ်ား မရွိျခင္း။

၄။ ခ်ေရးထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္း။

၅။ မိသားစု၀င္မ်ားကို မျဖစ္မေန အလုပ္ေပးထားရျခင္း။

၆။ မိသားစု၀င္မ်ားကို သူ႕အလုပ္ကေန ဖယ္ရွားဖို႕ မလြယ္ကူျခင္း။

၇။ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား မတက္ၾကျခင္း။

၈။ ျပင္ပအေတြ႕အၾကံဳ မရွိျခင္း။

၉။ မိသားစု၀င္မဟုတ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ၾကားညွပ္တတ္ျခင္း။

၁၀။ ျပင္ပမွ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ၏ အျမင္ကို ရယူမႈ မရွိျခင္း။

၁၁။ ဆက္ခံသူေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ထြက္မည့္ အစီအစဥ္ မရွိျခင္း။

၁၂။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိျခင္း။

၁၃။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ပါက မိသားစု စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ထိခိုက္တတ္ျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီအခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မိသားစုလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရင္ဆိုင္ေနရႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးျဖစ္တုန္းကေတာ့ ဆရာၾကီးက

ဒါဟာ မိသားစုလုပ္ငန္း ျပႆနာ မဟုတ္ပဲ Ownership နဲ႕ Management မကြဲျပားတဲ့ျပႆနာလို႕ သူျမင္ေၾကာင္း ေျပာျပဖူးပါတယ္။

အခုဆက္လက္ျပီး မိသားစုလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးျပီး လုပ္ငန္းကို တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို မ ွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

- မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား မိသားစုဆက္ဆံေရးနဲ႕ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲဲျခားထားရန္။

- လုပ္ငန္းတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အကူအညီျဖင့္ သတ္မွတ္ရန္။

- လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား သတ္မွတ္၍ တာ၀န္ခြဲေ၀ရန္ (ဒီေနရာမွာ လိုအပ္္ပါက Professional HR Consultant မ်ားရဲ႕ အကူအညီ လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

- အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအပါအ၀င္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ တင္ျပသည့္ပံုစံအား Company လုပ္ငန္းမ်ားအတုိင္း သတ္မွတ္ရန္။

- ဒါဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မိသားစု၀င္တိုင္း မေမ့ေစရန္ (စိတ္ေကာက္၊ ရန္ျဖစ္ေန၍ မရပါ။ လုပ္ေလေလ လုပ္ငန္းထိခိုက္ေလေလ ျဖစ္ေနမွာပါ။)

- မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္တည္းကို လုပ္ငန္းတာ၀န္အမ်ားၾကီး စုျပံဳေပးထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

- အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ မိသားစု၀င္ကိုသာ အလုပ္ေပးရန္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူအား အလုပ္မေပးရန္။

- ဖြဲ႕စည္းပံုအရ မည္သူက မည္သူ႕ေအာက္မွာဆိုသည့္ Chain of Command ကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ရန္

(အေရးေပၚ အေျခအေနမွ လြဲ၍ ဟိုေက်ာ္ေျပာ၊ ဒီေက်ာ္ေျပာ မလုပ္ၾကရန္)

- လုပ္ငန္းတြင္ ရွိသည့္ အေရးၾကီးရာထူးမ်ားအားလံုးတြင္ ဆက္ခံသူေရြးခ်ယ္သည့္ အစီအစဥ္ Succession Planning မ်ား ေရးဆြဲရန္ သို႕မဟုတ္

လုပ္ငန္းကို အဓိကဦးေဆာင္ေနသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းမွ မည္သို႕ထြက္ခြာမည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရန္။

- ငယ္ရြယ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအား မိသားစုလုပ္ငန္းတြင္ တန္းျပီး အလုပ္ေပးျခင္းထက္ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစျပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အသိပညာမ်ား ရယူေစရန္

- ျပင္ပမွာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ Coach မ်ား၊ Consultant မ်ား ငွားရမ္း၍ လစဥ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ လိုအပ္သမ ွ် အကုုန္မျပည့္စံုႏိုင္ေသးေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၊

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခု အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႕ လူၾကီးကလည္း လူငယ္ကို ေနရာေပးျပီး လူငယ္ကလည္း လူၾကီးကို ေလးစားျပီး

ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...

Recommended for you-႐ြဲကုန္သည္ဇာတ္ေတာ္မွ ရရွိႏိုင္တဲ့ Marketing သင္ခန္းမ်ား

Credit; naingwinaung

Read times
Rate this item
(1 Vote)