-->

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ Online Marketing Strategy တစ္ခုခုနဲ႔ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေျခလွမ္းစေနၿပီလား? ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ Online Marketing Strategy တစ္ခုရရွိဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေတြကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္…

Published in Digital Marketing

လူမႈ႕မီဒီယာေပၚတြင္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းဟုေခၚေသာ Social Media Marketing ကို ယေန႔ေခတ္မွာဆိုရင္ေတာ့ လူတုိင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing

Mark Weinstein (မာ့ခ္ဝိန္းစတိန္း) ဟာ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာသာမကဘဲ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ commodity ေစ်းကြက္၊ အနာဂတ္ေစ်းကြက္၊ Option ေစ်းကြက္ေတြမွာ လူသိမ်ားျပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Tips

Starrbuck ကမၻာမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေကာ္ဖီကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၅ ႏုိင္ငံေက်ာ္မွာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁သန္းခြဲေက်ာ္မကနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ ရွိပါတယ္။

Published in Tips

သင္က Business တစ္ခုလုပ္ကုိင္ေနမယ္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ company ဟာ ပံုမွန္အျမတ္အစြန္းနဲ႔ လည္ပတ္ေနနိုင္ျပီဆုိတဲ႔ေနာက္မွာ သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ႀကီးထြားဖို႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ Growth ျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္လာပါျပီ။

Published in Marketing