-->

ယာဥ္ေတြမွာ စတစ္ကာေတြကပ္ျပီး ေၾကာ္ျငာေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ စိတ္ကူးကို ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္က စတင္ရရွိခ့ဲပါတယ္။

Published in Outdoor Advertising

Outdoor Avertising ဆိုတာ အဓိက အားျဖင့္ အိမ္ရဲ႕အျပင္ဘက္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊

Published in Outdoor Advertising

ယေန႔ေခတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကို လူေတြသိလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာရာမွာ နည္းလမ္းေတြ

Published in Outdoor Advertising

ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ( Billboard ) ဆုိတာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ရွိေနပါျပီ။

Published in Outdoor Advertising
Page 3 of 3