-->


ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အမွား (၁၂) ခ်က္

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အေတြ႕ အႀကံဳရရွိလာတဲ့အခါ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးရဲ႕ ခ်ဳိျမတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြရရွိခဲ့သလို ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အမွား နည္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာ ေလး ရရွိလာပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၿပိဳင္ ဆို္င္ရတဲ့အခါ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး (Marketing) ကို ပစ္ပယ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Marketing Management) ကို ပစ္ပယ္လို႔မရ ေတာ့ပါဘူး။ ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Marketing Management)ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားတဲ့ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံုးစြဲလို႔ေနရပါၿပီ။ စာေတြ႕လက္ ေတြ႕ေလ့လာမႈနဲ႔ လက္ေတြ႕အလုပ္ကို ေပါင္းစပ္ ၾကည့္လို္က္ေတာ့ ကုမၸဏီလုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလမွာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး (Marketing) မွာ အမ်ားဆံုး မွားၾကတဲ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအမွားမ်ား (Marketing Errors)ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအမွား ေတြကို နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ရင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ရည္ မွန္း ခ်က္ေအာင္ျမင္ၿပီး ပစ္မွတ္ေဖာက္သည္ေတြထံ ေရာက္ရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအမွားမ်ား

(၁)ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေခတ္မီေနေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အမွားတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ- ကေလးေတြစားေနတဲ့ အဆာေျပ Snack ထုပ္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အထဲက မုန္႔ အရည္အေသြးကလည္း စားခ်င္စဖြယ္ ျပဳလုပ္ၿပီး packing လွလွေလးနဲ႔ Street Fighter ကတ္ျပားေလးလည္း အထဲမွာ ပါလိုက္ေသး။ တီဗီေၾကာ္ျငာနဲ႔လည္း ဆြဲေဆာင္လိုက္ေသး တယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း ခုေခတ္ကေလးေတြ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုေတာ့ ေရာင္းေကာင္း တာေပါ့။ ဒါဟာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို ေခတ္မီေနေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းပဲ။ အဲဒီ လိုမွ မထုတ္လုပ္နိုင္ရင္ မိမိရဲ႕ကုန္ပစၥည္းဟာ ေစ်းကြက္နဲ႕ ကိုညီမွာမဟုတ္ ပါဘူး။
(၂)ေစ်းကြက္အလာကို တိက်စြာ တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္း ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကလည္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ရဲ႕ အမွားတစ္ရပ္ပါပဲ။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ စားသံုးသူ ဘာလိုအပ္ေနသလဲ။ ဘာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကသလဲ။ ကုမၸဏီေတြဟာ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ အလားအလာကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းဖို႔ ေငြေၾကး ကုန္က်ခံၿပီး ေစ်းကြက္သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဥပမာ- ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းကြက္ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ေကာင္းေနေပမဲ့ ေရွ႕အလားအလာ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၃)ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းအစဥ္ကို တိက်စြာတိုင္းဆဖို႔ ပ်က္ကြက္တာဟာလည္း အမွားတစ္ခုအျဖစ္ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ အလွည့္ အေျပာင္းေတြကုိ အသင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔လိုတာ သင္ခန္းစာ ရခဲ့ပါ။ ဥပမာ- စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး ေစ်းကြက္ကို ၾကည့္ပါ။ "အရည္အေသြး" ဆိုတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄)ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ မားကတ္တင္းရဲ႕ အမွားတစ္ရပ္ပါပဲ။ ေၾကာ္ျငာ ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြကို ထင္ဟပ္ေစရပါတယ္။
(၅)ဝယ္လိုအားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရာသီအလုိက္ကြဲျပား မႈေတြကို သေဘာေပါက္ နားလည္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ ျခင္းဟာလည္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အမွား တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဥပမာ-အိမ္သုတ္ေဆးေတြဟာ မိုး ရာသီမွာ အေရာင္းထိုင္းၿပီး ေဆာင္ရာသီကစၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ဝယ္လို အား (Demand)ကို သတိမူဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
(၆)ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျဖည့္ ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ေရးရဲ႕ အမွားတစ္ခုပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ လက္ငင္း ေရာင္းခ်မႈအေပၚ အေျချပဳသံုးစြဲတဲ့ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္ဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ အျမင္တို ေတာင္းရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားတဲ့ ေခတ္မွာ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ကို ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကုမၸဏီေတြမွာ ခ်မွတ္ ၾကေလ့ရွိပါတယ္။
(၇)ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မူဝါဒကို ကိုင္စြဲဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာလည္း မားကတ္တင္းရဲ႕ အမွားတစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳမိတာက ေတာ့ ထူးျခားမႈေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းအစဥ္တို႔ ဟာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာဖို႔ အခ်ိန္လိုအပ္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြဟာ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ Trading ပဲ လုပ္ ေနမွာလား။ ထုတ္လုပ္မႈ Manufacturing လုပ္မလား စတာေတြကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
(၈)စိတ္ကူးသစ္ေတြကို ေစ်းကြက္မွာ စမ္းသပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာလည္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အမွားတစ္ခုပါပဲ။ ဥပမာ- ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အထူးေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေရတိုနည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သံုးေန႐ံုနဲ႕ မရပါဘူး။ ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ "ေၾကာ္ျငာျခင္း" ေနရာ မွာ အစားထုိးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၁၀)ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အဆင့္က႑အားလံုး ကို ၿခံဳငုံၿပီး စီမံကိန္းအတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းထည့္ သြင္းဖို႔ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ မားကက္တင္းရဲ႕အမွား တစ္ခုပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ေစ်းကြက္ ဌာနဟာ အျခားကုန္ထုတ္လုပ္မႈဌာန၊ ဘ႑ာေရး ဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနေတြရဲ႕ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ ခ်က္ပမာ အေရးႀကီးပါတယ္။
(၁၁)ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သံုးသပ္ဖို႔ ပ်က္ ကြက္ျခင္းဟာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အမွား တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြဟာ မိမိရဲ႕အေနအထား သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္ၾကားမႈကို ပံု ေသတြက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈေတြကို ေလွ်ာ့မတြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
(၁၂)႐ံႈးနိမ့္မႈကို သံုးသပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ လည္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရဲ႕ အမွားတစ္ခုပါပဲ။ ဥပမာ-ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ မ်ဳိးတူကုန္ထုတ္ ပစၥည္းကို အၿပိဳင္ေရာင္းတဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္ မေရာင္းရတာလဲ။ ဝယ္သူေတြ မႀကိဳက္လိုလား။ ေစ်းႏႈန္းႀကီးလို႔လား။ အရည္အေသြးညံ့လို႔လား။ ေၾကာ္ျငာနည္းလို႔လား။ အဲဒီအမွားကို မွန္မွန္ကန္ ကန္ သံုးသပ္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးတာ သတိျပဳၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းကြက္အမွား (၁၂) ခ်က္ကို ကုမၸဏီေတြပဲျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပဲျဖစ္ေစ၊ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ၿပီး အမွားနည္းေအာင္ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း(စက္မႈတကၠသိုလ္)

Read 445 times
Rate this item
(1 Vote)