-->


ဂ်ပန္ေကာ္ဖီဆုိင္ေဈးကြက္ အဓိပတိ ၃ ပါး

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္သုံးသည့္ဓေလ့ထြန္းကားသည့္ ဂ်ပန္၌ ေကာ္ဖီေစ့ကုိ အခုႀကိတ္၊ အခုႏွပ္ၿပီး အခုေဖ်ာ္ေပးလုိက္သည့္ လတ္ဆတ္ ေကာ္ဖီ ပူပူေႏြးေႏြးကုိ ၀ယ္ေသာက္သူ မ်ားျပားေန သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ သက္သာဆုိင္လုပ္ငန္းတြင္ နံပါတ္(၁)ေနရာ၌ ရွိေနေသာ 7-Eleven က ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတစ္လႊားတြင္ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနေသာ ၎၏ သက္သာဆုိင္ေပါင္း ၁၆,၀၀၀ တြင္ ေကာ္ဖီႀကိတ္ႏွပ္ ေဖ်ာ္စက္မ်ား ထားရွိေပးၿပီး ေကာ္ဖီပူပူေႏြးေႏြးကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပၚထြန္းလာသည့္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စု လက္ဦးမႈ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။ ၀ယ္ေသာက္မည့္သူက မွာ လုိက္မွာ ႀကိတ္ႏွပ္ေဖ်ာ္ေပးသည့္ လတ္ဆတ္ေကာ္ဖီ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ Seven Café ဟု အမည္ေပးထား၏။
၀ယ္ယူေသာက္သုံးသူသည္ ေငြရွင္းေကာင္ တာတြင္ ေငြေပးေခ်ၿပီး ၀ယ္ေသာက္ရာ၌ ယန္း ၁၀၀ တန္ႏွင့္ ယန္း ၁၅၀ တန္ ႏွစ္မ်ဳိးအနက္ ႏွစ္သက္ရာ ကုိ ၀ယ္ေသာက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ ယန္း ၁၀၀ သည္ အေရိကန္ေဒၚလာ ၉၆ ဆင့္ႏွင့္ ညီမွ်ေပ ရာ တစ္ေဒၚလာတန္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ဟု အၾကမ္း အားျဖင့္ ဆုိႏုိင္ေပသည္။
Seven Café ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ ပုံမွန္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ 7-Eleven စတုိးဆုိင္ တစ္ဆုိင္လွ်င္ တစ္ေန႔ ပ်မ္းမွ် ခြက္ေရ ၁၀၀ ေရာင္းခ်ရသည္ဟု ဆုိသည္။
Seven Café သည္ အေငြ႕ေထာင္းေထာင္းထ ေနသည့္ ေကာ္ဖီပူပူမ်ားအျပင္ ေရခဲေကာ္ဖီေအးေအး မ်ားကုိလည္း တစ္ခြက္လွ်င္ ယန္း ၁၀၀ တန္ႏွင့္ ယန္း ၁၈၀ တန္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးထားရွိကာ ေရာင္းခ်ေပး သည္။
မွာၾကားမွ ႀကိတ္ႏွပ္ေဖ်ာ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေပရာ ေသာက္သုံးသူက ေစာင့္ဆုိင္းရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္ဖီရဖုိ႔ တန္းစီေစာင့္ေနၾကသူတုိ႔ကုိ လူစည္ကား ရာအရပ္ရွိ Seven Café ဆုိင္တုိ႔တြင္ ျမင္ရေနက် ျဖစ္သည္အထိ အားေပးၾကသည္။ အျခားေကာ္ဖီဆုိင္ မ်ားလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Starbucks ႏွင့္ Doutor တုိ႔ထက္ Seven Café ၏ လတ္ဆတ္ေကာ္ဖီ က ပုိေသာက္ေကာင္းသည္ဟု ဆုိၾကသည့္ အမာခံ ပရိသတ္ကုိလည္း ရရွိထားေပသည္။
အေမရိကန္အေျခစုိက္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားလုပ္ ငန္းႀကီး ျဖစ္သည့္ Starbucks Corp သည္ ဂ်ပန္၌ ဆုိင္စဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း Sazaby League Ltd.,ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ဘူတာ႐ုံတုိ႔တြင္ ထားရွိသည့္လမ္းေဘးေစ်းေရာင္း စက္ထဲမွ သံဘူးေကာ္ဖီႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက အလြန္ပုိ ေကာင္းသည့္ အရည္အေသြး ေပးႏုိင္သည္မွာ အမွန္ ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း တစ္ခြက္လွ်င္ သုံး အေမ ရိကန္ေဒၚလာေက်ာ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေစ်းျမင့္လြန္း ေနသည္။ ထုိေငြပမာဏျဖင့္ ေန႔လည္စာ ၀ယ္စား၍ ရေနသည္။ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင္သည္မွာ သုံးစြဲခြန္ ၅% ထပ္ေဆာင္းေပးၾကရသျဖင့္ ပုိက္ဆံအိတ္ ပိန္ ေဆး ျဖစ္ေနေစသည္။ ယခုအခါ ၅%မွ ၈% သုိ႔ အခြန္ႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားၿပီးၿပီျဖစ္ေပရာ အလုိုလုိေနရင္း ေစ်းပုိႀကီးသြားရေပသည္။
Starbucks သည္ ဂ်ပန္၌ ေကာ္ဖီဆုိင္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ေရာင္းအားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပုိမ်ားလာေန သည္ဟု ဆုိသည္။
ဂ်ပန္႐ုိးရာျဖစ္သည့္အျပင္ အေရာင္းရဆုံးလည္း ျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေနရာတြင္လတ္ဆတ္ ေကာ္ဖီပူပူက ေနရာ၀င္ယူလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ All Japan Coffee Association မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ၌ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္ဖီေသာက္ သည့္အက်င့္ ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီး ေသာက္သုံးမႈ ၅၀% ၀န္းက်င္တုိးခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ထုိ ကာလတြင္ ေကာ္ဖီတန္ခ်ိန္ ၂၅၆,၉၃၀ ကုိ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၌ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ထုိ ကာလ၌ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္သုံးျခင္းသည္ ၃% ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္ ေဖာ္ျပထား ေပသည္။
Japan Coffee

Read 415 times
Rate this item
(1 Vote)