-->


ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးုလုပ္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးုလုပ္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ google

ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးပြးေရးေတြအေနနဲ႔ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ တစ္လၿပီးတစ္လ ေၾကာ္ျငာမွား သုံးလိုက္ရတာ မနည္ပါဘူး။

socail media , search engine, billboard , main stream media စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ လုပ္ငန္းနဲ႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္ platform ကို ေရြခ်ယ္အသုံးျပဳ ေၾကာ္ျငာ ၾကပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြဟာ အေကာင္းဆုံရလဒ္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီထက္ပိုၿပီး ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြကို ရရွိေအာင္လို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားကို အထူဂ႐ုစိုက္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကာ္ျငာ စရိတ္ေတြ ေလ်ွာ႔ခ် နိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မူေစ်းႏူန္းမ်ားကိုပါ ျမင့္တင္ထားနိုင္တဲ့အတြက္ အျမတ္ဝင္ေငြပိုထြက္လာနိုင္ပါတယ္။

. Branding Guideline ထားရွိပါ။

branding အပိုင္ကို အထူကၽြမ္းက်င္ေသာ professional တစ္ဦးကို ငွာရမ္းၿပီး လုပ္ငန္နဲ႔ လိုက္ဖတ္တဲ့ အေရာင္မ်ားကို ေရြခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အေရာင္းသဘာဝမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

. ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ Logo

အေကာင္းဆုံဆိုတာေတြက အရိုရွင္ဆုံကျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ logo တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ အေတာင္အတက္ေတြနဲ႔ အေရာင္ေပါင္စုံေတြပါစရာမလိုပါဘူး။လုပ္ငန္းရဲ႕ လိုဂို တစ္ခုဟာ လုပ္ငန္တစ္ခုရဲ့မ်က္ႏွာပါပဲ။ လိုဂိုကအဓိက ခ်စ္စရာေကာင္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္ companyမ်ား၏ logoမ်ားကို ၾကည့္တဲ့အခါ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြရဲ့ လိုဂိုမ်ားဟာ ရိုရွင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း မွတ္မိလြယ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔လုပ္ငန္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းထင္ဟပ္ေစပါတယ္။

. လွပေသသပ္တဲ့ Graphic Designမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

ေသသပ္လွပတဲ့ Graphic Designမ်ားသည္ ေဖာက္သည္ေတြရဲ့ ယုံၾကည္မူပိုတိုးေစပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ေၾကာ္ျငာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ၎ပုံမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမွေပးခ်င္ေသာ messageကို လည္းပိုမိုပီျပင္ေအာင္ပို႔ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။

. Make Impression in every customer touch point.

ဒီအခ်က္ေလးကေတာ့ အေတာ္ေလးကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ့ ေဖာက္သည္ ေတြ ဆက္သြယ္လာမဲ့ ေနရာေတြအားလုံးမွာ အထင္ႀကီးေစတာပါပဲ။ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕က website ကေန ဆက္သြယ္လာမယ္ ထိုအခါေကာင္းမြန္တဲ့ အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္တဲ့ ဆက္သြယ္လို႔ရေအာင္လုပ္ထားတာပါမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဖုန္းကေန ဆက္သြယ္လာမယ္ ထိုအခါ ဖုန္းျပန္ေျဖသူက ေကာင္စြာ ေဖာက္သည္သိလိုသမၽွကို ေျဖနိုင္ရပါမယ္။

. CRM Customer Relation Management

ဒီအခ်က္ကေတာ့ အသုံးခ်တာနဲ႔ကို ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ ကိုယ္မွာ ရွိၿပီးသား ေဖာက္သည္မ်ားကို မွတ္သာထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဆိုင္မွာ ေဘာင္ဘီဝယ္ဖူးတဲ့သူကို ေဘာင္ဘီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံထြက္အေၾကာင္းေတြ facebook , messager, email ဖုန္းတို႕မွ တစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးတာပါပဲ။

Source: digital laboratory

Read 1521 times
Rate this item
(2 votes)