-->


ခ်ိတ္ဆက္ မာကတ္တင္း (Chain Business / Circular Marketing)

ခ်ိတ္ဆက္ မာကတ္တင္း (Chain Business / Circular Marketing) google

ယေန႔ေခတ္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္တယ္ဆိုတာမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ရပ္တည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

ဒီအခါမွာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြဲေတြကို ကိုယ္တိုင္ထူေထာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အက်ိဳးတူမိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္တည္း ယိမ္းယိုင္ၿပိဳလဲသြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းေဖးမလို႔ ရပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ ကားေတြ မပိုင္ေနဘူးဆိုရင္ ကားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါမယ္။ မိမိ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ပံုမွန္ကားငွါးေနရာကို ေရ႐ွည္လက္တြဲျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ကားငွါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း သေဘာကို ေဆာင္လာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ စိုးရိမ္တတ္ၾကတာက ကိုယ္က ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုပဲ မွီခိုလိုက္ရင္ ေရ႐ွည္မွာ ဒီလုပ္ငန္းက အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ကို ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ ထိုးလာသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲ။ ကိုယ္ပါ ဒုကၡမေရာက္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာ႐ွိပါတယ္။

ဒီအတြက္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းထဲမွာ ခရီးစဥ္အလိုက္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ေတြ ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ျပည္တြင္း ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ လုပ္ငန္း A။ ျပည္ပခရီးသြားေတြအတြက္ လုပ္ငန္း B။ ျပည္တြင္း အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ လုပ္ငန္း C။ စသျဖင့္ေပါ့။

ဒီလို ေရ႐ွည္ မိတ္ဖက္ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္အဆင့္က ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ထမင္းဆိုင္ ၊ တည္းခိုတဲ့ေနရာ ၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္ စတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကြင္းဆက္ေတြကို ခ်ဲ့ထြင္ရပါမယ္။

ကြင္းဆက္ခ်ဲ့ထြင္ဖို႔ အေျခအေနမေပးေသးရင္ ႐ွိရင္းစြဲ မိတ္ဖက္ေတြကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အထူးအခြင့္အေရး Discoumt ေပးျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြင္းဆက္ေတြကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ လုပ္ငန္း A, B, C ေတြကို မိမိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ေၾကာ္ျငာေပးတာ။ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္း A, B, C ေတြမွာ မိမိ လုပ္ငန္းကို ျပန္ေၾကာ္ျငာတာ။ စတာေတြ လုပ္ေဆာင္လို႔ ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔သာ ဥပမာေပးထားေပမယ့္ တျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ခ်ိတ္ဆက္ မာကတ္တင္း Chain Business / Circular Marketing ဟာ သာမန္ လက္ကားယူ လက္ကားေပး Supply Chain Management ထက္ပိုပါတယ္။ ကြင္းဆက္ေတြကိုသာ ထိထိမိမိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ Customer ေတြဟာ မိမိတို႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ကြင္းဆက္ေတြထဲကေန လြတ္ထြက္သြားစရာ မ႐ွိေတာ့ဘဲ ေရ႐ွည္ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေဖာက္သည္မ်ား တိုးပြားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source: Mr. marketing

Read times
Rate this item
(0 votes)