-->


အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုိအပ္ဆံုး အရည္အခ်င္းႏွစ္ခု

အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုိအပ္ဆံုး အရည္အခ်င္းႏွစ္ခု google

အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုိအပ္ဆံုး အရည္အခ်င္းႏွစ္ခုကို ေျပာပါဆိုရင္ မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ေသခ်ာ နားေထာင္တတ္ျခင္းလို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစားေတြကို သိရွိနားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ၊ ဘယ္လိုရလာဒ္မိ်ဳး လိုခ်င္ရင္ ဘယ္ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစားကို သံုးမယ္ဆိုတာကို သိထားရပါမယ္။ ေမးခြန္းေတြကို အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အဖြင့္ေမးခြန္း (Open Questions) နဲ့ အပိတ္ေမးခြန္း (Close Questions) ဆိုျပီးခြဲထားႏိူင္ပါတယ္။


အဖြင့္ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစား

အဖြင့္ေမးခြန္းဆိုတာမ်ိဳးက ဟုတ္ပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ့ ေျဖလို႔မရတဲ့ ေမးခြန္းမိ်ဳး ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဖာက္သည္၊ ဝယ္သူ၊ ေျပာဆိုေနတဲ့ လူေတြဆီကေန လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေမးတဲ့ ေနရာမိ်ဳးမွာ သံုးပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီေမးခြန္းေတြက “ဘယ္လို”၊ “ဘာလဲ”၊ ေျပာျပေပးပါဦး။ စတဲ့ ေမးခြန္းစကားလံုးေတြ နဲ့ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ကို္ယ့္ဝယ္သူကို မ်ားမ်ားေျပာေစခ်င္တဲ့ အခါမွာ သံုးတာမိ်ဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ စတာေတြကို သိခ်င္တဲ့ အခါမွာ သံုးတဲ့ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အကို၊ အမ ဒီထုတ္ကုန္ကို မၾကိဳက္တာ ဘာလို႔လဲ။ ေျပာျပေပးပါလား။

ဒါဆိုရင္ အဖြင့္ေမးခြန္း ပံုစံေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သံုးမလဲ။

၁။ ကိုယ့္ဝယ္သူေဖာက္သည္ နဲ႔ စကားဝုိင္း စတင္တဲ့ အခါမိ်ဳး။ အေပါက္အလမ္းတည့္ေအာင္ စလုပ္တဲ့ ေနရာမိ်ဳးမွာ သံုးပါတယ္။ ဥပမာ အကိုေနေကာင္လား။ စေနေန႔က ဘယ္ေတြမ်ား သြားျဖစ္ေသးလဲ။

၂။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခု ေျပာင္းခ်င္တဲ့ အခါမိ်ဳးမွာ သံုးပါတယ္။ တစ္ခုခု ေျပာေနရင္း နဲ႔မွ ေနာက္ေခါင္းစဥ္ ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မိ်ဳးမွာ။ ဥပမာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု အလုပ္အေၾကာင္း စေျပာၾကမလား။

၃။ ကိုယ့္ဝယ္ သူေဖာက္သည္ရဲ့ ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္၊ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ေမးတဲ့ အခါမွာ သံုးပါတယ္။ ဥပမာအကို အခုလက္ရွိ အေရာင္းသမားေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ။


ဒီေတာ့ အဖြင့္ေမးခြန္းပံုစံ ဆိုတာ ကိုယ့္ဝယ္သူေတြရဲ့ ခံစားခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ အၾကံဥာဏ္ ျပန္ေတာင္းခံတဲ့ အခါမိ်ဳးေတြမွာ သံုးပါတယ္။ စကားသိပ္ေျပာေလ့ မရွိတဲ့ ဝယ္သူေတြ နဲ့ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ဆိုရင္လဲ အသံုးတည့္ပါတယ္။

 

အပိတ္ေမးခြန္း အမိ်ဳးအစား

ဒီေမးခြန္းမိ်ဳးကေတာ့ တိက်တဲ့အခ်က္အလက္၊ အထင္အျမင္ကို ေမးခ်င္ရင္သံုးပါတယ္။ အပိတ္ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစားကလဲ အဖြင့္ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစားလိုဘဲ အသံုးတည့္ပါတယ္။ ဟုတ္လား။ မဟုတ္ဘူးလား။ တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္လိုခ်င္တဲ့ အခါမွာ ေမးပါ။ ဥပမာ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ။ ဒီေမးခြန္းက အသက္ကိုဘဲ ေျဖလို႔ရေစပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာေနေနတုန္းဘဲလား။ ဒါဆိုလဲ ဟုတ္တယ္။ မဟုတ္ဘူး။ ေျဖရံုပါဘဲ။ ဒီလို ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။


အေရာင္းသမားတိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ အေရးပါတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြထဲမွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းလုို႔ေျပာရင္ ထိေရာက္မွန္ကန္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ဖို႔လဲ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဝယ္သူအေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ထုတ္ကုန္၊ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန၊ လိုခ်င္တဲ့ ရလာဒ္ ေပၚမွာ မူတည္ျပီး အဖြင့္၊ အပိတ္ ေမးခြန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျခင္းအားျဖင့္ ေရာင္းအားတက္လာေအာင္ လုပ္နိုင္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

 

Source; Min

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)