-->


သင့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကုိ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္တပ္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်က္မ်ား

သင့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကုိ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္တပ္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်က္မ်ား Googie


ကုိယ့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာကုိ ေဖာ္ျပခ်င္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းၾကားထဲေရာက္ေနလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ Audience ေတြ အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိင္ရန္နဲ႔ ၾကည့္လုိက္မိတိုင္း ကုိယ့္ရဲကလုပ္ငန္းကုိ မွတ္မိေနေစဖုိ႔ လမး္ညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ခ်ိတ္ဆြဲၾကပါတယ္။ ဒီလုိခ်ိတ္ဆြဲတဲ့ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးဌာနမွဳးနဲ႔ စီမံေရးရာဌာနကုိ ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေနရာမွာ အမည္၊ နုိင္ငံသားအမွတ္၊ ရာထူး၊ လုပ္ငန္း၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ကုိ အျပည့္အစံုထည့္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ ျပီးရင္ ဒီေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ကုမၸဏီလိုင္စင္၊ စည္ပင္သာယာလုိင္စင္၊ ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုခုရဲ႕ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေၾကာင္း စတာေတြထဲကမွ တစ္ခုခုနဲ႔ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားမယ့္သူဟာ အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြ စာရင္းမွာမပါဝင္ဘူးဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာခြင့္ျပဳသူရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔ ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လုိအပ္တာကေတာ့ လမး္ညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ကုိ တပ္ဆင္မယ့့္ေနရာကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ျပီးျပသရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မတပ္ဆင္ခင္မွာ ေတြ႕ျမင္ရမယ့္ပံုနဲ႔ တပ္ဆင္ျပီးတဲံအခါေတြ႕ျမင္ရမယ့္ပံုကုိ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ျပင္ဆင္ျပီး တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတပ္ဆင္မယ့္ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ရဲ႕ ဒီဇိုင္းကုိ ကာလာနဲ႕ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆုိင္းဘုတ္ရဲ႕ဖရိန္ပံုစံမ်ားကုိလည္း ပူးတြဲတင္ျပရမွာပါ။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျပည့္စံုျပီဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စ ည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး႐ုံးမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ(လမ္းႏွင့္တံတား)၊ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ(ေရႏွင့္သန႔္ရွင္းမွု) တို႔ ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျပီး ဌာနကုိျပန္လည္တင္ျပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

Echo နဲ႔ RevoTech တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ERA Myanmar ကို တည္ေထာင္

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး႐ုံးရဲ႕ စစ္ေဆးတင္ျပခ်က္အေပၚ ခြင့္ျပဳမျပဳကုိ ဒုတိယဌာနမွူး၊ ဌာနမွူးဆီကုိ တင္ျပပါတယ္။ ခြင့္ျပဳပါက တစ္ႏွစ္လုံးစာ ၁ စတုရန္းေပကုိ ၁၀၀၀ဝ ႏွုန္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံပါတယ္။ ဆိုင္းဘုတ္ခြန္ေတြကုိေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)ရဲ႕ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ DY 7 ၂-၁၂-၀၃-၀၅ နဲ႔ လုပ္ငန္း/ ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္သို႔ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီ ရဲ႕ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ တပ္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အေပၚကအခ်က္ေလးေတြကို သိထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၾကိဳတင္ျပင္လုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ https://bit.ly/2XLFzZM ဒီ Link မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူနုိင္ပါတယ္။


Source; YCDC
Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)