-->


ျပတ္သားသင့္ရင္ျပတ္သားလိုက္ပါ

ျပတ္သားသင့္ရင္ျပတ္သားလိုက္ပါ google.com

ကိုယ္႔မွာရွိေနတဲ႔ အားနည္းခ်က္ကိုအၿမဲအျပစ္ရွာေျပာဆိုခံေနရၿပီလား ျပတ္သားလုိက္ပါ........

ကိုယ္အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေနပါလွ်က္နဲ႔တစ္ဖက္ကပိုပိုနင္းလာသလား ျပတ္သားလုိက္ပါ........

ကိုယ္အေကာင္းဆံုးသစၥာေစာင့္သိေနပါလွ်က္နဲ႔ တစ္ဖက္ကအခြင့္ေကာင္းယူၿပီး နားလည္ေပးမွဳကို အသံုးခ်ေနသလား ျပတ္သားလိုက္ပါ……..

ကိုယ့္ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြကို လွည့္စားကာအရူးလုပ္ျခင္းခံေနရၿပီလား ျပတ္သားလိုက္ပါ........

ကိုယ့္အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ကို အေကာင္းဆံုးရွင္းျပေနပါလွ်က္ တစ္ဖက္ကအဆံုးထိႀကံစည္ တုိက္ခိုက္ေနၿပီဆို ျပတ္သားလိုက္ပါ……..

ကိုယ္ကျဖဴစင္တဲ႔ေစတနာေတြကို ေပးေနပါလ်ွက္ အသိအမွတ္မျပဳတဲ႔အျပင္ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းခံေနရလွ်င္ ျပတ္သားလိုက္ပါ……..

နာက်င္မွဳေတြနဲ႔ ညွိယူလို႔မရတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီဆို ျပတ္သားလိုက္ပါ……..

ျပတ္သားသင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ျပတ္သားလိုက္ပါ။ မျပတ္မသားျပဳလုပ္ေနျခင္းက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာက်င္ဖို႔ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လူအမ်ားက ျပတ္သားတယ္ဆိုတာ ၾကင္နာမွဳမရွိ ႏူးညံ့တဲ႔ စိတ္ႏွလံုးသား မရွိဘူးလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျပတ္သားျခင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္                                                                                                                                                                                                  ကာကြယ္တာ ျဖစ္သလို အျခားသူကိုကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပတ္သားလိုက္တဲ႔အတြက္ မွားယြင္းတဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္မိျခင္းဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်မခ်ႏိုင္၊ မတင္မက် ျဖစ္ေနျခင္းထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြ ၾကားထဲမွာေတာင္ မျပတ္သားမွဳ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိျခင္းေတြက အခ်ိန္မေရြးအရွိန္ျပင္းစြာ ေပါက္ကြဲႏိုင္မယ့္ဗံုးတစ္လံုးျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကို ရႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ျပတ္သားသင့္တဲ့ အရာမ်ား၊ သံေယာဇဥ္  ျဖတ္သင့္သည့္အရာမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာလ်ွင္ ေအးခ်မ္းစစ္မွန္တဲ့ ဘ၀တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read-အျခားသူေတြရဲ႕အျမင္၊ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမွဳေတြက သင့္ကိုလႊမ္းမိုးေနၿပီလား

Source; ဇင္းနစ္ မေကြး

Read 4416 times
Rate this item
(2 votes)