-->


ေစ်းအႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္မ်ား(၁)

ေစ်းအႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္မ်ား(၁) google.com

ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ဖန္တီးဖို႕အတြက္ဆိုရင္ အဓိက customer ရဲ႔လုိအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္ေတြကို သိရွိရန္အေရးႀကီးပါတယ္။  ဒီလိုသိႏိုင္ရန္ ၀ယ္သူကိုေပးခ်င္ တဲ့အခ်က္ေတြ၊ သုေသသနေတြ၊ တန္ဘိုး၊ educated ၊ အျမင္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုတာ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ကြယ္ကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ၊ နည္းဗ်ဴဟာ နဲ႔ စီးပြားေရးအျမင္ေပါင္းစပ္မွဳမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါဆိုလက္ရွိကမၻာေပၚမွာ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ေတြကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Apple

Apple ရဲ့အမွတ္တံဆိပ္တန္ဖိုးကေတာ့ $170B  ရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့တစ္ႏွစ္ကို $1.8Bသံုးစြဲထားပါတယ္။ ကမၻာ့ေရာင္းအားရဲ႕ အဆင္႔(၇)ေနရာမွာရွိေနၿပီး နည္းပညာေစ်းကြက္မွာ ေရွ႔ဆံုးကေျပးေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုပါ။ ဒါ့ျပင္ အျမတ္အမ်ားဆံုးေနရာမွာလည္း ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Apple

Google

Google လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ သူ႕ရဲ႔အေက်ာ္အၾကားဆံုး productတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ google search engine ကိုေျပးျမင္မိၾကမွာပါ။ အမွတ္တံဆိပ္တန္ဖိုးကေတာ့ $101.8B ရွိၿပီး ကမၻာ့နည္းပညာေစ်းကြက္မွာ ဒုတိယလိုက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုပါ။ ေၾကာ္ျငာ႑မွာေတာ့ 3.9B ေလာက္သံုးစြဲထားပါတယ္။

google

Microsoft

ေန႔စဥ္က်ြန္ေတာ္တို႔အသံုးျပဳေနတဲ့ ရံုးလုပ္ငန္းသံုးေတြထဲမွာ Microsoft ထုတ္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥညး္ေတြနဲ့ ကင္းကြာလို႔မရပါဘူး။  အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ $87B ရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ $1.6B အသံုးျပဳပါတယ္။

Microsoft

Related Aritcles-ကမာၻ႔အျမတ္အမ်ားဆံုး ကုမၸဏီ ၅ခု

Source ; Forbes

Read 335 times
Rate this item
(0 votes)