-->


ေစ်းအႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္မ်ား(၂)

ေစ်းအႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္မ်ား(၂) google.com

 

Facebook

Facebookဆိုတာနဲ႔ ကမၻာေပၚမွာမသိသူ အလြန္ရွားပါတယ္။ Facebookကုိ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ ၿပီး ရံုးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္။ယခုအခ်ိန္မွာဆို facebook သံုးစြဲသူေပါင္း ၂ဘီလီယံထိရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၇၃.၅ ဘီလီယမ္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀မီလီယမ္  ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အေက်ာ္ၾကားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ေတြထဲမွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္အနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Facebook

 

Coca-Cola

Coca-Cola အခ်ိဳရည္ကိုေသာက္သံုးသူဟာဆိုလွ်င္ ၁.၉ဘီလီယံအထက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ အထိေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆.၄ ဘီလီယမ္အထိရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဘီလီယံအထိ အသံုးျပဳပါတယ္။ အခ်ိဳရည္၊ အေဖ်ာ္ကုမၸဏီေတြအမ်ားႀကီးထဲမွ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

coca cola

Amazon

Amazon ကုိ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀ါရွင္တန္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္အဆင့္(၄)ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး အမွတ္တံဆိပ္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄.၁ ဘီလီယမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံအထိရွိပါတယ္။

amazon

Disney

က်ြန္ေတာ္တို႔ဟာ disneyရဲ႕ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ေမြးဖြားလာတယ္ေျပာမယ္ဆုိလည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ Disney ကုမၸဏီရဲ႕သက္တမ္းဟာ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၉၄ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရွည္ၾကာလွတဲ့ အေကာင္းဆံုးအမွတ္တံဆိပ္ရဲ႔တန္ဖိုးကေတာ့ ေဒၚလာ၄၃.၉ဘီလီယံရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ကေတာ့ ေဒၚလာ၂.၉ ဘီလီယံအထိရွိပါတယ္။

Disney

Related Articles-ေစ်းအႀကီးဆံုး ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ အသံုးစရိတ္မ်ား(၁)

Source; Forbes

Read 340 times
Rate this item
(0 votes)