-->


က်င့္၀တ္မ်ားနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မွဳမ်ား

က်င့္၀တ္မ်ားနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မွဳမ်ား google.com

ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေတြဟာ တိုးတက္လာေသာ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းရဲ႕အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိရာ ရုပ္၀တၳဳ၊ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းက စီခံခန္႔ခြဲမွဳအတြက္သာမက၊ လုပ္အားအတြက္ပါ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေငြနည္းနည္းနဲ႔၊ ကားတစ္စီးကုိ ဒီေန႔၀ယ္ႏုိင္ပါတယ္။အေဟာင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ေၾကာ္ျငာကုိ ၾကည့္ၿပီး ရႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ ေငြမ်ားမ်ား ေပးႏုိင္ရင္၊ ကားအသစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဇိမ္ခံပစၥည္း ေတြပါတဲ႔ ကားကို ေရြးႏိုင္ပါတယ္။ကုိယ္က ဘယ္လုိလူမ်ိဳးလဲဆုိတာကုိ ကုိယ္၀ယ္တဲ႔ ကားအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြက ကုန္ပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးထဲကမွ ကားတစ္မ်ိဳးခ်င္း၊ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုခ်င္းဆီရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ့္လုိအပ္ခ်က္၊ အႀကိဳက္နဲ႔ ထပ္တူညီတာကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဟာ အေရာင္းအေပၚသက္ေရာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ လူမွဳေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ သတင္းစာမ်ား၊မဂၢဇင္းမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အဓိက၀င္ေငြကို ေၾကာ္ျငာကရရွိပါတယ္။ ဒါကလြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ကို ကူညီေပးၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည့္စံုေအာင္ျမွင္႔တင္ေပးပါတယ္။ လူမွဳလုပ္ငန္း ေၾကညာခ်က္ ဟာတုိးတက္မွဳနဲ႔ လူမွဳေရးအျခင္းအရာမ်ားရဲ႕ အေရးပါမွဳကို နားလည္ေစေအာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္လိုက္ ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာျခင္းရဲ႔ စြမ္းအားနဲ႔ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ Community Chest, United Wayနဲ႔အျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူတဲ႔ လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဟာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိၿပီး ပါ၀င္ကူညီသူမ်ား လည္ပတ္ေနပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာျခင္းဟာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ လံုး၀မရွိေတာ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစကေန ဒီေန႔အထိ အသက္ေမြးမွဳဟာ မွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ က်င့္၀တ္ၾကားမွာ ႀကိဳစားရုန္းကန္ေနခဲ႔ရပါတယ္။ ၁၉၀၀ႏွစ္မ်ားရဲ႔ အေစာပိုင္းတုန္းက ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဟာ က်င့္၀တ္လုိက္နာဖို႔ ဖိအားေပးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ စားသံုးသူေတြဟာ မတည္ၿငိမ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးေတြေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ားခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ က်န္းမာေရးသံုး ပစၥည္းေတြပါ။ စားသံုးသူေတြေတးထားတဲ႔ ေဒါသဖြဲမီးေနာက္ဆံုးေပါက္ကြဲၿပီး စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး သက္၀င္လွဳပ္ရွားမွဳေတြေပၚေပါက္လာခဲ႔ရတယ္။ အေရးဆုိမွဳေတြက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆံုးမွာ ထုတ္ကုန္နယ္ပယ္အထိ သက္ေရာက္ သြားပါတယ္။

Related Articles-ေရာင္းကုန္ကို အခမဲ့ေပးေ၀ကာေၾကာ္ျငာျခင္း

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းသမားေတြ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေတြကို ျမွင့္တင့္ဖုိ႔၊ ပရိုဖက္ရွင္နယ္ ပီသေအာင္ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အဖြဲ႔တစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္ရဲ့တုိးတက္ေရးကို သတိ၀ီရိယနဲ႔ ထိန္းညွိေပးဖို႔စတင္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစည္းအရံုး၊ အေမရိကန္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိးပြားေရးဗ်ဴရိုတုိ႔ဟာ ယေန႔တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေနတဲ့ အဲ႔ဒီအေစာပိုင္းအဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး ကပ္ပ်က္အတြင္း မွားယြင္းလိမ္လည္တဲ႔ ေၾကာ္ျငာသမားေတြ စိတ္ညစ္ေနခ်ိန္မို႔ လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီပရမ္းပတာကာလမွာ၊ ေရာင္းအားေကာင္းစာအုပ္ေတြက စားသံုးသူေတြရဲ႕ ကလိမ္သိုက္တူးသမားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္က ကြန္ကရက္သို႔ ေပးစာမွာ သမၼတႀကီးဂ်ြန္အက္ဖ္ကေနဒီက အခုိင္အမာဆိုထားပါတယ္။

“စားသံုးသူေတြဟာ အဆင့္မရွိတဲ႔ပစၥည္းေတြ၀ယ္မိရင္၊ ေစ်းေတြရိုက္ခံရရင္၊ အေျခခံသိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိခြင့္ရေအာင္ မျပထားရင္ သူတို႔ေငြေတြ၊ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ၿပီး။ ဒါဆိုတုိင္းျပည္ရဲ႕ ဥစၥာနစ္နာတာပဲ။”

ကေနဒီကေန အေမရိကန္ျပည္သူေတြအတြက္ စားသံုးသူအေျခခံ အခြင့္အေရး(၄)ခုကိုထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြထဲမွာ “လိမ္လည္၊လွည့္ဖ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေန ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ သိသာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔ သိသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ သိပုိင္ခြင့္ေတြပါ၀င္တယ္။

၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အေမရိကန္စားသံုးသူ လွဳပ္ရွားမွဳအသစ္က ကေနဒီလုပ္ႀကံခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ၀ါးတားဂိတ္ အေရးသဘာ၀စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြ အၿပီးမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ေပၚေပါက္ လာပါတယ္။ ထိုအေရးကိစၥေတြဟာ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ လုပ္ေနက်ပံုစံေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေစဖို႔နဲ႔ အလိုလိုစိတ္၀င္တစား ျဖစ္ေနေစပါတယ္။

ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမွဳအေပၚ သက္ေရာက္လာေစပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ တာ၀န္မဲ့ျခင္းနဲ႔အလိုလို သိရွိျခင္းေတြက ကိုယ္တိုင္စိတ္ေက်နပ္ျခင္းေတြအတြက္ ခ်ိန္ညွိလာပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့၊ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရးအေပၚ လူမွဳေရးအသိစိတ္ပုိင္း  အစစ္ခံႏုိင္ျခင္းဟာ အေမရိကန္စီးပြားေရး စိန္ေခၚမွဳအေပၚ ရိုက္ခတ္လာပါတယ္။

ယေန႔ အေမရိကန္စီးပြားေရးဟာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွာ က်င့္၀တ္မလုိက္နာေတြကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရွင္းလင္းသန္႔ရွင္းေစခဲ့ပါၿပီ။ အခုက ပိုအေသးစိတ္ၿပီး ညင္သာတဲ့ေၾကာ္ျငာကႀကြားလံုးေတြ၊ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးေတြအေပၚ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ဆြဲေဆာင္တာ၊ တရား၀င္ေပမဲ့ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ႔ကုန္ပစၥည္းေတြေၾကာ္ျငာတာ စတဲ့ကိစၥေတြဖက္လွည့္ေနပါၿပီ။ အထက္မွာဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ာ က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔အေရးႀကီးတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုလုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာသာမက စီးပြားေရးအေပၚမွာပါ သက္ေရာက္ မွဳေတြရွိေနပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအေပၚ ျပန္လည္သက္ေရာက္မွဳရွိတဲ့ လူမွဳေရးစိတ္ထားနဲ႔ ဥပေဒေတြလည္း ေပၚေပါက္ေစၾကရမ်ာျဖစ္ပါတယ္။

Crdeit; ပီတာစိုးမိုး

ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေဟာ တိုးတက်လာသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းရဲ့အရေးပါတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိရာ ရုပ်ဝတ္ထု၊ဆက်ဆံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ပြသခြင်းဖြင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းက စီခံခန့်ခွဲမှုအတွက်သာမက၊ လုပ်အားအတွက်ပါ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို အားပေးအားမြှောက်ပြုပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ငွေနည်းနည်းနဲ့၊ ကားတစ်စီးကို ဒီနေ့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။အဟောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ကြော်ငြာကို ကြည့်ပြီး ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ငွေများများ ပေးနိုင်ရင်၊ ကားအသစ် ဒါမှမဟုတ် ဇိမ်ခံပစ္စည်း တွေပါတဲ့ ကားကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို ကိုယ်ဝယ်တဲ့ ကားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးထဲကမှ ကားတစ်မျိုးချင်း၊ မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်၊ အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူညီတာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဟာ အရောင်းအပေါ်သက်ရောက်စေခြင်းအားဖြင့် အခြားသော လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များ ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ သတင်းစာများ၊မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုများ၊ရုပ်မြင်သံကြားများနှင့် အခြားသော ၀ဘ်ဆိုဒ်များဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေကို ကြော်ငြာကရရှိပါတယ်။ ဒါကလွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြခွင့်ကို ကူညီပေးပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပြည့်စုံအောင်မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ လူမှုလုပ်ငန်း ကြေညာချက် ဟာတိုးတက်မှုနဲ့ လူမှုရေးအခြင်းအရာများရဲ့ အရေးပါမှုကို နားလည်စေအောင် မြေတောင်မြှောက်လိုက် ပါတယ်။ ကြော်ငြာခြင်းရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ကြက်ခြေနီအသင်း၊ Community Chest, United Wayနဲ့အခြားသော အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များဟာ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိပြီး ပါ၀င်ကူညီသူများ လည်ပတ်နေပါတယ်။
သို့သော်လည်း ကြော်ငြာခြင်းဟာ ချို့ယွင်းချက် လုံးဝမရှိတော့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစကနေ ဒီနေ့အထိ အသက်မွေးမှုဟာ မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ ကျင့်ဝတ်ကြားမှာ ကြိုစားရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၀၀နှစ်များရဲ့ အစောပိုင်းတုန်းက ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဟာ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာဖို့ ဖိအားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ စားသုံးသူတွေဟာ မတည်ငြိမ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတွေကြောင့် ဒုက္ခများခဲ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်းတွေပါ။ စားသုံးသူတွေတေးထားတဲ့ ဒေါသဖွဲမီးနောက်ဆုံးပေါက်ကွဲပြီး စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်။ အရေးဆိုမှုတွေက အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကို သက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဆုံးမှာ ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်အထိ သက်ရောက် သွားပါတယ်။
ကြော်ငြာလုပ်ငန်းသမားတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြော်ငြာလုပ်ငန်းရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို မြှင့်တင့်ဖို့၊ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ပီသအောင် မြှင့်တင်နိုင်ရန်အဖွဲ့တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနယ်ပယ်ရဲ့တိုးတက်ရေးကို သတိ၀ီရိယနဲ့ ထိန်းညှိပေးဖို့စတင်ပါတယ်။အမျိုးသားကြော်ငြာလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအရုံး၊ အမေရိကန်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိးပွားရေးဗျူရိုတို့ဟာ ယနေ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ အဲ့ဒီအစောပိုင်းအဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေး ကပ်ပျက်အတွင်း မှားယွင်းလိမ်လည်တဲ့ ကြော်ငြာသမားတွေ စိတ်ညစ်နေချိန်မို့ လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပရမ်းပတာကာလမှာ၊ ရောင်းအားကောင်းစာအုပ်တွေက စားသုံးသူတွေရဲ့ ကလိမ်သိုက်တူးသမားကြော်ငြာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်က ကွန်ကရက်သို့ ပေးစာမှာ သမ္မတကြီးဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီက အခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။
“စားသုံးသူတွေဟာ အဆင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မိရင်၊ စျေးတွေရိုက်ခံရရင်၊ အခြေခံသိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိခွင့်ရအောင် မပြထားရင် သူတို့ငွေတွေ၊ အချည်းအနှီးဖြစ်ပြီး။ ဒါဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့ ဥစ္စာနစ်နာတာပဲ။”
ကနေဒီကနေ အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက် စားသုံးသူအခြေခံ အခွင့်အရေး(၄)ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေထဲမှာ “လိမ်လည်၊လှည့်ဖျား၊ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကနေ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ သိသာရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သိသင့်တဲ့အချက်တွေ သိပိုင်ခွင့်တွေပါ၀င်တယ်။
၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အမေရိကန်စားသုံးသူ လှုပ်ရှားမှုအသစ်က ကနေဒီလုပ်ကြံခံရပြီး နောက်ပိုင်း၊ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၊ ၀ါးတားဂိတ် အရေးသဘာဝစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ အပြီးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ ထိုအရေးကိစ္စတွေဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်နေကျပုံစံတွေကို စောင့်ကြည့်နေစေဖို့နဲ့ အလိုလိုစိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေစေပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းမှုအပေါ် သက်ရောက်လာစေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တာဝန်မဲ့ခြင်းနဲ့အလိုလို သိရှိခြင်းတွေက ကိုယ်တိုင်စိတ်ကျေနပ်ခြင်းတွေအတွက် ချိန်ညှိလာပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့၊ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးအပေါ် လူမှုရေးအသိစိတ်ပိုင်း အစစ်ခံနိုင်ခြင်းဟာ အမေရိကန်စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုအပေါ် ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။
ယနေ့ အမေရိကန်စီးပွားရေးဟာ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းမှာ ကျင့်ဝတ်မလိုက်နာတွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် ရှင်းလင်းသန့်ရှင်းစေခဲ့ပါပြီ။ အခုက ပိုအသေးစိတ်ပြီး ညင်သာတဲ့ကြော်ငြာကကြွားလုံးတွေ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ် ကြော်ငြာနဲ့ ဆွဲဆောင်တာ၊ တရားဝင်ပေမဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကြော်ငြာတာ စတဲ့ကိစ္စတွေဖက်လှည့်နေပါပြီ။ အထက်မှာဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ကြော်ငြာလုပ်ငန်းမျာ ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းခြင်းဟာ တစ်နည်းနည်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အတိုချုပ်ကတော့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာမက စီးပွားရေးအပေါ်မှာပါ သက်ရောက် မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအပေါ် ပြန်လည်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ လူမှုရေးစိတ်ထားနဲ့ ဥပဒေတွေလည်း ပေါ်ပေါက်စေကြရမျာဖြစ်ပါတယ်။

Read 341 times
Rate this item
(1 Vote)