-->


ကမၻာ႔ေရႊတြင္းႀကီးလုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚခံရတဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား

ကမၻာ႔ေရႊတြင္းႀကီးလုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚခံရတဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား google.com

ကမၻာ့ေရႊတြင္းႀကီးလိုု႔ တင္စားေခၚေ၀ၚ ျခင္းခံရတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးဟာ ကမၻာမွာ စီးပြားေရး အလုုပ္တတ္ဆံုုး လူမ်ဳိးျဖစ္သလိုု အခ်မ္းသာဆံုုး လူမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရိွတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး စုုစုုေပါင္း ၁၆ သန္းခန္႔ရိွပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၀.၃% ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုုး သူေ႒းေတြထဲမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ၅၀% အထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ဴးတိုု႔ဟာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၃%သာပါ၀င္ေပမဲ့့ အေမရိကန္ အခ်မ္းသာဆံုုး လုုပ္ငန္းရွင္အုုပ္စုုထဲမွာ ၂၅% အထိပါ၀င္ပါတယ္။ 


သူတိုု႔ ဘာေၾကာင့္အ႔ဲေလာက္ထိ ေအာင္ျမင္ရတာလဲ။ အားလံုုးနီးပါး ကုုသိုုလ္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ စာစုုျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာင္းပါးျဖစ္ျဖစ္ သူတိုု႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ လ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ကိုု ပံုုေဖၚ ႏိုုင္လိမ့္မည္ မဟုုတ္ပါ။ 
ဘယ္လိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးကိုု အာရံုုစိုုက္ၿပီး ေဖၚေဆာင္ေတာ့မည့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ႏိုုင္ငံရဲ႕ လူငယ္မ်ားအဖိုု႔ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ဒီစာထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ သေဘာတရားမ်ားဟာ စာဖတ္သူတိုု႔ရဲ႕ အယူအဆနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေကာင္းဆန္႔က်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ တူညီတာကိုု ယူၿပီး မႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္မ်ားကိုု ဖယ္ရွားထားလိုု႔ ရပါတယ္။ 
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတိုု႔ဟာ ကမၻာမွာ စီးပြားေရး အကြ်မ္းက်င္ဆံုုး လူမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ သမိုုင္းမွာ သူတိုု႔ဟာ ေဒသစြဲ သိပ္မရိွပဲ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုုရာကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုုင္ေလ့ရိွပါတယ္။ သမိုုင္းမွာ သူတိုု႔ဟာ ကိုုယ္ပိုုင္ေျမမရိွ၊ ကိုုယ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံမရိွတဲ့အတြက္ အနင္ထုုတ္ခံရတယ္။ အပယ္ခံခဲ႔ ၊ အဖိႏိွပ္ခံခဲ့၊ ျငင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

 ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးမွာ အလြန္ထူးခြ်န္ေလေတာ့ စီးပြားေရး အရ သူတိုု႔ကိုု အားကိုုးရတတ္ျပန္ပါတယ္။ ယခုုအခါ သူတိုု႔ ကိုုယ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံ ရိွေနပါၿပီ။ သူတိုု႔ဟာ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ ႏိုုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု ကိုုင္လွဳပ္ႏိုုင္ေနဆဲပါ။ ဂ်ဴးတိုု႔မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုုယ္ပိုုင္အယူအဆနဲ႔ ဥပေဒသေတြရိွတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္၊

ဥပေဒသ ( ၁ ) ပိုုက္ဆံအတြက္နဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္နာ ခရီးသြားပါ

ခရီးသြားတဲ့လူဟာ အျမင္က်ယ္တယ္။ အခြင့္အေရးနဲ႔ ထိေတြ႔လြယ္တယ္။  သမိုုင္းမွာ ဒီလိုုျဖစ္ဖူးတယ္။ ပိုုက္ဆံေပါတဲ့ေနရာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးရိွတယ္။ သူတိုု႔ဟာ ကမၻာ့ႏိုုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ သူတိုု႔ဟာ ကမၻာတစ္ခြင္လံုုးကိုု အဆက္အသြယ္လုုပ္ၾကတယ္။ စီးပြားေရး အလုုပ္ျဖစ္တဲ့ ဘယ္သူနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ တယ္။ 
သူတိုု႔ဟာ ပိုုက္ဆံရွာဖိုု႔ အတြက္ အရပ္ ေလးမ်က္နာကိုု ခရီးသြားၾကတယ္။ ၀ယ္ၾကတယ္။ ေရာင္းၾကတယ္။ တည္ၿမဲတဲ့ေစ်းကြက္ကိုု မေတာင့္တဘူး၊ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ကမၻာ့စီးပြားေရးသမားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတယ္။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ ပံုုေဖၚလာၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွာ သူတိိုု႔ဟာေသးေသးမႊားမႊား မကိုုင္ေတာ့ဘူး၊ ကမၻာ့ဘဏ္လုုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကးလုုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေတြ ခ်ဳပ္ကိုုင္လာႏိုုင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူတိုု႔ကိုုသူတိုု႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးသမားႀကီးအျဖစ္ ပံုုေဖၚတယ္။

ဥပေဒသ ( ၂ ) ပိုုက္ဆံဟာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတိုု႔ရဲ႕ ေလာကတၱရာ ဘုုရားသခင္ျဖစ္တယ္

ဆိုုရွယ္လစ္အရင္းၾကမ္း ေရးတဲ့ ဆိုုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးကားလမတ္(စ္) က ဂ်ဴးကိုုဒီလိုု ပံုုေဖၚဖူးပါတယ္။ “ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတိုု႔ဟာ လက္ေတြ႔လိုုအပ္ခ်က္ကိုုသာ အေလးထားတယ္။ စီးပြားေရးလုုပ္ဖိုု႔ကိုုသာ အားသန္တယ္။ ပိုုက္ဆံဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ ေလာကုုတၱရာ ဘုုရားသခင္ပဲ”တဲ့။ 
သူတိုု႔က ပိုုက္ဆံဟာ ယံုုၾကည္မူထက္ပိုုမိုုၿပီးလက္ေတြ႔အသံုုး၀င္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္။

Read-၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားပါ

ဥပေဒသ ( ၃ ) ပိုုက္ဆံရွာႏိုုင္တဲ့ ပညာသာ ဥာဏ္ပညာအစစ္ျဖစ္တယ္

ပိုုက္ဆံရွာတာ မ်ားေလေကာင္းေလ၊ ပိုုက္ဆံရွာျခင္းအလုုပ္ဟာ မွန္ကန္တဲ့အလုုပ္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀က်တဲ့အလုုပ္လည္းျဖစ္တယ္။ ပိုုက္ဆံရွာႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုု စြန္႔လြတ္ျခင္းကိုု အျပစ္လိုု႔ ရူ႕ ျမင္တယ္။ ဘုုရားသခင္ရဲ႕ ျပစ္တင္ရူတ္ခ်ျခင္းကိုု ခံရလိမ့္မယ္လိုု႔ ယူဆတယ္။ ဂ်ဴးတိုု႔ရဲ႕ အယူအဆအရ ပိုုက္ဆံနဲ႔ ဥာဏ္ပညာ မွာ ဥာဏ္ပညာပိုုမိုုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုတာ ဥာဏ္ပညာဟာ ပိုုက္ဆံပိုုမိုုရွာေဖြ စုုေဆာင္းမိေစပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက ပိုုက္ဆံရွာတတ္တဲ့ ဥာဏ္ပညာသာ ဥာဏ္ပညာအစစ္ျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာျဖစ္သြားတယ္။ ပိုုက္ဆံဟာ ဥာဏ္ပညာကိုု တိုုင္းတာတဲ့ ေပတံျဖစ္သြားတယ္။ 
သူတိုု႔အယူအဆအရ ပိုုက္ဆံနဲ႔ ဥာဏ္ပညာပူးေပါင္းလိုုက္မွသာ ပိုုက္ဆံဟာ ပိုုက္ဆံအေသမဟုုတ္ေတာ့ပဲ ပိုုက္ဆံကိုု ပိုုက္ဆံပြားႏိုုင္တဲ့ ပိုုက္ဆံ အရွင္ျဖစ္သြားတယ္။

ဥပေဒသ ( ၄ ) အမ်ဳိးသမီးကိုု ခ်ိန္ရြယ္ပါ

ဂ်ဴးလူမ်ဳိး စီးပြားေရးလုုပ္တဲ့သမိုုင္း အနစ္ ( ၄၀၀၀ ) ရိွပါတယ္။ သူတိုု႔အေတြ႔ အႀကံဳအရ ေယာ့က္်ားမ်ားဟာ ပိုုက္ဆံရွာတယ္။ မိန္းမမ်ားဟာပိုုက္ဆံသံုုးတယ္။ စီးပြားရွာတယ္ဆိုုတာ ပိုုက္ဆံရွာတဲ့သူဆီထက္ ပိုုက္ဆံသံုုးတဲ့သူမ်ားဆီကိုု အဓိကခ်ိန္ရြယ္ရပါတယ္။

ဥပေဒသ ( ၅ ) ပါးစပ္ကိုု ခ်ိန္ရြယ္ပါ

အစားအေသာက္နဲ႔ သက္ဆိုုင္တဲ့လုုပ္ငန္းကိုု ဆိုုလိုုပါတယ္။ 
လုုပ္ငန္းေသးအေနနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆိုုင္၊ အသားဆိုုင္၊ ငါးဆိုုင္၊ အရက္ဆိုုင္၊ ကုုန္ဆံုုဆိုုင္၊ ဆန္ဆိုုင္၊ သားေရစာဆိုုင္၊ အသီးအႏွံဆိုုင္ စသည္တိုု႔ပါ၀င္ၿပီး လုုပ္ငန္းႀကီးအေနနဲ႔ ေဟာ္တယ္လုုပ္ငန္း၊ စားေတာ္ဆက္လုုပ္ငန္း၊ ညကလပ္ ကပြဲရံုု လုုပ္ငန္းအထိပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုုး ဟာ အလုုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာပါ။

Credit; Sayar Aung Ko Latt

(Unicode Version)

ကမ္ဘာ့ရွှေတွင်းကြီးလိုု့ တင်စားခေါ်ဝေါ် ခြင်းခံရတဲ့ ဂျူးလူမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေး အလုုပ်တတ်ဆုုံး လူမျိုးဖြစ်သလိုု အချမ်းသာဆုံုး လူမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုး စုုစုုပေါင်း ၁၆ သန်းခန့်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၃% ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံုး သူဋ္ဌေးတွေထဲမှာ ဂျူးလူမျိုး ၅၀% အထိ ပါ၀င်ပါတယ်။
ဂျူးတိုု့ဟာ အမေရိကန်နိုုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၃%သာပါ၀င်ပေမဲ့့ အမေရိကန် အချမ်းသာဆုံုး လုုပ်ငန်းရှင်အုုပ်စုုထဲမှာ ၂၅% အထိပါ၀င်ပါတယ်။
သူတိုု့ ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိ အောင်မြင်ရတာလဲ။ အားလုံုးနီးပါး ကုုသိုုလ်ကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ စာစုုဖြစ်ဖြစ်၊ ဆောင်းပါးဖြစ်ဖြစ် သူတိုု့ အောင်မြင်တဲ့ လျို့ ၀ှက်ချက်ကိုု ပုံုဖေါ် နိုုင်လိမ့်မည် မဟုုတ်ပါ။
ဘယ်လိုုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးကိုု အာရုံုစိုုက်ပြီး ဖေါ်ဆောင်တော့မည့် ကျွန်တော်တိုု့ နိုုင်ငံရဲ့ လူငယ်များအဖိုု့ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဒီစာထဲမှာ ပါ၀င်တဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ သဘောတရားများဟာ စာဖတ်သူတိုု့ရဲ့ အယူအဆနဲ့ ဆန့်ကျင်ကောင်းဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာတဲ့နေရာမှာ တူညီတာကိုု ယူပြီး မနှစ်သက်တဲ့ အချက်များကိုု ဖယ်ရှားထားလိုု့ ရပါတယ်။
ဂျူးလူမျိုးတိုု့ဟာ ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေး အကျွမ်းကျင်ဆုံုး လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သမိုုင်းမှာ သူတိုု့ဟာ ဒေသစွဲ သိပ်မရှိပဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုုရာကိုု ပြောင်းရွှေ့ နေထိုုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သမိုုင်းမှာ သူတိုု့ဟာ ကိုုယ်ပိုုင်မြေမရှိ၊ ကိုုယ်ပိုုင်နိုုင်ငံမရှိတဲ့အတွက် အနင်ထုုတ်ခံရတယ်။ အပယ်ခံခဲ့ ၊ အဖိနှိပ်ခံခဲ့၊ ငြင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးမှာ အလွန်ထူးချွန်လေတော့ စီးပွားရေး အရ သူတိုု့ကိုု အားကိုုးရတတ်ပြန်ပါတယ်။ ယခုုအခါ သူတိုု့ ကိုုယ်ပိုုင်နိုုင်ငံ ရှိနေပါပြီ။ သူတိုု့ဟာ အမေရိကန်အပါအဝင် အချို့ နိုုင်ငံများရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုုင်ငံရေးကိုု ကိုုင်လှုပ်နိုုင်နေဆဲပါ။ ဂျူးတိုု့မှာ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုုယ်ပိုုင်အယူအဆနဲ့ ဥပဒေသတွေရှိတယ်။ လေ့လာကြည့်ရအောင်၊
ဥပဒေသ ( ၁ ) ပိုုက်ဆံအတွက်နဲ့ အရပ်လေးမျက်နာ ခရီးသွားပါ
ခရီးသွားတဲ့လူဟာ အမြင်ကျယ်တယ်။ အခွင့်အရေးနဲ့ ထိတွေ့လွယ်တယ်။ သမိုုင်းမှာ ဒီလိုုဖြစ်ဖူးတယ်။ ပိုုက်ဆံပေါတဲ့နေရာ ဂျူးလူမျိုးရှိတယ်။ သူတိုု့ဟာ ကမ္ဘာ့နိုုင်ငံသားများဖြစ်ကြတယ်။ သူတိုု့ဟာ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံုးကိုု အဆက်အသွယ်လုုပ်ကြတယ်။ စီးပွားရေး အလုုပ်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်သူနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေဖွဲ့ တယ်။
သူတိုု့ဟာ ပိုုက်ဆံရှာဖိုု့ အတွက် အရပ် လေးမျက်နာကိုု ခရီးသွားကြတယ်။ ၀ယ်ကြတယ်။ ရောင်းကြတယ်။ တည်မြဲတဲ့စျေးကွက်ကိုု မတောင့်တဘူး၊ ကိုုယ့်ကိုုယ်ကိုု ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသမားဖြစ်အောင် ဖန်တီးတယ်။ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ် ပုံုဖေါ်လာပြီးနောက်ပိုုင်းမှာ သူတိိုု့ဟာသေးသေးမွှားမွှား မကိုုင်တော့ဘူး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုုပ်ငန်းတွေ၊ ငွေကြေးလုုပ်ငန်းတွေ၊ စီးပွားရေးစျေးကွက်တွေ ချုပ်ကိုုင်လာနိုုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတိုု့ကိုုသူတိုု့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသမားကြီးအဖြစ် ပုံုဖေါ်တယ်။
ဥပဒေသ ( ၂ ) ပိုုက်ဆံဟာ ဂျူးလူမျိုးတိုု့ရဲ့ လောကတ္တရာ ဘုုရားသခင်ဖြစ်တယ်
ဆိုုရှယ်လစ်အရင်းကြမ်း ရေးတဲ့ ဆိုုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ ဖခင်ကြီးကားလမတ်(စ်) က ဂျူးကိုုဒီလိုု ပုံုဖေါ်ဖူးပါတယ်။ “ ဂျူးလူမျိုးတိုု့ဟာ လက်တွေ့လိုုအပ်ချက်ကိုုသာ အလေးထားတယ်။ စီးပွားရေးလုုပ်ဖိုု့ကိုုသာ အားသန်တယ်။ ပိုုက်ဆံဟာ သူတိုု့ရဲ့ လောကုုတ္တရာ ဘုုရားသခင်ပဲ”တဲ့။
သူတိုု့က ပိုုက်ဆံဟာ ယုံုကြည်မူထက်ပိုုမိုုပြီးလက်တွေ့အသုံုးဝင်တယ်လိုု့ ယူဆပါတယ်။
ဥပဒေသ ( ၃ ) ပိုုက်ဆံရှာနိုုင်တဲ့ ပညာသာ ဉာဏ်ပညာအစစ်ဖြစ်တယ်
ပိုုက်ဆံရှာတာ များလေကောင်းလေ၊ ပိုုက်ဆံရှာခြင်းအလုုပ်ဟာ မှန်ကန်တဲ့အလုုပ်ဖြစ်ပြီး သဘာဝကျတဲ့အလုုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ ပိုုက်ဆံရှာနိုုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုု စွန့်လွတ်ခြင်းကိုု အပြစ်လိုု့ ရူ့ မြင်တယ်။ ဘုုရားသခင်ရဲ့ ပြစ်တင်ရူတ်ချခြင်းကိုု ခံရလိမ့်မယ်လိုု့ ယူဆတယ်။ ဂျူးတိုု့ရဲ့ အယူအဆအရ ပိုုက်ဆံနဲ့ ဉာဏ်ပညာ မှာ ဉာဏ်ပညာပိုုမိုုအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုုတာ ဉာဏ်ပညာဟာ ပိုုက်ဆံပိုုမိုုရှာဖွေ စုုဆောင်းမိစေပါတယ်။ ဆိုုလိုုတာက ပိုုက်ဆံရှာတတ်တဲ့ ဉာဏ်ပညာသာ ဉာဏ်ပညာအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုုတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတယ်။ ပိုုက်ဆံဟာ ဉာဏ်ပညာကိုု တိုုင်းတာတဲ့ ပေတံဖြစ်သွားတယ်။
သူတိုု့အယူအဆအရ ပိုုက်ဆံနဲ့ ဉာဏ်ပညာပူးပေါင်းလိုုက်မှသာ ပိုုက်ဆံဟာ ပိုုက်ဆံအသေမဟုုတ်တော့ပဲ ပိုုက်ဆံကိုု ပိုုက်ဆံပွားနိုုင်တဲ့ ပိုုက်ဆံ အရှင်ဖြစ်သွားတယ်။
ဥပဒေသ ( ၄ ) အမျိုးသမီးကိုု ချိန်ရွယ်ပါ
ဂျူးလူမျိုး စီးပွားရေးလုုပ်တဲ့သမိုုင်း အနစ် ( ၄၀၀၀ ) ရှိပါတယ်။ သူတိုု့အတွေ့ အကြံုအရ ယော့က်ျားများဟာ ပိုုက်ဆံရှာတယ်။ မိန်းမများဟာပိုုက်ဆံသုံုးတယ်။ စီးပွားရှာတယ်ဆိုုတာ ပိုုက်ဆံရှာတဲ့သူဆီထက် ပိုုက်ဆံသုံုးတဲ့သူများဆီကိုု အဓိကချိန်ရွယ်ရပါတယ်။
ဥပဒေသ ( ၅ ) ပါးစပ်ကိုု ချိန်ရွယ်ပါ
အစားအသောက်နဲ့ သက်ဆိုုင်တဲ့လုုပ်ငန်းကိုု ဆိုုလိုုပါတယ်။
လုုပ်ငန်းသေးအနေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုုင်၊ အသားဆိုုင်၊ ငါးဆိုုင်၊ အရက်ဆိုုင်၊ ကုုန်ဆုံုဆိုုင်၊ ဆန်ဆိုုင်၊ သားရေစာဆိုုင်၊ အသီးအနှံဆိုုင် စသည်တိုု့ပါ၀င်ပြီး လုုပ်ငန်းကြီးအနေနဲ့ ဟော်တယ်လုုပ်ငန်း၊ စားတော်ဆက်လုုပ်ငန်း၊ ညကလပ် ကပွဲရုံု လုုပ်ငန်းအထိပါ၀င်ပါတယ်။ ဒီလုုပ်ငန်းများအားလုံုး ဟာ အလုုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုုတဲ့ သဘောပါ။
Credit; Sayar Aung Ko Latt

Read 10337 times
Rate this item
(4 votes)