-->


အျပဳသေဘာဆန္တဲ့ ေကာင္းမြန္မႈ ဆိုတာ...

အျပဳသေဘာဆန္တဲ့ ေကာင္းမြန္မႈ ဆိုတာ... google

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Joel Raphaelson က ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္ဖာသာကိုယ္ စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို ထုတ္ေျပာလာဖူးပါတယ္။

အရင္တုန္းက၊ ေၾကာ္ျငာသမားေတြက သူတို႔ေရာင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းကို ၿပိဳင္ဖက္ ေတြထက္သာလြန္ေၾကာင္း စားသံုးသူေတြ စြဲျမဲယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ လက္ခံထားၾကတယ္။


ဒါက မလိုအပ္ႏိုင္ေကာင္းပါဘူး။ ခင္ဗ်ားကုန္ပစၥည္းက အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ စားသံုးသူေတြ စြဲျမဲယံုၾကည္ေနရင္ လံုေလာက္ပါၿပီ။

စားသံုးသူအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းက ေသခ်ာတယ္လို႔ ခံစားရရင္၊ ၿပိဳင္ဖက္ေတြက မေသခ်ာဘူးထင္ရင္၊ ခင္ဗ်ားပစၥည္းကို ဝယ္မွာပါပဲ။ ၿပိဳင္ဖက္အားလံုးက အေကာင္းဆံုးေတြပဲ ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ကုိယ္က ပိုသာတယ္သြားမလုပ္ပါနဲ႔။

ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းက ဘာေတြေကာင္းလဲပဲ ေျပာျပပါ။ ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ရိုးရိုးသားသား၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျပာျပပါ။


ဒီအျမင္မွန္ခဲ့ရင္၊ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းက အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ aကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဝယ္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ရေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ့ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူရဲ႕ ေရာင္းအားေတြ တက္လာလိမ့္မယ္။


ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္ပံုက ဂုဏ္ရည္တူ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ညဏ္ရည္ညဏ္ေသြးကို ေစာ္ကားရာ မေရာက္ပါဘူး။ ကုိယ့္လမ္းကိုယ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ေလွ်ာက္တာကို ဘယ္သူက အျပစ္တင္လိမ့္မလဲ။

 

Peter Soe Moe ( Ogilvy on Advertising by David Ogilvy )

Myanmar Advertising Directory

Read 194 times
Rate this item
(1 Vote)