-->


တစ္ကမ႓ာလုံးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Online Store (၁၁)ခု

တစ္ကမ႓ာလုံးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့  Online Store (၁၁)ခု Google

ကမ႓ာေပၚမွာ Oline Stores ေပါင္းဟာ ၂၄ မီလီယံရွိေနျပီး ၆၅၀၀၀၀ ေသာ Stores ေတြဟာ $ 1000 ေလာက္ ေရာင္းခ်ေနရပါတယ္။

Online Stores ေတြ စတင္ဖြင့္လွစ္ျပီးေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေရာင္းအားက 11% ေလာက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အခုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ကမ႓ာေပၚမွာ ေရာင္းအားေကာင္းဆံုးနဲ႔ ေဒၚလာေတြရရွိျပီး ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီ (၁၁)ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Amazon

1994 ခုနွစ္မွာ ကမ႓ာ့အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္တဲ့ Jeff Bezos ဟာ Amazon ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Amazon ဟာ ကမ႓ာ့အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးရရွိေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာဆိုရင္ Amazon ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $177.9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Amazon မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေဆာ့ဝဲ၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ ပစၥည္း နဲ႔ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Alibaba

ဒုတိယအေရာင္းရဆံုးျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာကေတာ့ Alibaba ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီကို ၁၉၉၉ ခုနွစ္မွာ တရုတ္နုိင္ငံက Jack Ma က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာဆိုရင္ Alibaba ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $22.9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Alibaba ကုမၸဏီမွာေတာ့ ကုန္ပစၥည္းအစံုအလင္ကိုေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Ebay

၁၉၉၅ ခုနွစ္မွာ အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Pierre Omidyar က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာဆိုရင္ Ebay ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Ebay ဟာ C2C နဲ႔ B2C တုို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးတယ့္ ecommerce platform တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Google+ ဝန္ေဆာင္မႈကို Google မွ ဧျပီလအတြင္းအျပီးသတ္ ပိတ္သိမ္းမယ္

၄။ Jingdong

၁၉၉၈ ခုနွစ္မွာ တရုတ္လူမ်ိဳး Internet လုပ္ငန္းရွင္ Liu Qiangdong က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာဆိုရင္ Jingdong ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $16.9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၅။ Zappos

၁၉၉၉ ခုနွစ္မွာ Tony Hsieh က Zappos Online Shore ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမ႓ာေပၚမွာ Customer ေတြကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရးကုမၸဏီ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္မွာဆိုရင္ Zappos ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $1billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၆။ Rakuten

၁၉၉၇ ခုနွစ္မွာ Hiroshi Mikiani ဟာ Rakuten Online Store ကုိ စတင္တည္ထာင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Rakuten က ကမ႓ာေပၚမွာ အၾကီးဆံုး Wesbite တစ္ခုျဖစ္ျပီး ထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွာ ဆိုရင္ Rakuten ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $0.01billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၇။ Home Depot

၁၉၇၈ ခုနွစ္မွာ Home Depot ကုိ Arthur Blank, Kenneth Langone, Bernard Marcus, Pat Farrah, Ron Brill တုိ႔ဟာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Home Depot ဟာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ စတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဆိုရင္ Home Depot ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $0.23.9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၈။ Flipkart

စင္ကာပူနုိင္ငံမွာရွိတဲ့ Flipkart Online Store ကုိ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ Sachin Bansal နဲ႔ Binny Bansal တုိ႔က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ Flipkart ဟာလည္း Amazon လုိပဲ BookStore တစ္ခုပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဆိုရင္ Home Depot ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $0.23.9 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ (၁) သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

၉။ Zalando

၂၀၀၈ ခုနွစ္မွာ Robert Gentz နဲ႔ David Schneider တို႔ဟာ Zalando ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဆိုရင္ Zalando ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $1.3 billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၀။ Otto

၂၀၀၆ ခုနွစ္မွာ Anthony Levandowski ဟာ Otto Online Store ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Otto မွာ ရရွိနိင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကေတာ့ အဝတ္အစား၊ အားကစား ပစၥည္း၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းနဲ႔ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဆိုရင္ Otto ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $13.6billion အထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၁။ Wrapping Up

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ Wrapping Up ကုိ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံက David james ၂၀၀၆ ခုနွွစ္ကစတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဆိုေတာ့ Wrapping Up ရဲ႕ ေရာင္းရေငြဟာ $1billion အထိ ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တာကေတာ့ တစ္ကမ႓ာလုံုးမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့ Online Store ၁၁ ခုကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Htet Htet Naing
Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)