-->


၀က္ဆိုဒ္ Speed ေႏွးျခင္းက Social Media Marketing ကို ထိခိုက္ေစနိုင္

၀က္ဆိုဒ္ Speed ေႏွးျခင္းက Social Media Marketing ကို ထိခိုက္ေစနိုင္ google

Digital ေခတ္ၾကီးထဲမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနျပီ ဆိုရင္ေတာ့ Website တစ္ခုေတာ့အနည္းဆုံး တည္ေဆာက္ျပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။

လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ ရလဒ္ေတြရဖို႔ဆိုရင္ Social Media Marketing နဲ႔ပါ တြဲဖက္ျပီး Business Run ၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Content ေတြကို Social Media ေပၚမွာ တင္ထားျပီး User ေတြ Click လုပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွ Website ထဲကို ေရာက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ Website ကိုသြားေနတဲ့ Speed က ၾကာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ User ေတြ သင့္လုပ္ငန္းကို ေက်ာ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ Website Speed က သင့္ Social Media Marketing ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေစမဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

 

၁။ ၈၅% ေသာ Landing Page ေတြဟာ Google’s Recommendations ထက္ ၅ စကၠန္႔ပိုၾကာေနျခင္း

၂။ Mobile Device ေတြမွာ Website တစ္ခု Loading Time က ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၅ စကၠန္႔ ျဖစ္ေနျခင္း

၃။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ သင့္ရဲ႕ Website ကိုလာေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့ Visitor ေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ဟာ Loading Time Speed ၃ စကၠန္႔ထက္ပိုၾကာေနရင္ သင့္ Website ကိုေက်ာ္သြားျခင္း

၄။ ၇၅%ေသာ Online Shopper ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ Customer ေတြဟာ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ Product ကို ၾကည့္ရႈဖို႔ အတြက္ ၄ စကၠန္႔ထက္ၾကာေနရင္ သင့္ Website နဲ႔ Social Media Marketing ကို ေက်ာ္သြားျခင္း

Read More...Push vs Pull Strategy က ဘယ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္လဲ ?

 

အထက္ပါ အခ်က္ေတြကို ျခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ User အမ်ားစုဟာ Website Loading Speed ေႏွးတာကို မၾကိဳက္ၾကပါဘူး။ သင့္ Social Media Marketing နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Link ကို Click လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ User တစ္ေယာက္ဟာသင့္ရဲ႕ Website ထဲကိုဝင္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း Website Layout ေပၚလာရင္ေတာ့ စိတ္ေက်နပ္မႈျဖစ္ျပီး သင့္ရဲ႕ Website မွာ သူလိုခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ၾကည့္ရႈသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ Website Time Load Speed ဟာေနွးေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္မရွည္တဲ့ User ဆိုရင္အျခား လုပ္ငန္းရဲ႕ Website ဆီကိုထြက္သြားမွာျဖစ္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ Website Speed ဟာသင့္ရဲ႕ Social Media Marketing အေပၚမွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

 

Source; SEOMyanmar

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)