-->


ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး (၇) ခု

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးဆိုတာဟာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြလဲဆိုတာ လိုက္နာမွတ္သားသင့္ပါတယ္။။

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ (Vision)
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သူတို႕ဘယ္ကိုသြားေနသလဲ၊ ဘာကိုလုပ္ေနသလဲဆိုတာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ရွင္းလင္းၿပီး စိ္တ္အားတက္ႂကြဖြယ္ အိုင္ဒီယာမ်ား ရွိၾကတယ္။
အဲဒီအရည္အခ်င္းဟာ သူတို႕ကို မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ ခြဲျခားေပးတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႕၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ခံစားမႈေတြကို ဖြင့္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။
"အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဖန္တီးတယ္၊ တျခားလူေတြဆီကို ကူးစက္သြားေအာင္ လုပ္တယ္၊ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ကို စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာနဲ႕ ဆုပ္ကိုင္ထားတယ္၊ အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ မဆုတ္မနစ္နဲ႕ ႀကိဳးစားတယ္" လို႕ Jack Welch က ေျပာပါတယ္။

၂။ သတိၱ (Courage)
ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း ၇ ခုထဲမွာ သတိၱဟာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အခြဲျခားႏိုင္ဆံုး အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္။
သတိၱရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ရဖို႕အတြက္ သင့္တင့္တဲ့ စြန္႕စားမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ ဘ၀မွာ ေသခ်ာေရရာမႈေတြ မရွိတဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ သႏၷိဌာန္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအတြက္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ စြန္႕စားရမႈလိုအပ္တယ္။
"သတိၱဟာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ အားလံုးထဲမွာ အဓိက ျဖစ္တယ္။ သူ႕အေပၚမွာ အျခားအခ်က္မ်ားက မွီခိုေနၾကတယ္" လို႕ Winston Churchill က ေျပာပါတယ္။

၃။ သိကၡာ၊ သမာဓိ (Integrity)
သူတို႕ကုမၸဏီအတြက္ Executive အမ်ားစု သေဘာတူၾကတဲ့ အဓိကတန္ဖိုးကေတာ့ သိကၡာ၊ သမာဓိရွိမႈ ျဖစ္တယ္။ သိကၡာ၊ သမာဓိရဲ႕ အႏွစ္သာရကေတာ့ ရိုးသားမႈရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ လူတိုင္းကို အေျခအေနတိုင္းမွာ အမွန္အတိုင္း ေျပာဖို႕ လိုအပ္တယ္။
"သိကၡာ၊ သမာဓိရွိလာၿပီဆိုရင္ သင္ဘာကိုမွ ဖံုးကြယ္မထားတဲ့အတြက္ ဘာကိုမွ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ဘူး။ သိကၡာ၊ သမာဓိရွိတဲ့အတြက္ သင္ဟာမွန္တာေတြကိုပဲ လုပ္ေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တရေနစရာ မရွိေတာ့ဘူး" လို႕ Zig Ziglar က ေျပာပါတယ္။

၄။ ႏွိမ့္ခ်တတ္မႈ (Humility)
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အားေကာင္းတယ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏွိမ့္ခ်တတ္ၾကတယ္။ Humility ဆိုတဲ့ ႏွိမ့္ခ်တတ္မႈဆိုတာဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမပါပဲ အျခားသူေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သိျခင္းနဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုေတာ့ သင္ဟာ သင္မွားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ၀န္ခံတာျဖစ္ၿပီး သင့္မွာ အေျဖအားလံုး မရွိႏိုက္ဘူးဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။
"သင့္အတၱကို ထိန္းလာႏိုင္ေလေလ၊ သင္ပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်လာေလေလ ျဖစ္တယ္။ သင့္မွာ အေျဖအားလံုးမရွိဘူးဆိုတာကို ဘယ္လို၀န္ခံမလဲ၊ အျခားသူေတြ ေျပာတဲ့စကားေတြကို ဘယ္လိုနားေထာင္မလဲဆိုတာကို သင္ယူတာ ျဖစ္တယ္" လို႕ Larry Bossidy က ေျပာပါတယ္။

၅။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း (Strategic Planning)
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမွာ အရမ္းကို ေတာ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕မွာ ေရွ႕ကို ႀကိဳၾကည့္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရယ္၊ ဒီလိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႕ ေစ်းကြက္က ဘယ္ကိုသြားေနတယ္ဆိုတာကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအတိ တိက်စြာ ခန္႕မွန္းႏိုင္စြမ္းရယ္ ရွိၾကပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕အလားအလာကို ခန္႕မွန္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ အနာဂါတ္ေစ်းကြက္အလားအလာကို ႀကိဳတင္၍ တိက်စြာ ခန္႕မွန္းႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕ မ်ားပါတယ္။
"မဟာဗ်ဴဟာ ဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မဟုတ္ပဲ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနနဲ႕ အဲဒါဟာ စမွတ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္" လို႕ Henry Mintzberg က ေျပာပါတယ္။

၆။ အာရံုစူးစိုက္မႈရွိျခင္း (Focus)
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ သူတို႕ရဲ႕ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာအေပၚမွာ အာရံုစိုက္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္တာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းဟာအေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ရရွိေစဖို႕အတြက္ အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူမ်ားဟာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္၊ အျခားသူမ်ားနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ ကုမၸဏီ ရကိုရယူသင့္တဲ့ ရလဒ္မ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ပါတယ္။ ထူးခြ်န္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္နဲ႕ အျခားသူမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ပါတယ္။
"ေအာင္ျမင္တဲ့သူမ်ားဟာ သူတို႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေကာင္းမြန္တဲ့အာရံုစူးစိုက္မႈကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ သူတို႕ရဲ႕ အတိတ္ကရွံဳးနိမ့္မႈေတြထက္ အတိတ္ကေအာင္ျမင္မႈေတြကို အာရံုစုိက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႕ဟာ သူတို႕ဘ၀မွာ ႀကံဳလာရတဲ့ အေႏွာက္အယွက္ေတြထက္ သူတို႕ရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ျပည့္၀ဖို႕ ပိုမိုနီးကပ္လာေအာင္ သူတို႕ေဆာင္႐ြက္သင့္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုသာ အာရံုစိုက္ပါတယ္" လို႕ Jack Canfield က ေျပာပါတယ္။

၇။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း (Cooperation)
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာဟာ လူေတြ သင့္အတြက္ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵရွိလို႕ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေပးလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္။ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း အဓိကက်တဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ ပလဲနံပသင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ သႏၷိဌာန္ခ်ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ရယူပါ။
သင္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္တာထက္ အျခားသူမ်ားနဲ႕ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာက သင့္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစပါလိမ့္မယ္။
"သင့္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ လူေတြစိတ္၀င္စားတဲ့အရာေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတြမ်ိဳးမွာ သင့္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို သူတို႕ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ေထာက္ခံၾကသလဲဆိုတာကို သင့္ရဲ႕ စိတ္အာရံုက နားလည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလာႏိုင္ရင္ သင္ရယူဖို႕ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အရာေတြကို လက္ေတြ႕က်က် သင္ရယူႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္" လို႕ Napoleon Hill က ေျပာပါတယ္။

ဒီအခ်က္ ၇ ခ်က္ဟာ သင္ဘယ္လိုေနရာမွာပဲ ဦးေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းနဲ႕ ထိေရာက္မႈေတြ ပိုမိုျမင့္မားလာေအာင္ သင့္ကို အေထာက္အကူေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Recommended for u- ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ (၆)ခ်က္

Source:naing win aung - (professional business coach & facilitator)

Read 357 times
Rate this item
(1 Vote)