-->


သင့္ရဲ႕ page မွာ Like၊ Share ေတြ မ်ားလာေအာင္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

သင့္ရဲ႕ page မွာ Like၊ Share ေတြ မ်ားလာေအာင္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ google

Facebook ေပၚကို သင္ Upload လုပ္လိုက္တဲ့ post ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ Like ေတြ Share ေတြ၊ Engagement မ်ားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

သင့္ရဲ႕ page ကို traffic မ်ားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။


၁။ ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါ

Question post မ်ားတင္ျခင္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူေတြဟာ comment မွာ အေျဖမ်ားဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းေၾကာင့္ Reached ေတြ engagement ေတြ click ေတြ တိုးမ်ားလာမွာပါ။


၂။ Online ျဖစ္ခ်ိန္မွာတင္ပါ

Facebook အသံုးျပဳသူေတြ မ်ားျပားတဲ့အခ်ိန္မွာ post တင္ျခင္းကလည္း ပံုမွန္ထက္ အက်ဳိးရလဒ္ အမ်ားအျပား ရႏိုင္ပါတယ္။


၃။ သက္ဆိုင္ရာပံုမ်ားထည့္သြင္းပါ

ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ message၊ ကိုယ္ေရးလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ context နဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ Fan ေတြရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ရႏိုင္ပါတယ္။


၄။ Boost လုပ္ပါ

သင့္ page ရဲ႕အေကာင္းဆံုး ပို႔စ္ေတြကို boost လုပ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ page ကိုလူပိုသိၿပီး fan အသစ္ေတြ ရလာမွာပါ။


၅။ လူတိုင္းကိုအေၾကာင္းျပန္ပါ

ကိုယ့္ page ရဲ႕ post ေအာက္မွာ comment လာေပးသူတိုင္းကို အေၾကာင္းျပန္ပါ။ Messenger မွာလာေရာက္ ေမးျမန္းသူေတြကိုလည္း စာျပန္ေပးပါ။ ဒီလိုျဖင့္သင့္ fan ေတြရဲ႕ သေဘာက်ႏွစ္သက္မႈတိုးလားမွာပါ။


Sourcel; Smart Marketing Solution

Myanmar Advertising Directory

Read More...မိမိရဲ႕ Products အေၾကာင္းကို SMS Marketing နဲ႔ေၾကာ္ျငာမယ္ ဆိုရင္

Read 169 times
Rate this item
(1 Vote)