-->


သင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Product/ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ပါသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား!

သင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Product/ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ပါသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား! google.com

Marcus Weldon ဟာ အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားေလ့ရွိတယ္။

ႏိုဘယ္ဆု (၈)ဆု သိပၸံႏွင့္သုေတသနဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိိင္ရာ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ Bell Labs ရဲ႕ ဥကၠဌအေနႏွင့္ သူဟာ တီထြင္ဆန္းၿပားမူေတြ ႏွင့္ အေၿဖရွာၿခင္းဆုိင္ရာေတြမွာ အေတာ္အတန္သိရွိသူၿဖစ္ပါတယ္။

Blueprint ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို အနာဂတ္မွာၿမင္ေတြ႕လိုပါသလား?

Weldom ရဲ႕ ေခတ္တစ္ေခတ္ကိုေၿပာင္းလဲေစႏိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ (သို႕) ပါရာဒုိင္းတစ္ခု ၿပန္႕က်ဲသြားေစမယ့္ ပစၥည္းတစ္ခုလုပ္ရာမွာ လုိက္နာသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို မင္မင္ ကနည္းနည္းေလာက္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ေနာ္...။

 

-လူေတြလုိအပ္ေနတာေတြအေပၚမွာအာရုံစို္က္ပါ

လူေတြၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ၿပႆနာကိုေၿဖရွင္းေပးၿခင္းအားၿဖင့္ သင္ဟာ အၿမဲတမ္းတစ္ပန္းသာေနမွာပါ။

Weldon က Jezz Bezoz ကို ဥပမာအေနႏွင့္ၿပပါတယ္။

“ Amazon ဟာ ေၿပာင္းလဲေနတဲ့အရာေတြထက္ မေၿပာင္းလဲတဲ့အရာေတြကိုသာ အာရုံစိုက္တာပါ။

Amazon ဟာ လူေတြအတြက္ ေခတ္သစ္ delivery စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ္က္ၿခင္းၿဖင့္ မရွိမၿဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းၾကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္လုိက္တာပါ။

သင္ကိုယ့္ကိုကုိယ္ေမးရမွာက ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ေတာင္္ရွိေနၿပီၿဖစ္တဲ့ ၿပႆနာတစ္ခုကို သင္ေၿဖရွင္းႏုိင္မွာလဲဆုိိတာပဲ”။

 

-အနာဂတ္ရဲ႕ပန္္းတုိင္က အခ်ိ္န္ကုန္သက္သာေစၿခင္းပါပဲ

“အခ်ိန္ဟာ အကန္႕အသတ္ရွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ ၊ အဲ့ဒါကိုအသုံးခ်ဖုိ႕ နည္းလမ္းအမ်ားၾကီးလည္းမရွိပါဘူး” လုိ႕ဆိုပါတယ္။

သူက အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစခဲ့တဲ့ တီထြင္မႈအနည္းငယ္ကို ဥပမာေပးခဲ့ပါတယ္။

ပုံႏွိပ္စက္ ရယ္ ၊ လက္ႏွင့္ေရးတာရယ္ ?

ပုံႏွိပ္စက္က အခ်ိိန္ကုန္သက္သာတာေပါ့...

လမ္းေလွ်ာက္မလား ၊ ကားႏွင့္သြားမလား ?

ကားကသင္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာကုိ ပိုၿမန္ၿမန္ေရာက္တယ္ေနာ္...

တကယ့္မရွိမၿဖစ္လုိအပ္တဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုကို လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္နာရီ ၊ တစ္စကၠန္႕ ၊ တစ္မိနစ္ အခ်ိုန္ကုန္သက္သာေစမယ့္ အရာမ်ိဳးကို ဖန္တီးယူပါ။

-အလိုအေလွ်ာက္လုပ္ၿခင္း = အနာဂတ္

Automation = The Future

Information era ကို ေက်ာ္တက္လာႏုိ္င္တဲ့ နည္းပညာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုကို Weldon က ခန္႕မွန္းမိပါတယ္။

ေနာင္ေပၚေပါက္လာမယ့္ နည္းပညာေတြက လူေတြကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမယ့္ အလုိအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းေတြ ၿဖစ္ပါလိိိ္မ့္မယ္တဲ့။

 

-Digital ႏွင့္ Physical နယ္ပယ္ကို ခ်ိတ္္ဆက္ပါ

မီဒီယာေတြ ၊ device ေတြ ႏွင့္ web system ေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ထားတာပါ။

ဒါေပမယ့္ အေၿခခံအေဆာက္အအုံေတြ ၊ၿမိဳ႕ေတြႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းေတြႏွင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

weldom က Fibit တုိ႕လိုမ်ိဳး digital ႏွင့္ physical ေတြကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိ္င္တဲ့အရာေတြဟာ အနာဂတ္မွာ ဆန္းၿပားတဲ့ ထုတ္ကုန္္ေတြရဲ႕ လႈုိ္င္းလုံးအစၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

-ဗဟုသုတေတြဖန္တီးပါ

လူသားေတြႏွင့္ေနာက္္ထပ္ အခက္အခဲေတြက ဘာလဲ။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမ်ားလာတာပါ။

အခ်က္အလက္ေတြ စုၿပဳံေနၿခင္းဟာ တၿဖည္းၿဖည္းႏွင့္ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႕ စုေဆာင္းမွတ္ယူထားတဲ့ data မ်ားလာတာႏွင့္အမၽွ် မႏုိင္၀န္ထမ္းသလုိၿဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အနာဂတ္မွာ ၿပႆနာေတြကို ဘယ္လိုေၿဖရွင္းၾကမလဲဆုိေတာ့ online ကေနရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္္စပ္ဗဟုသုတအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားၾကေတာ့မွာပါ။

အဲ့လုိမ်ိဳး ဆက္စပ္္ဗဟုသုတ ဆိုတာဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့ သိသင့္တဲ့ဗဟုသုတပါ ၊ သိခ်င္တဲ့ဗဟုသုတတင္မဟုတ္ပါဘူးဆုိၿပီး Weldon က ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။

တကယ္လုိ႕ အဲ့လုိမ်ိဳးမ်ားၿပားလွတဲ့ သင္ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လူေတြအတြက္

အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့အရာတစ္ခုအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲေစႏုိင္မယ့္အေၾကာင္းတစ္ခုေတြ႕လုိရွိရင္ အနာဂတ္မွာ အခရာက်တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ(သို႕) ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။

Recommended for you-သင့္ ဆိုင္ရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းကို Online ကတစ္ဆင့္ အဆမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ပါ!

Credit; founderclubmyanmar

Read times
Rate this item
(1 Vote)