-->


ယေန႕ေခတ္ ေႀကာ္ျငာလုပ္ငန္းေလာကမွာ ေက်ာ္ၾကားလာတဲ့ OOH(out-of-home) ဆိုတာဘာလဲ??

ယေန႕ေခတ္ ေႀကာ္ျငာလုပ္ငန္းေလာကမွာ ေက်ာ္ၾကားလာတဲ့ OOH(out-of-home) ဆိုတာဘာလဲ?? google

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေလာကမွာ OOH ဆိုတာ Out-of-Home လို႔အရွည္ေကာက္ နားလည္နိုင္ၿပီး၊

OOH Advertising or OOH Media ကေတာ႔ (ပံုမွန္အေနျဖင္႔ အိမ္ဧ။္ျပင္ပ၊ ျပင္ပေၾကာ္ျငာေနရာ၊ ျပင္ပေၾကာ္ျငာၾကားခံနယ္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ေယဘူယ် ဘာသာျပန္လို႔ရပါတယ္)၊ အဓိကကေတာ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ စားသံုးသူ၊ ေဖာက္သည္ေတြ အိမ္ျပင္ပမွာရွိေနခိုက္ ျမင္ေတြ႔နိဳင္မယ္႔ သတိထားမိေစနိုင္မဲ႔ ေၾကာ္ျငာေနရာ၊ ျပင္ပေၾကာ္ျငာၾကားခံနယ္ တစ္ခုလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာ႔ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေလာကမွာေတာ႔ Billboard (ေဘလ္ဘုတ္) လို႔လူသိမ်ားကြ်မ္းဝင္ေခၚေဝၚေလ႔ရွိၾကၿပီး၊ OOH Advertising ဆိုရင္ေတာ႔ အဓိကအားျဖင္႔ Billboard (ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္) ေတြလို႔ ေယဘူယ်ေလ႔လာမွတ္သားနိုင္ပါတယ္။

Source: Oaaa

Read more:   Ads agency ေတြမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ Designer နဲ႕ Client ၾကားက အေတြးမ်ဥ္းၿပိဳင္ျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ...?

Read 323 times
Rate this item
(1 Vote)