-->


လူတိုင္းနဲ႕ မတူတဲ့ Strategy အသစ္ Blue Ocean Strategy

လူတိုင္းနဲ႕ မတူတဲ့ Strategy အသစ္ Blue Ocean Strategy google

Blue Ocean Strategy ကို ပင္လယ္ျပာဗ်ဴဟာလုိ႔ ျမန္မာမႈျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္မႈသိပ္မ်ားျပီး တုိက္ခုိက္ေနမယ့္အစား ေအးေအးေဆးေဆး ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ပံုစံလုိ႔ ဆိုလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

 

လူတိုင္းကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာမွာ ဘယ္သူမွမထုတ္ဖူးတဲ့၊ ဘယ္သူမွမလုပ္ဖူးတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ိဳး လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုလုပ္ျပီး သူမ်ားထက္အရင္ဦးခ်င္တယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္ဖို႔က ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါဘူး။ အေျဖတစ္ခုအေနနဲ႔မဟုတ္ပဲ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ W. Chan Kim နဲ႔ Renee Manuborgne တို႔က Idea တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ ေသြးသံရဲရဲ (Red Ocean) အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ေနၾကသလုိ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနဖုိ႔မလုိပဲ ေအးျငိမ္းသာယာတဲ့ ပင္လယ္ျပာ (Blue Ocean) ထဲမွာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ သူတို႔ကအဆိုျပဳပါတယ္။

သူမ်ားကို ျပိဳင္ဖုိ႔မလုိ

ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာက အျခားလုပ္ငန္းရဲ႕ စံကိုမီဖို႔ ၾကိဳးစားအမီလုိက္ေနရတာဆိုရင္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဆံုးရွံဳးေနတာပဲလုိ႔ စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။ သူမ်ားထက္သာေအာင္လုပ္ေနတယ္၊ သူမ်ားကို ျပိဳင္ေနတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္မွာ သူမ်ားထက္ထူးဆန္းတာ ဘာမွမရွိဘူးဆိုတာကို ျပတာပဲလုိ႔ ဒီ Idea က ဆိုထားပါတယ္။

ဒီ Strategy မွာ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ထုတ္ကုန္ကို ထုတ္လုပ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳးသာမဟုတ္ပဲ ဒီႏွစ္ခ်က္လံုးကို ျပိဳင္တူလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္နီနဲ႔ ပင္လယ္ျပာ

ပင္လယ္နီထဲမွာ ကူးခတ္ေနတာဆိုရင္ အျခားသူတစ္ဦး၊ ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးကို အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ေနတဲ့၊ အႏုိင္ရခ်င္တဲ့ကန္႔သတ္မႈနဲပ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့နယ္ပယ္ထဲမွာပဲ တိုက္ခုိက္ေနတာျဖစ္လိမ့္မယ္။

ပင္လယ္ျပာဆိုတာကေတာ့ တစ္ျခားသူေတြလည္းမသိေသးတဲ့ နယ္ေျမသစ္မွာ လႈပ္ရွားရမွာပါ။

ဆန္းသစ္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ တန္ဖိုးကိုတိုးတက္ေစျခင္း

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္ဟာ Blue Ocean Strategy ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို 2004 ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ Blue Ocean Strategy ကို Value Innovation လုိ႔လည္း ညႊန္းဆုိသံုးစြဲပါတယ္။ ဝယ္သူအတြက္ေရာ၊ ကုမၸဏီအတြက္ပါ ဆန္းသစ္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ တန္ဖိုးကို အဆတိုးေစတာျဖစ္ပါတယ္။ တုဖက္ျပိဳင္ဆိုင္လုပ္ေနတာမဟုတ္ပဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး လုပ္တာကို ဆိုလုိပါတယ္။

အဓိကလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ

Blue Ocean Strategy ကိုအသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ –

  1. ေစ်းကြက္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေဘာင္ေတြကို အသစ္ျပန္သတ္မွတ္ပါ။ (ဥပမာ – လူငယ္ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ပစၥည္းကို လူၾကီးေတြအတြက္ထုတ္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ ေဘာင္အျပင္က စဥ္းစားတာမ်ိဳး၊ ျမိဳ႕ေနလူထုသံုးေနတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေက်းလက္ကလူေတြ သံုးႏုိင္ေအာင္ ေကာ္ဖီမစ္၊ Shampoo အထုပ္ေသးေလးေတြ ထုတ္တာမ်ိဳးေတြက Innovative ျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစပါတယ္။)

  2. ျမင္ကြင္းက်ယ္ဖို႔ကို အာရံုထားပါ။ (တစ္မ်ိဳးတည္းကို အာရံုစိုက္တာမ်ိဳး မဟုတ္တာကိုေျပာတာပါ။ ဥပမာ – Snack ေတြထုတ္တဲ့အခါ ကေလးေရာလူၾကီးပါ စားလုိ႔ရတဲ့မုန္႔မ်ိဳး ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။)

  3. အေသးစိတ္ကိန္းဂဏန္းေတြကို အေလးထားမေနပါနဲ႔။

  4. မိမိပစၥည္းကို သံုးစြဲေနသူေတြကိုသာ အာရံုစိုက္မေနပဲ မသံုးစြဲေသးတဲ့သူေတြကိုလည္း အာရံုျပဳပါ။

  5. ဗ်ဴဟာအဆင့္ဆင့္ကို မွန္ေအာင္လုပ္ဖို႔လုိပါေသးတယ္။ ဝယ္သူအတြက္ အသံုးက်ဖို႔ကေတာ့ ပထမအေလးထားရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ျပီး ဝယ္သူအမ်ား ေပးႏုိင္မယ့္ေစ်းျဖစ္ဖုိ႔ကလည္း ဒုတိယအေရးၾကီးပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္က ေရာင္းေစ်းထက္ နည္းေအာင္ထုတ္လုပ္ျပီး ကိုယ့္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ့္ အခက္အခဲ၊ အေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။

ဒီအဆင့္ေတြအတိုင္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဓိကက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ၾကိဳးစားေနဖုိ႔ပဲလုိတာပါ။

Source: moe

Read 249 times
Rate this item
(1 Vote)