-->


ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ digital marketing

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ digital marketing google

ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူထက္ဝက္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္ေနပါၿပီ။

အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားျပာလာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ယခု ဒီ ေဆာင္းပါးေလးမွာ social media , videos , website တို႔က သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မူေတြ ရရွိနိုင္မလဲဆိုတာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

အဓိကေလ့လာရန္ အခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အြန္လိုင္းအသုံးျပဳသူ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ

အြန္လိုင္ေပၚရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳေနလဲ

ဒီအြန္လိုင္းကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြရရွိနိုင္မလဲ။

ဒီအက်ိဳးအျမတ္ေတြရလာေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ကို အသုံျပဳနိုင္သည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ မ်ားျပားလာတာဟာ သိပ္ေတာ့မထူးဆန္းပါဘူး။ ယခု ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရွိလဲသူတို႔ အြန္လိုင္းမွာရွိေနခ်ိန္ဘာေတြလုပ္က်လဲ ကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာ ဒီအြန္လိုင္းကို အသုံးျပဳၿပီး သင့္ စီးပြားေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ပထမဆုံးအေျခခံသတင္းအခ်က္လက္ျဖစ္သည့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္လခန႔္က Telenor ျမန္မာ၏ အစီရင္ခံစာအရ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ 13.7 သန္း ရွိၿပီး ၄င္တို႔ ၏ 52% က ေန႔စဥ္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ MPT နဲ႔ Ooredoo တို႔က 5 သန္းေက်ာ္စီ ရွိၿပီး ယခု ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ၃၃ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ mobile ဖုန္းနဲ႔ အသုံးျပဳသူ က ၈၀%ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာေတာ့ 90% ေက်ာ္က အင္တာနက္ကို ေန႔စဥ္ တက္ႂကြစြားအသုံးျပဳေနပါတယ္။ ၄င္တို႔ထဲမွာမွ facebook အသုံးျပဳ ၉၅% ခန႔္ ရွိၿပီး။ တစ္ေန႔ကို ပုံမွန္အားျဖင့္ စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္ ၁နာရီခြဲခန႔္ အသုံးျပဳက်ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္လကို နာရီ ၃၀ ခန႔္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြဟာ online မွာရွိေနခ်ိန္ေတြမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကလဲ ဒီကေန ဘယ္လိုစီးပြားေရးအခြင့္လမ္ေတြရရွိနိုင္မလဲ။

အမ်ားအားျဖင့္ အြန္လိုင္းအသုံးျပဳသူေတြဟာ ေဈဝယ္ထြက္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ကာလတြင္း အြန္လိုင္းမွ ေရာင္းခ်သည့္ online shop မ်ားျပာလာခဲ့ပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ထက္ facebook youtube တို႔လို႔ website ေတြမွာ videos ၾကည့္႐ူတဲ့ အႀကိမ္ရ သုံးဆခန႔္တိုတက္လာခဲ့ၿပီး facebookမွာ စာမ်ား မၽွေဝျခင္း ၊ ေရးသားျခင္းႏွင့္ သူတို႔ အြန္လိုင္းမွာရွိတဲ့အခ်ိန္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။တကယ္လို သင့္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဆိုရင္ သူတို႔ အြန္လိုင္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ထိုအရာမ်ားကသင့္ စီးပြားေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။

အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ႔ အမၽွ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ပိုမိုတိုတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္မူေတြ ရွိလာမွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည္နိုင္ငံ,ေဒသ အားလုံးဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ digital marketing ဆိုတာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ဖက္တြယ္ထားသင့္တဲ့ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

Source: digital laboratory

Read 125 times
Rate this item
(1 Vote)