-->


သူစိမ္း ျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ Customer ေတြကုိ ခ်စ္ပါ

သူစိမ္း ျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ Customer ေတြကုိ ခ်စ္ပါ goole

ကုန္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးကို ခင္ဗ်ား ေရာင္းၿပီ ဆိုပါေတာ့။

ခင္ဗ်ား အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္နဲ႔ ေျပာဆိုေနတာကို ပထမဆံုး ဦးစြာ ခင္ဗ်ားကို စယံုမွာ "သူစိမ္း" တစ္ေယာက္ပဲ။ သူစိမ္း တစ္ေယာက္ ခင္ဗ်ားကို ယံုေနတဲ့အခ်ိန္ "သူငယ္ခ်င္း" ေတြက ခင္ဗ်ားကို မယံုတယံု ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ "ေဆြမ်ိဳး" ေတြက ခင္ဗ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ ေနၾကလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားကို လံုးလံုး မယံုမွာက "မိသားစု"။

မိသားစုဝင္ေတြကို ခင္ဗ်ား တစ္စံုတစ္ခု ေရာင္းမယ္ဆိုပါေတာ့။ ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့မွ အျမတ္ အမ်ားႀကီးမရဘူး။ အဆိုးဆံုးက ခင္ဗ်ား မျမတ္ပါဘူး ဆိုတာကိုလဲ သူတို႔ ယံုလိမ့္မယ္ မထင္နဲ႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိသားစုသည္ ကိုယ့္ကို မယံုဆံုး နဲ႔ ေရာင္းရ အခက္ဆံုး customer။

တစ္ခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား ေအာင္ျမင္လာခ်ိန္ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ မိသားစု အတြက္ ေဆြမ်ိဳး အတြက္ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ စသျဖင့္ အသီးသီး ေထာက္ပံ့ႏိုင္လာခ်ိန္။ ခင္ဗ်ားကို ဘယ္သူမွ မယံုခင္ထဲက ယံုခဲ့တဲ့ "သူစိမ္း" အတြက္ကို စဥ္းစားမိခဲ့ရဲ႕လား။

ဒါ့ေၾကာင့္ "သူစိမ္း" ျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ Customer ေတြကို ခ်စ္တတ္ပါ။ ေထာက္ပံ့ပါ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုရင္ သူတို႔သည္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို တကယ္ခ်မ္းသာလာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ The Best Customer ေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

Jack Ma: Sales ကိုဘာသာျပန္သည္။

#Credit

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)