-->


သင့္လုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစားလုိက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေရြးခ်ယ္နုိင္ဖုိ္႔ဆုိရင္

သင့္လုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစားလုိက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေရြးခ်ယ္နုိင္ဖုိ္႔ဆုိရင္ Google

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္တာ့မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မယ့္ ေနရာေရြးခ်ယ္ဖုို႔ကလည္း အဓိကက်တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနရာေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား နဲ႔ ေစ်းကြက္ဧရိယာ အေပၚမူတည္ပါတယ္။ ဥပမာ- ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာက ေကာ္ဖီဆိုင္၊ Mini Mart ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုပါတယ္၊ J Donut တို႔လို Moon Barky တို႔လို ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ိဳးဆိုရင္ ကိုယ္စတင္တဲ့အခါ လူငယ္ေတြရွိတဲ့နယ္ေျမမ်ိဳးကို ေရြးသင့္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လွည္းတန္းလိုေနရာမ်ိဳးမွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေနရာအေနအထားကေတာ့ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္္ဧရိယာက အဲဒီအနားပဲလား ေနာက္ထပ္ ဆိုင္ခြဲေတြထပ္ဖြင့္မွာလားဆိုတဲ့အခ်က္ကို နည္နည္းစဥ္းစားရပါမယ္။ တစ္ကယ္လို႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုရင္လည္း လွည္းတန္းလိုေနရာမ်ိဳးကစမွာလား ကိုယ့္မိတ္ရိွတဲ့ေနရာမ်ိဳးက စမွာလား ဆိုတာ စဥ္းစားရပါမယ္။ Customer ရွိလြယ္တဲ့ေနရာမွာစရင္ တဆက္တည္းမွာ လက္ရွိေစ်းကြက္ ရွိၿပီးသား ၿပိဳက္ဘက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေနရာေရြးတဲ့အခါ ေစ်းကြက္ဧရိယာ၊ Customer စတာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္သလို ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈပမာဏကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လက္ရွိအေနအထားအရ ၁၂ ေပ x ေပ ၅၀ ေလာက္ အခန္းေလးတစ္ခန္းကို ေျမညီထပ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၂-သိန္းေလာက္က စပါတယ္။ တစ္ႏွစ္စာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရင္ ပြဲစားခ အပါအဝင္ ၂၆-သိန္း စျမႇပ္ရပါေတာ့မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြရင္းအရ သက္သာတဲ့ေနရာကို ေရြးမယ္ဆိုရင္လည္း Customer ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါ ဦးမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတာ့ နည္းပါရဲ႕ Customer က နည္းမယ္ဆိုရင္လည္း ဝင္ေငြကနည္းမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းေျခာက္ရပါတယ္။

သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ Negative Information ေတြ ပ်ံ႕နွံ႕လာရင္ ေျဖရွင္းနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေနာက္တစ္ခုက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တယ္ ဆိုတာထက္ Survey လုပ္ေစခ်င္တာပါ။ ကိုယ္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ဧရိယာထဲမွာျဖစ္ေစ၊ ေစ်းကြက္ ဧရိယာျပင္ပမွာ ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး (၁) လေလာက္ ႀကိဳတင္ Survey လုပ္ပါ။ ေစ်းကြက္ဧရိယာထဲမွာ အမ်ိဳးအစားတူ ၿပိဳင္ဘက္ ရွိရင္ သူ႔ကို ဦးစားေပးေလ့လာပါ။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ေစ်းကြက္ ဧရိယာထဲမွာ အမ်ိဳးအစားတူလုပ္ငန္း မရွိရင္ အျခားေနရာက နာမည္ရၿပီးသာ လုပ္ငန္းကို ေလ့လာပါ။

၁။ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် လူအဝင္အထြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီး ေရာင္းအား ခန္႔မွန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိႏုိင္လဲ

၂။ ဘယ္အမ်ိဳးအစားက ေရာင္းအားပိုေကာင္းလဲ (ဥပမာ - ေကာ္ဖီဆိုင္ဆိုရင္လည္း မုန္႔လား ေကာ္ဖီလား၊ Mini Mart ဆိုရင္လည္း ဘာက ေရာင္းအားေကာင္းလဲ)

၃။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီအမ်ိဳးအစားက ေရာင္းအားေကာင္းလဲ (ပစၥည္းေကာင္းလို႔လား၊ ေစ်းသက္သာ လို႔လား စသည္ျဖင့္)

၄။ တစ္ေန႔တာမွာ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ လူအဝင္အထြက္ မ်ားလဲ

၅။ ဘာေၾကာင့္ လူအဝင္အထြက္မ်ားလဲ /လူက်လဲ

အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေန႔တိုင္းသြားၿပီး အထက္မွာ ေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရႏုိင္သမွ်ရေအာင္ စုေဆာင္ၿပီးမွ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ အစီအစဥ္ခ်ပါ။

Source; ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)