-->


ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား

ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား Google

လူေတြဟာ ဘ၀မ်ဳိးစံုမွာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရင္း မိမိကိုယ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနဖို႔ ေမ့ေနတတ္ၾက ပါတယ္။

အလုပ္အရာမွာေအာင္ျမင္ၿပီး ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မျဖတ္သန္းတတ္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ ပါဘူး။ ေအာက္မွာ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေနသူမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ဘ၀မွာေပ်ာ္ရႊင္မႈအခ်ိန္ေပးျခင္း

ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေနသူေတြဟာ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ေဘာင္အတြင္းမွာပဲ မေနၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္သလို ေပ်ာ္ရႊင္သင့္သည့္အခ်ိန္မွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ ၾကပါတယ္။ Work and life balance ရွိစြာ ေနတတ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ေတြအရ လူတစ္ေယာက္ဟာ ခႏာကိုယ္ကို ဆယ္မိနစ္ခန္႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ရွိေသာ Neurotransmitter မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္တဲ့ လူေတြဟာ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ ေနတတ္ၾကပါတယ္။

၃။ အလွဴအတန္းေပးကမ္းရက္ေရာျခင္း

အေနာက္တိုင္းသုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မိမိကိုယ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းထက္ တစ္ပါးသူကို ေပးကမ္းလွဴတန္းေသာစိတ္ရွိေသာသူမ်ားက ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနတတ္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မိမိ၏ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ ေပ်ာ္ရႊင္သြားေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္တိုင္လည္း ပီတိျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

၄။ မိမိကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာသူမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း

အခ်ဳိ႕ေသာသူေတြဟာ အလုပ္အရာမွာေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္တတ္ ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္တတ္သူမ်ားက မိမိကို စိတ္ခ်မ္းသာေစေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္သာ ေနထိုင္ၿပီး ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းတတ္ၾကပါတယ္။

၅။ အေကာင္းျမင္၀ါဒရွိျခင္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ လူအမ်ားက ကိစၥတစ္ရပ္ႀကံဳလာတိုင္း အစိုးျမင္၀ါဒီျဖင့္ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္သူမ်ားက မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားႀကံဳေနပါေစ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ၾကည့္ကာ အရာရာကို တင့္သင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းတတ္ၿပီး အခ်ဳိ႕အရာမ်ားတြင္လည္း ဥပကၡာတရားစိတ္တြင္ထားကာ အေကာင္းဆံုး ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းတတ္ၾကပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ားအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ….

Read times
Rate this item
(4 votes)