-->


ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေစရန္အဆိုအမိန္႔မ်ား

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေစရန္အဆိုအမိန္႔မ်ား Google

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္တဲ့ အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေပးဆပ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ သီးခံျခင္းအစရွိေသာအရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္မွာေတာ့ ကမၻာမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုေလးပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ တျခားတစ္ေယာက္အတြက္ သင့္ဘ၀ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္ေတြကို မကုန္ဆံုးပါေစနဲ႔။

Steve Jobs

1

၂။ သင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ၾကည့္ေကာင္း႐ႈေကာင္းအေနအထား ထိေရာက္ေအာင္ေတာ့လုပ္ပါ။

Bill Gates

2.1

၃။ ၿပီးေျမာက္ျခင္းဟာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ျခင္းထက္ သာပါတယ္။

Mark Zuckerberg

3.1

၄။ သင္စိတ္ထားမေကာင္းသူတစ္ဦးထံမွ ေကာင္းမြန္တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ဘယ္ေတာ့မွရမယ္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။

Warren Buffett

4

၅။ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ပိုက္ဆံအားလံုးကို အလုပ္ထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

Donald Trump

t

၆။ ဘယ္သူမွ ဘ၀မွာ မက်႐ႈံးဘဲမေနပါဘူး။ သင္ဟာ က်႐ႈံးမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး အရာရာကို သတိနဲ႔ေနရင္ေတာ့ သင့္ဘ၀ဟာ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသဆံုးေနပါလိမ့္မယ္။

J.K Rowling

6.1

၇။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ သင့္ကို အခြင့္အေရးလာေပးခဲ့ၿပီး သင္ဟာ ထိုအခြင့္အေရးကို မလုပ္တတ္ရင္ေတာင္မွ လက္ခံလိုက္ပါ။ ေနာက္မွ မည္သုိ႔ မည္ပံုလုပ္ရမည္ကို သင္ယူပါ။ အခြင့္အေရးဟာ ၂ခါမလာပါဘူး။

Richard Branson

7

Read times
Rate this item
(1 Vote)