-->


စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္း ၅ ခ်က္

စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္း ၅ ခ်က္ GOOGLE

ယခုေခတ္သစ္လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အဓိကၾကံဳရတဲ့ျပသနာကေတာ့

အလုပ္ဖိစီးမႈဒဏ္ပဲျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေတြ မ်ားလာတဲ့အေလ်ာက္ လူတိုင္းဟာ ပင္ပန္းသလို၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလည္း ရွိလာတတ္ပါသည္။ စိတ္ဖိစည္းမႈမေတြ မ်ားလာျခင္းဟာ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမရွိသလို မိမိအလုပ္လုပ္ေနတသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ organization အတြက္လည္းေကာင္းက်ိဳးမရိွႏိုင္ပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ယေန႔အတြက္ Myanmar Advertising Directory မွ စိတ္ဖိစည္းမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

၁. ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

သင္အလုပ္စားပြဲမ်ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေရဘူးတစ္ဘူးကို ခ်ထားၿပီး၊ စိတ္ဖိစည္းမႈ (သို႔) စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္လာေစပါ ကေရကို နည္းနည္းခ်င္းစီေသာက္ေပးျခင္းက စိတ္ကို အလိုေလ်ာက္သက္သာမႈရေစပါသည္။

၂. အသက္ျပင္းျပင္းရူပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ Meeting အတြင္းေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ နာရီ၀က္တစ္ခါ အသက္ ျပင္းျပင္း ၅ခါရူေပးပါ။ ထိုသို႔ရူေပးျခင္းက လည္းသင့္ကိုသက္သာေစရန္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

၃. မတ္တပ္ရပ္ေပးပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ေနျခင္းက သင့္ကိုပိုမိုစိတ္က်ဥ္းက်ပ္ေစသလို၊ အလုပ္ လုပ္ရာတြင္လည္း စိတ္ဖိစည္းမႈပိုမိုမ်ားျပားေစ ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရေလေအာင္ သင္အေနျဖင့္ အလုပ္စားပြဲ ေနာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မၾကာခဏ မတ္တပ္ရပ္ေပးျခင္းက သက္သာရာရေစပါသည္။

၄. ကိုယ္လက္ဆန္႔ေပးျခင္း။

ကိုယ္ေတြလက္ေတြ ဆန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ စိတ္ဖိစည္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ကေစပါသည္။ ၾကြက္သားအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ လည္ပတ္မႈအားေကာင္းမြန္ျခင္းက က်န္းမာေရးရူေထာင့္အေနႏွင့္ စိတ္ဖိ စည္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။

၅. တရားထိုင္ပါ။

တရားထုိင္ျခင္းဟာ ဘာသာေရးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ အမ်ားကလက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားထုိင္ျခင္းက သင့္ကို စိတ္တည္ၿငိမ္ၿပီး ဖိစည္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္အေကာင္းဆံုးနည္းပဲျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ နည္းလမ္းေတြဟာ စိတ္ဖိစည္းမႈကိုခဏတာသာ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ပံုမွန္တရား ထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ စိတ္စုစည္းမႈအားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အမွားလည္းနည္း လာၿပီး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ တိုးတက္ေစယံုသာမက စိတ္ဖိစည္းမႈကိုလည္း အျမဲေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ကူညီ ပါလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္ရရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

    

Read times
Rate this item
(2 votes)