-->


လစာတိုးေပးဖုိ႔ ဘယ္လိုေျပာမလဲ

လစာတိုးေပးဖုိ႔ ဘယ္လိုေျပာမလဲ GOOGLE

အခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ကို ခ်စ္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အျခားအလုပ္ (သို႔) ေနရာတစ္ခုသို႔ မလိုခ်င္ဘဲ ေျပာင္းတတ္တာေတြရွိၾကတတ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲေစတတ္တဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ လုပ္ခလစာတိုးေပးရန္ ညွိႏိႈင္း၍ မရျခင္းက အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ၊ လူေနမႈစား၀တ္ေနေရးစရိတ္ေတြျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ရရွိေနေသာ လစာႏွင့္ မလံုေလာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ လခပိုတိုးေတာင္းရန္ (သုိ႔) လစာညွိႏိႈင္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားလိုအပ္လာပါတယ္။ ထုိသုိ႔ လိုအပ္လာလွ်င္ သင့္အလုပ္ရွင္အထက္လူႀကီး (သို႔) HR ဌာန မွ သက္ဆိုင္ရာလူေတြကို ဘယ္လိုေျပာဆို၍ လစာ တိုေတာင္းရမလဲဆိုတာ ယေန႔ Myanmar Advertising Directory မွ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ Research ျပဳလုပ္ပါ

သင္လစာကို တိုးမေတာင္းခင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ လစာႏႈန္းဘယ္ေလက္ရွိသလဲဆိုတာ စတင္စံုစမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ဟာ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေနေသာ လစာႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေတာင္းမိပါက သင့္အတြက္ လစာတိုးႏိုင္ေခ်ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သလို ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ရွိေသာႏႈန္းထက္နည္းၿပီးေတာင္းမိပါကလည္း သင့္အတြက္နစ္နာစရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း Research ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လစာတိုးေတာင္းရန္ ညွိႏိႈင္းသင့္ပါတယ္။

၂။ သင့္တန္ဖိုးကိုသတ္မွတ္ပါ

လစာတိုးမေတာင္းခင္ သင္၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သင့္တန္ဖိုးကိုသတ္မွတ္ပါ။ သင္က အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကုမဏီဘယ္လိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ ထို႔ေနာက္ လစာတိုးေတာင္းရန္ စကားေျပာဆိုသည့္အခါတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းေျပာဆိုပါ။

၃။ အေျခခံလစာထက္ပိုတိုးေတာင္းပါ။

သင္ဟာ ေစ်းကြက္ကိုလည္း ေလ့လာၿပီးၿပီ၊ သင့္တန္ဖိုးကိုလည္္း သတ္မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက သင္ဟာ လစာအတိအက် ကို စတင္စဥ္းစားရပါေတာ့မယ္။

တကယ္ေတာ့လစာပိုတိုးေတာင္းတယ္ဆိုတာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားၾကားက ဂဏန္းစစ္ပြဲတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ သင္ဟာ Basic လစာထက္ပို၍ေတာင္းမွသာ အလုပ္ရွင္ကသင္ေျပာ သင့္လစာထက္ေလ်ာ့ခ်မွ သင္လိုခ်င္ေသာ ပမာဏကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ လစာတိုးေတာင္းရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။

သင္ဟာ တိုးေတာင္းရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပျခင္းက သင့္ကို လစာပိုရေစရန္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ သင္ဟာ သင့္အတြက္ လစာကို အလုပ္တာ၀န္မ်ား ပိုမ်ားျပားလာသျဖင့္ ေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာရွင္းလင္းျပႏိုင္ပါက အလုပ္ရွင္က လစာတိုးရန္ စဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Read times
Rate this item
(1 Vote)