-->


အလုပ္ခြင္မွာ အမ်ားထက္သာေစဖုိ႔

အလုပ္ခြင္မွာ အမ်ားထက္သာေစဖုိ႔ GOOGLE

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ပိုက္ဆံရဖို႔တစ္ခုအတြက္ပဲ

ဦးတည္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ အလုပ္လုပ္ျခင္းကိုက gym ကစားတာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ အသစ္အသစ္ေသာ exercise ေတြကို ေလ့က်င့္ရင္း ၾကြက္သားပိုမိုႀကံ႕ခိုင္လာသလို၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း အသစ္သစ္ေသာ experience ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရင္း ပိုမိုရင့္က်က္လာႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ရွိရင္ေတာ့ သင့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အစျပဳေနၿပီဟု သတ္မွတ္၍ရပါတယ္။၏

ယေန႔မွာ Myanmar Advertising Directory ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ အလုပ္ခြင္မွာ အမ်ားထက္သာေအာင္ ဘယ္လိုေနရမလဲဆိုတဲ့နည္းလမ္းေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါ၏။

၁။ Plan ခ်ပါ

ေန႔တစ္ေန႔၏ အဆံုးသတ္ (သုိ႔) အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး ေအးေဆးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ေန႔အတြက္ သင္ဘာလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊ မည္သည့္အလုပ္ေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္၍ မည္သည့္အလုပ္မ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ရမလဲစသည့္အခ်က္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် ေရးဆြဲကာ ခ်ေရးထားျခင္းက သင္ေနာက္တစ္ေန႔လုပ္ငန္းခြင္ကို ျပန္၀င္ခ်ိန္တြင္ သင့္ကို အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ကာ အမ်ားထက္တစ္ပန္းသာေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Work Journal ေရးပါ

သင္တစ္ေန႔သာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကိစၥအ၀၀ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ျဖစ္သင့္မျဖစ္သင့္သည္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစား၍ ျပဳျပင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို Work Journal ခ်ေရး၍ သင့္ကုိယ္သင္တိုးတက္မႈရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္းက အမ်ားထက္သာေနေစမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Work Boundaries ထားပါ

အလုပ္မွာ သင္ဟာေတာ္ေနတတ္ေန၍ အကုန္လုပ္ေနလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္တာ၀န္အကန္႔အသတ္ဆိုတာရွိပါတယ္။ သင့္အထက္လူႀကီး (သို႔) သင္ႏွင့္တြဲ၍ လုပ္ရသည့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက သင့္ကို အလုပ္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ခိုင္းပါက သင္မွာသတ္မွတ္ထားသည့္အလုပ္ခြင္အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကို အလုပ္ခြင္အတြင္းမလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။

၄။ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳေတြးပါ

အလုပ္ႏွင့္အတြင္းလူအမ်ားစုဟာ ခဏတာျဖစ္ပ်က္မည့္ကိစၥမ်ားကိုသာၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်တတ္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍သင္ဟာ အလုပ္မွာေအာင္ျမင္သူျဖစ္ခ်င္ပါက ခဏတာခံစားခ်က္မ်ားကို လ်စ္လွဴ႐ႈကာ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳေတြး၍ ဆံုးျဖတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တတ္ရပါမယ္။

၅။ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းပါ

သင့္အလုပ္ခြင္မွာ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လိုပါက အမ်ား၏ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈကိုခံယူပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၊ သင့္အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္၏ရာထူးတူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သင့္ကိုမည္သုိ႔ သင္ျမင္ပံု (သုိ႔) သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပခိုင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံျခင္းက သင့္ကို အမ်ားထက္သာလြန္ေနေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ခြင္တြင္ရွိေသာ လူမ်ားအားလံုးေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

Read times
Rate this item
(5 votes)