-->


ေအာင္ျမင္သည့္ မီလီယံနာေတြ အားလပ္ခ်ိန္မွာဘာလုပ္ၾကသလဲ

ေအာင္ျမင္သည့္ မီလီယံနာေတြ အားလပ္ခ်ိန္မွာဘာလုပ္ၾကသလဲ GOOGLE

ကမၻာေပၚမွာလူအမ်ားအျပားရွိေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြဟာ

ရွားပါးလြန္းလွပါတယ္။ ရွားပါးလြန္းလွတဲ့အေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္သူေတြမွာလည္း အမ်ားႏွင့္မတူတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြရွိ တတ္ပါတယ္။

ယေန႔ Myanmar Advertising Directory ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေအာင္ျမင္သူမီလီယံနာမ်ား အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အားကစားလုပ္ျခင္း

အားကစားလုပ္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သလို စိတ္ကိုလည္း ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစသည့္ စြမ္းအင္ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုက လက္ခံထားၾကပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ထိုအားကစားလုပ္ျခင္းက ၎တို႔ အလုပ္လုပ္သည့္အခါတြင္ ပိုမိုလန္းဆန္းတက္ၾကြေစသလုိ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္းေစပါတယ္။

အသစ္အသစ္ေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြသင္ယူျခင္း

အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ေနရာတစ္ခု ရာထူးတစ္ခုကို ေရာက္သြားၿပီဆိုလွ်င္ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားတတ္ၾကပါတယ္။ မီလီယံနာေတြကေတာ ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ အၿမဲတမ္းရွာေဖြစူးစမ္းသင္ယူဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အၿမဲတေစ ႏိုးၾကားေနတတ္ ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးေစျခင္း

ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ပတ္လံုး ႀကိဳးစားေနရမည္ဟု သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ အဓိကအေနျဖင့္ Work and Life Balance ရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားက အလုပ္ကိုလည္းလုပ္သလို စိတ္အပန္းေျဖေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အတြက္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။

ခရီးထြက္ျခင္း

ေအာင္ျမင္သူမ်ားဟာ ခရီးထြက္သည့္အခါ အပန္းေျဖဖို႔သက္္သက္တစ္ခုတည္းအတြက္ ခရီးထြက္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတအသစ္မ်ား ရရွိခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ခရီးထြက္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုခရီးထြက္ျခင္းမွရတဲ့ အားသာခ်က္ကို အလုပ္ခြင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ထဲတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ကာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ဆင့္ထပ္မံတက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါတယ္။

အလုပ္ခြင္တြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္မႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းႏိုင္ေစရန္ ဆုေတာင္းရင္း …. Myanmar Advertising Directory

Source: Inc.

Read times
Rate this item
(2 votes)