-->


ေၾကာ္ျငာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ျခင္း

သူတို႔ရဲ႕ သုေတသနေတြအရ၊ ေၾကာ္ျငာသမားအမ်ားစုက သူတို႔ေၾကာ္ျငာေတြ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳမသိႏိုင္ပါဘူး။ အျခားအေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပားဟာ တြက္ခ်က္ရာမွာ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ ေၾကာ္ျငာသမားမ်ားကေတာ့၊ စာပို႔ျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ အသံုးျပဳၿပီး အမွာစာေတာင္းခံတဲ့သူေတြကေတာ့၊ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုစီက ဘယ္အေျခေနရွိလဲ သိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို သူတို႔လုပ္တာပါလိမ့္။ သူတို႔နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေယ်ဘူယ်ေၾကာ္ျငာသမားေတြရဲ႕နည္းစနစ္ေတြရဲ႕အေရးပါတဲ့ ျခားနားခ်က္ကို ခင္ဗ်ားသတိထားမိပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ - ေယ်ဘူယ်ေၾကာ္ျငာသမားေတြက စကၠန္႔ ၃၀ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာကိုသံုးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေၾကာ္ျငာသမားေတြက ၂ မိနစ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာေတြက ပိုၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ပိုတယ္ဆိုတာကို တညီတညြတ္တည္း ေလ့လာထားၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ပိုႀကိဳက္လဲ၊ ဘယ္ဟာက ပိုမွန္တယ္ထင္လဲ။

ေၾကာ္ျငာအတတ္ပညာ၊ ေၾကာ္ျငာအသိပညာ ေဖြရွာပါ


ေယ်ဘူယ်ေၾကာ္ျငာသမားေတြက သူတို႔ေၾကာ္ျငာေတြကို ပရိတ္သတ္စိတ္ဝင္အစားဆံုး ေဈးႀကီးတဲ့ လူၾကည့္မ်ားခ်ိန္ေတြမွာ ထည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြေၾကာ္ျငာသမားေတြကေတာ့ ညနက္တဲ့အခ်ိန္ေရာင္းတာက ပိုေရာင္းရတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားတယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ပိုႀကိဳက္လဲ၊ ဘယ္ဟာက ပိုမွန္တယ္ထင္လဲ။


မဂၢဇင္းေၾကာ္ျငာေတြမွာ၊ ေယ်ဘူယ်ေၾကာ္ျငာသမားေတြက ေၾကာ္ျငာမွာ စာတိုတိုပဲေရးတယ္။ တုိက္႐ိုက္ထိေတြေၾကာ္ျငာသမားေတြကေတာ့ မေျပာင္းမလဲ စာရွည္ရွည္ေရးၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ပိုႀကိဳက္လဲ၊ ဘယ္ဟာက ပိုမွန္တယ္ထင္လဲ။


ကၽြန္ေတာ္က စြဲစြဲျမဲျမဲယံုၾကည္တယ္။ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေၾကာ္ျငာသမား ညီေနာင္ေတြရဲ႕ နမူနာလမ္းစဥ္ကို လိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုေရာင္းရမယ္လို႔ ယံုတယ္။ စာစီသမားတိုင္းက သူတို႔အလုပ္အကိုင္ ပထမ ၂ ႏွစ္ေလာက္ကို တုိက္တိုက္ထိေတြ႔ေၾကာ္ျငာသမားအျဖစ္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကမ္ပိန္းကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရင္ သူ႔မွာ အဲ့ဒီ့အေတြ႔အၾကံဳ ရွိခဲ့ဖူးလား ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

လူမ်ားတိုင္း ပြဲမစည္တဲ႔ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေလာက


ေျပာတဲ့အတိုင္းေကာလုပ္ရဲ႕လား။ ကၽြန္ေတာ္အျမဲမလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေပါေပါပဲပဲကမ္ပိန္းရဲ႕ အစိပ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ကမ္ပိန္းက ကၽြန္ေတာ့္အေအာင္ျမင္ဆံုး ကမ္ပိန္းလဲလို႔ ေမးလာရင္၊ Puerto Rico မွာ စက္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ကမ္ပိန္းပါလို႔ မတြန္႔မဆုတ္ေျပာရဲပါတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ဆုေတာ့မရခဲ့ေပမယ့္ ဆင္းရဲလွတဲ့ကၽြန္းမွာ စက္႐ံုေတြတည္ေဆာက္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ရာမွာ အေတာ္ထိေရာက္ခဲ့တယ္။


ေျပာရမွာ ဝမ္းနည္းစရာပဲ၊ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ေၾကာ္ျငာေတြကလြဲၿပီး ဘာမွမလုပ္ခဲ့တဲ့ ေအဂ်င္စီဟာ “တီထြင္ဖန္တီးမႈ” နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေၾကာ္ၾကားျခင္းလည္း မရခဲ့ပါဘူး။ လူမသိသူမသိပဲ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြကို ခဏခဏ ထပ္ျပီး ပြဲထုတ္ပါ


ေၾကာ္ျငာေကာင္းဆိုတာ ဘာပါလဲ။ ေကာင္းလြန္လို႔ စိတ္ေက်နပ္ေစတဲ့ဟာလား၊ ေဈးအမ်ားဆံုးေရာင္းရေအာင္ ကူညီေပးတာလား။ ႏွစ္ခုလံုးရဖို႔ ရွားမွရွားပါ။ မဂၢဇင္းတစ္အုပ္ကိုလွန္ၿပီး ခင္ဗ်ားအႀကိဳက္ဆံုးေၾကာ္ျငာကို ေ႐ြးလုိက္ပါ။ အဲ့ဒါက ပံုလွလွေလးေတြ၊ စာမိုက္မိုက္ေလးေတြပါတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအႀကိဳက္ဆံုးေၾကာ္ျငာက အဲ့ဒီ့ပစၥည္းဝယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လားဆိုတာ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ကို ေမးဖို႔ေမ့သြားပါၿပီ။ Ted Bates ေအဂ်င္စီက Rosser Reeves ကေျပာတယ္။


“ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ လွလွပပ၊ စာေကာင္းေကာင္းေလးေရးထားတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြက ေရာင္းဖို႔မကူညီပါဘူးလို႔ မေျပာဘူးေနာ္။ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ လွလွပပလုပ္ၿပီးခါမွ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ကမ္ပိန္းေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ျမင္ဖူးတယ္လို႔ေျပာတာ။ ထုတ္လုပ္သူတစ္ေယာက္ေနရာမွာေနၾကည့္၊ ေၾကာ္ျငာကအလုပ္မျဖစ္ဘူး၊ မေရာင္းရဘူး။ အားလံုးက ဒီမွာမွီတည္ေနတာ။ ကိုယ့္အနာဂတ္၊ ကုိယ့္မိသားစုအနာဂတ္၊ အျခားလူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြရဲ႕အနာဂတ္က ဒီမွာအားလံုးမွီတည္ေနတာ။ ႐ံုးခန္းထဲကိုလာၿပီး ေျပာမယ္။ အဲ့ဒီ့ခံုမွာထိုင္မယ္။ အခု၊ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ဘာလိုခ်င္တာလဲ၊ စာေကာင္းေကာင္းလား၊ ဂႏၶဝင္လက္ရာတစ္ခုလား။ စာစီသမားေတြက ဝိုင္းေျမွာက္စားတာလား။ အဲ့လိုမွမဟုတ္ပဲ ေရာင္းအားက်ေနတာရပ္ၿပီး ေရာင္းအားေတြ ေသာက္က်ိဳးနည္းတက္လာၿပီဆိုတာလား။ ”

 

Peter Soe Moe ( Ogilvy on Advertising by David Ogilvy )
Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)