-->


၂၀၃၀ မွာ အရမ္းၾကီးထြားလာေတာ့မယ့္ ျမန္မာ့အာမခံက႑

Asia Insurance Review ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရာက္ရင္ ျမန္မာနုိင္ငံ အာမခံနယ္ပယ္တစ္ခုထဲက ရမယ့္ ဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံ အထိ ရွိလာေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းဝင္ေငြဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံ ရွိရာကေန ၂၀၃၀ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀ ဘီလီယံရွိလာလိမ္႔မယ္လုိ႔ McKinsey Global Institute က အစီရင္ခံစာထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးထားပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေငြသံုးစြဲနုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ လူတန္းစားလႊာတစ္ခုကလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ၂.၅ သန္း ရွိရာကေန ၂၀၃၀ မွာ ၁၉ သန္းအထိ ၾကီးထြားလာလိမ္႔မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါေသးတယ္။

ဘာပဲလိုလို ရန္ကုန္လမ္းညႊန္လို႔ လူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားခဲ႔တဲ႔အေၾကာင္း

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အာမခံေစ်းကြက္ဟာ ဗီယက္နက္နုိင္ငံနဲ႔ အေတာ္ေလးကို နီးစပ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံမွာလညး္ လူဦးေရ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိျပီး သဘာဝ သယံဇာတာေတြ ေပါမ်ားတဲ႔ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ အတြင္းမွာ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ အာမခံနယ္ပယ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္နုိင္မႈဟာ နုိင္ငံ႔ဝင္ေငြရဲ႕ ၁.၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ဆုိရင္လည္း ပထမဆံုး Private Sector ကုိ အာမခံလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္ ၂၀၁၃ ကေန စျပီး တြက္မယ္ဆုိရင္ ၂၀၃၀ ျပည့္တဲ့အခါ ျမန္မာနုိင္ငံ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရဲ႕ ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔ ရပါတယ္။

ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ၂၀၁၃ ခုနွစ္က အာမခံလုပ္ငန္းကေနရတဲ႕ ဝင္ေငြဟာ ၁၀ သန္းအထိသာ ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံအထိ ရွိလာေတာ႔မွာပါ။

Ref: Asia Insurance Review

 

Myanmar Advertising Directory 

Read 242 times
Rate this item
(2 votes)