-->


၂၀၂၀ ခုနွစ္မွာ စီးပြားတုိုးတက္နွုန္းေတြ တက္လာေတာ့မယ့္ ျမန္မာနုိင္ငံ

၂၀၂၀ ခုနွစ္မွာ စီးပြားတုိုးတက္နွုန္းေတြ တက္လာေတာ့မယ့္ ျမန္မာနုိင္ငံ Google

နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဝင္နဲ႕ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲခိုင္မာမႈေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)ရဲ႕ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလားအလာ ၂၀၁၉ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီ အစီရင္ခံစာကို ADB က ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလမွာ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာေခါင္းစဥ္ကို ‘သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေရး အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း’နဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ADB အစီရင္ခံစာ ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာမွာ ကုန္ဆံုးမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားတိုးတက္ႏႈန္း(GDP)ဟာ ၆.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

၂၀၁၈ ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းဟာ ၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ပံုမွန္တိုးတက္ႏႈန္းရွိလာမယ္လို႔ ADB က ေျပာပါတယ္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက ေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္မီလာတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းေတြကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ နဲ႔ ၂၀၂၀ မွာ စီးပြားတိုးတက္ႏႈန္းက အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္’’ ဆိုျပီး ADB ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ နီဝင္းစင္ဆီရီ ကေျပာပါတယ္။

အစိုးရဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသံုးခ်ျခင္း အတြက္ စံႏႈန္းတစ္ေျပးညီ ျဖစ္လာေစဖို႔ အားစိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Google+ ဝန္ေဆာင္မႈကို Google မွ ဧျပီလအတြင္းအျပီးသတ္ ပိတ္သိမ္းမယ္

၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခြဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ကာလေတြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၈၂၃ သန္းသာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလုိ မ်ားျပားလာတာဟာ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္နဲ႔ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ADB အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ တုိးတက္ႏႈန္း ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွာျဖစ္ၿပီး တယ္လီကြန္း ဆက္ သြယ္ေရးနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
၂၀၁၈ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဟာ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးမယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲံ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာက ဆုိထားပါတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရတာဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္ယူေနျခင္းနဲ႔ ကမၻာ့ေရနံေဈး က်ဆင္းျခင္း ဂယက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးမူဝါဒနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား အားေကာင္း လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပုိမိုတည္ၿငိမ္လာ မယ္လို႔ ADB က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ADB ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္အကိုင္မေကာင္းျခင္းမွာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ADB ရဲ႕အႀကီးတန္းအရာရွိ မစၥယူမိကိုတာမူရာက ေျပာပါတယ္။

တုိးတက္မႈမ်ား ရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ႏႈန္းဟာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရးျဖစ္တယ့္ GSP ကို ႐ုပ္သိမ္းခံရေရး မေသခ်ာမႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီအခြင့္အေရးကို မွီခိုေနတဲ့ ပို႔ကုန္မ်ားဟာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတယ္လုိ႔လည္း ADB အစီရင္ခံစာက သတိေပးထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ မ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေႏွာင့္ေနွးမႈမ်ားက စီးပြားေရးတုိးတက္နွုန္းကို ထိခိုက္ေစတယ္လုိ႔ဆိုထားပါတယ္။


Source; 7Day Daily
Myanmar Advertising Directory

Read 135 times
Rate this item
(1 Vote)