-->


ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး Google


၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္း ကို http://indapaper.com ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကေန ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

နံပါတ္ ၁ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဦးေတဇျဖစ္ျပီး ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၈ ဘီလီယံရွိပါတယ္။

နံပါတ္၂ ေနရာမွာရပ္တည္ေနတဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ျဖစ္ျပီး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒ ႆမ ၅ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။

အဲဒီ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဦးျပည္ေအာင္နဲ႔ ဦးေနေအာင္တို႔က ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ နံပါတ္ ၃ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Apple နဲ႔ McDonald တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္တဲ့ တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္လာတာလဲ...?

နံပါတ္ ၄ ေနရာမွာရပ္တည္ေနတဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျဖစ္ျပီး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

img027

နံပါတ္ ၅ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေအာင္သက္မန္းလို႔ ေဖာ္ျပထားကာ ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

နံပါတ္ ၆ ေနရာမွာေတာ့ ဦးမိုက္ကယ္မိုးျမင့္က ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၇ ဘီလီယံနဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

နံပါတ္ ၇ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေန၀င္းထြန္းက ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ ဦးေန၀င္းထြန္းတို႔က အသီးသီး ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

ဦးေဌးျမင့္ကေတာ့ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ နံပါတ္ ၈ ေနရာမွာ ရွိေနတာပါ။

58 3

နံပါတ္ ၉ ေနရာမွာေတာ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ ဦးခင္ေရႊက ရပ္တည္ေနပါတယ္။

နံပါတ္ ၁၀ ေနရာမွာေတာ့ ဦးအိုက္ထြန္းကို ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၂ သန္းျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားတာပါ။


Credit to DVB
Myanmar Advertising Directory

 

Read 318 times
Rate this item
(1 Vote)