-->

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ေပါင္း (၉၈) ခုကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီစီမံေရးရာဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

Published in Local

Google မွာ ထိပ္ဆုံးေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီ(၁၀)ခု

ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြဟာ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမုိၾကီးထြားလာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွဳေတြက အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆုိရင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ Agency အမ်ားအျပားမရွိေသးေပမယ့္ Google မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Agency (၁၀) ခုကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ Pixellion ( Graphic ဒီဇိုင္ဆြဲတဲ့လုပ္ငန္း )
၂။ Myanmar Crative ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၃။ Myanmar Ganad Advertising ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၄။ Advertising Myanmar Ad Agency ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၅။ Coca Media Myanmar (ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၆။ Real Life ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း)
၇။ Myanmar Advertising Directory ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၈။ Liquid Branding Myanmar ( Marketing လုပ္ငန္း )
၉။ Vero Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၁၀။ Helium Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ Google မွာ လက္ရွိေဖာ္ျပထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Google မွာေဖာ္ျပထားမႈဟာ အေျပာင္းအလဲရွိတာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ Link မွာ https://bit.ly/2Hb9Yvi ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ထူးခြ်န္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုနိုင္မယ့္အစီစဥ္

Myanmar Advertising Driectory

Published in Local

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွာ ဖန္းတီးဆန္းသစ္ခ်င္တဲ့ ကပ္ေရာဂါဒဏ္ခံေနရပါတယ္။

Published in Marketing