-->


ေခတ္ေရွ႕ေျပးေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Business Model မ်ား

ေခတ္ကာလရဲ႕ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ Business Model ေျပာင္းၾကသလုိဘဲ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ နည္းပညာအကူအညီနဲ႕ Business Model ေျပာင္းလိုက္ၾကတယ္။

ဥပမာ Airbnb ဟာ ၂,၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ စရိတ္နည္းနည္းနဲ႕ နုိင္ငံတကာမွာ တည္းခုိရာအခန္း ရဖုိ႕ဆုိတာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေလာက္က room supply ၃.၆% ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့ရာမွ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ၁၉.၅%ထိ သိသာစြာ တုိးတက္လာခဲ့တယ္။ Airbnb ရဲ႕ တည္ေထာင္သူမ်ားကေတာ့ နည္းပညာကုိ မိရုိးဖလာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေန ခြဲထြက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မယ့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာလုိ႕ ယူဆထားၾကပါတယ္။

ပံုမွန္ Hotel ေတြလုိမဟုတ္ဘဲ Airbnb က Hotel ေတြကို ကုိယ္တုိင္စီမံလို႕ မရတဲ့အျပင္ ၄င္းတုို႕အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မရွိပါဘူး။ ငွားရမ္းေနမယ့္သူက အိမ္ပိုင္ရွင္နဲ႕ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္လုိ႕ရမယ့္ Platform တစ္ခု လုပ္ထားေပးရံုပါ။ သူကေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္ခ ယူတဲ့ စီးပြားေရးပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ထားတာပါ။ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျပီး ေအာင္ျမင္ရေနတဲ့ Business Model ေတြကေတာ့


၁။ Personalized ျဖစ္တဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရးပံုစံ

Customer ေတြအားလံုးရဲ႕ Need နဲ႕ want ကို ထိမိဖုိ႕ Tailored ျဖစ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြက ေခတ္စားလာပါတယ္။

သမားရိုးက် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နဲ႔ Online စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြားျခားခ်က္မ်ား


၂။ Asset Sharing

Uber က သူ႕ရဲ႕ ကားေတြကို ကုိယ္တုိင္ေမာင္းျခင္းျဖင့္ အခေၾကးေငြယူတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ တြင္က်ယ္လာတယ္။ အေပၚက ဥပမာ ျပန္ေကာက္ရရင္ Airbnb လိုမ်ိဳး သူတစ္ပါးရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို တည္းခုိစရာ ေနရာအျဖစ္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳေစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။


၃။ Agile နဲ႕ Adaptive organization ဖန္တီးျခင္း

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူကေတာ့ နည္းပညာသံုးျပီး မိရိုးဖလာ Hierarchical model ကို ဖယ္ရွားေတာ့တာပဲ။ ဆုိလိုတာက အလုပ္ျပီးေျမာက္ဖုိ႕က အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္သလုိ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ေစ်းကြက္လုိလားခ်က္ကို ျဖည့္တင္းဖုိ႕ လုိလာေတာ့တာပဲ။ ၄င္းကို action ယူနုိင္ဖုိ႕ Agile နဲ႕ သင္ယူလြယ္တဲ့ Organization ဖန္တီးတဲ့ Business Model လုိကို လုိအပ္ပါတယ္။


Source; Effective

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)