-->


ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ကမ႓ာသစ္ဆီသို႔

ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ကမ႓ာသစ္ဆီသို႔ Google

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္၊ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဆန္းသစ္ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံတဲ့စီးပြားေရးကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ကမၻာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏွုန္းသည္ အျခားေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား၏ တိုးတက္နွုန္းထက္ ၂.၅ ဆ ပိုမိုျမင့္မားေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံတာဟာ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း ထက္ ၆.၇ ဆ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုရရွိေနတယ္ဟု စစ္တမ္းမ်ားက ဆိုၾကပါတယ္။


ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္လို႔ဟု ပညာရွင္မ်ားက လက္ခံထားၾကတယ့္ ယခုအခ်ိန္ ကာလတြင္ မိရိုးဖလာ သမားရိုးက် စီးပြားေရးမဟုတ္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္လာေၾကာင္းကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ျခင္းက သက္ေသျပေနပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ကမၻာကုိ ေလၽွာက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ အစိုးရပိုင္းမွလည္း လုံေလာက္ေသာ နည္းပညာေထာက္ပံ့မွုမ်ား လိုအပ္ေနပါတယ္။ "နည္းပညာ လုပ္ငန္းေတြကပဲ စီးပြားေရးအတြက္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ ေရွ႕တန္း ကို ေရာက္ေစမွာပါ။ ဒါကို အျမန္ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ခ်ည္းပဲ လုပ္လို႔မရဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ျဖစ္မယ္ "ဟု ဦးေနမင္းသူ က ေျပာသည္။


လက္ရွိျမန္မာ့ အိုင္စီတီက႑တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္၊ ပညာရွင္ေပါင္း၂,၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း ရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က အစိုးရသို႔ တင္ျပတဲ့ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာက႑ထုတ္လုပ္မွ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နိုင္ငံရဲ႕ ထုတ္လုပ္မွုတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနၾကသျဖင့္ ျမန္မာဟာ အိမ္နီးခ်င္းေတြထက္ ဒီက႑တြင္မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနပါတယ္။

Brand Awareness အမ်ားဆုံးရရွိနိုင္မယ့္ ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းမ်ား
ဒါ့အျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳနိုင္ျခင္းမရွိပါက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႕ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား မယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ဘဲ ေဈးကြက္အတြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္နိုင္ရနိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ေျပာင္းလဲေရး ထိပ္သီးအစည္းေဝးပြဲမွ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ယေန႔ေခတ္သင္ကုိယ္တုိင္ အပါအဝင္ လူတိုင္းဟာအဆင္ေျပျပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မယ့္ နည္းလမ္းကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေနတယ္ဆုိတာ လက္ေတြ႕ပါပဲ။


သင္လုိခ်င္တဲ့ ပစၥည္းဟာ ဘယ္နုိင္ငံမွာပဲ ရွိေနပါေစ ဖုန္းေလးတစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ ၀ယ္ယူနိုင္မယ္ ဆိုတာ အရင္တုန္းက အိပ္မက္သာသာ အေျခအေန တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ နည္းပညာ တိုးတက္လာတဲ့ေခတ္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါၿပီ။ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ရာတြင္လည္း ပိုက္ဆံေရရျခင္း၊ သိမ္းဆည္းရျခင္း၊ ထုပ္ပိုးရျခင္း ကိစၥမ်ားကို ကဒ္ေလး တစ္ကဒ္တည္းနဲ႔ အရာအားလုံး ကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္မွာပါ။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ကမၻာသစ္ဆီကုိ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္းကို သက္ေသထူလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Advertising Directory

Read 223 times
Rate this item
(1 Vote)