-->


ြလူငယ္စြြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ခ်င္သူတိုင္း ဖတ္သင့္တဲ႔ စာအုပ္ ( ၄ ) အုပ္

ေအာင္ျမင္သူတိုင္းမွာ တူညီတဲ့ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႔ စာဖတ္ျခင္းပါပဲ။ 

လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳက အရာအားလံုးကို သင္ျပသြားႏိုင္ေပမယ့္ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ ပါရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ျမန္ျမန္တြန္းတင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းကေန ရရွိနိုင္တဲ႔ အသိပညာေတြက စိတ္ကူးသစ္၊ အႀကံဥာဏ္သစ္ေတြကို တီထြင္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေစပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဖတ္ထားသင့္တဲ႔ စာအုပ္ ( ၄ ) အုပ္ကို Myanmar Advertising Directory က စုစည္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ Blue Ocean Strategy

W.Chan Kim နဲ႔ Renee Mauborgne တုိ႔ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ျပီးး စြန္႔ဦးတီဌြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ကြဲျပားျခားနားတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ အသံုးျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညီနိုင္က ဘလူးအုိးရွင္း မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုတဲ႔ နာမည္နဲ႔ပဲ ျမန္မာဘာသာျပန္ထားတာ ရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္

၂။ Zero to One

အေမရိကန္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Peter Thiel ေရးသားထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး Niche Market တည္ေထာင္နည္းမ်ား၊ Sales ကို ျမွင့္တင္နိုင္မယ္႔ နည္းလမ္းမ်ား၊ Start up လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အဓိက ပါ၀င္ပါတယ္။

၃။ The Hard thing About Hard Things

အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Ben Hor Owitz ေရးသားထားတာ ျဖစ္ျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ဘ၀ကို အသိသာ၊ အျမင္သာဆံုး ေဖာ္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ႔ အခက္အခဲမ်ား၊ ႐ံုးကန္ရမႈမ်ားကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတဲ႔ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ What I Talk About When I Talk About Running

ဂ်ပန္ စာေရးဆရာ Haruki Murakami ေရးသားထားတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္က အေျပးသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔အတြက္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သင္တန္းေပးမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ေစမႈ အစရွိသည္မ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရၾ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ႔ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Source: Inc

Read 2941 times
Rate this item
(1 Vote)