-->


ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အခိ်န္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္ေစနုိင္တဲ့ အေသးစားလုပ္ငန္း (၂၅)ခု

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အခိ်န္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္ေစနုိင္တဲ့ အေသးစားလုပ္ငန္း (၂၅)ခု Google

သင့္အေနနဲ႔ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလးတစ္ခု တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ေရတုိေရာေရရွည္အတြက္ပါ တိက်ျပီးလက္ေတြဆန္တဲ့ Idea ေတြရွိထားသင့္ပါတယ္။

အခုမွ စတင္လုပ္ကုိင္မယ့္သူေတြအတြက္ လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲ မရွိရေလေအာင္ ျမန္မာနုိင္ငံမွွာ အခ်ိန္တိုအတြင္းေအာင္ျမင္နုိင္တဲ့ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ကုန္စံုဆုိင္
၂။ ေရခဲမုန္႔ဆုိင္
၃။ စာအုပ္ဆုိင္
၄။ ေဆးပစၥည္း လက္လီလက္ကားဆိုင္
၅။ Truck ကားနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြေရာင္းတဲ့ဆိုင္
၆။ ေကာ္ဖီဆိုင္
၇။ ကိတ္မုန္႔ဆုိင္
၈။ အားကစားပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္
၉။ Organic Food အေရာင္းဆုိင္
၁၀။ လက္ဆာင္ကဒ္ အေရာင္းဆုိင္
၁၁။ ပန္းစည္း အေရာင္းဆိုင္
၁၂။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္
၁၃။ မုိဘုိင္းဖုန္း အေရာင္းဆုိင္
၁၄။ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ အေရာင္းဆုိင္
၁၅။ မဂၤလာဖိတ္စာ အေရာင္းဆိုင္
၁၆။ အသီးအရြက္ အေရာင္းဆုိင္
၁၇။ ကြန္ပ်ဴတာ Service 
၁၈။ ဖိနပ္ အေရာင္းဆုိင္
၁၉။ မုန္႔အခ်ိဳ အေရာင္းဆုိင္
၂၀။ သစ္သီး အေရာင္းဆုိင္
၂၁။ Fancy အေရာင္းဆုိင္
၂၂။ စာေရးကိရိယာ အေရာင္းဆုိင္
၂၃။ ရိုးရာပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္
၂၄။ ဖုန္း Accessories အေရာင္းဆုိင္
၂၅။ အဝတ္စား အေရာင္းဆုိင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တာေတြတဲ့ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့မည္သူမဆုိ အလြယ္တကူ လုပ္ကုိင္နိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္

Htet Htet Naing
Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)