-->


ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၂)

ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၂) Google

TikTok ပလက္ေဖာင္းတြင္ ဗီဒီယုိအတုိaၾကာ္ျငာစရိတ္သုံးစြဲမႈသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ တုိးလာေနသည္။

အာရွပစိတ္ဖိတ္ေဒသမွ ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔တြင္ ဗီဒီယုိအတုိ ေၾကာ္ျငာစရိတ္သုံးစြဲမႈ Ad Spend သည္ ယခုႏွစ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ သန္း ဘီလ်ံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအတြက္ Ad Spend စုစုေပါင္းမွာ တုိးလာဖြယ္ရာ မရွိ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အျခား ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအတြက္ Ad Spend ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး TikTok အတြက္ သုံးစြဲၾကလိမ့္မည္ဟု Forrester Research, Inc က တင္ႀကိဳမွန္းဆထားသည္။ TikTok အရွိန္အဝါသည္ အိႏိၵယတြင္ ႀကီးမားခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကုိ တန္ဖုိး ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ ဗီဒီယုိမ်ား တင္ၾကသည္ဟု ေဝဖန္ၿပီး ပိတ္ပင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ပတ္သာတည္တံ့သည္။ ပိတ္ပင္မႈကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကရသည္။ TikTok ကုိ Download ရယူခြင့္ မေပးဖုိ႔ကုိသာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကုိသာ TikTok လုပ္ေပး၍ရသည္။ ဖုန္းမ်ားထဲ ရွိေနႏွင့္ၿပီးသား TikTok App မ်ားကုိ တားဆီးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဖုန္းေပါင္း သန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသည့္  TikTok ကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တားျမစ္ခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေနသည့္အျပင္ TikTok အမာခံ ပရိသတ္၏ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈကုိလည္း ရင္ဆုိင္ရသျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္ကုိ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

TikTok သည္ အိႏိၵယတြင္သာမက အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေပါက္သြားသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ TikTok သုံးစြဲသူဦးေရ တစ္စထက္တစ္စ ပုိမ်ားလာေနသည္မွာ ယခုအထိ အရွိန္ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ TikTok ကုိ ေမြးဖြားေပးသည့္ ByteDance သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ နည္းပညာ မဟာလုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဆုိရွယ္မီဒီယာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Tencent ၊ Alibaba ႏွင့္  Baidu တုိ႔ကလည္း အၿပိဳင္အဆုိင္ျပဳကာ ဗီဒီယိုအတုိ အက္ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ Tencent က Weishi ကို ထုတ္သည္။ Alibaba က Lu Ke ကုိ ထုတ္သည္။ Baidu က Nani ကုိ ထုတ္သည္။ 

Read More>>> ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၁)

ထုိသုိ႔ ေနာက္က်က်န္ျခင္း မျဖစ္ရေအာင္လုပ္ၾကရသည္မွာ ဆုိရွယ္မီဒီယာသုံးစြဲသူတုိ႔သည္ ဗီဒီယုိအတုိမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈမႈပုိမ်ားလာေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေၾကာျ္ငာလုိသူတုိ႔အေနျဖင့္လည္း သုံးစြဲသူတို႔၏ စခရင္ေပၚသုိ႔ မိမိ၏ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယုိအတုိကုိ တင္ဆက္ခြင့္ ရေနေစသည္။ ေပါက္သြားသည့္ ဗီဒီယုိအတုိ္ ေၾကာ္ျငာလည္း ရွိေနသည္။ အိႏိၵယမွ အာမခံလုပ္ငန္း SBI Life က ၎၏ အက္ပ္ ျဖစ္ေသာ YONO အေၾကာင္း ဗီဒီယုိအတုိ ေၾကာ္ျငာကုိ TikTok မွာ တင္သည္။

TikTok သုံးသူ အမ်ားစုမွာ  ၿမိဳ႕ငယ္ေက်းရြာမ်ားမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဗီဒီယိုေၾကာ္ျငာ ဖန္တီးၿပီး တင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည့္ရႈမႈႀကိမ္ေရ ၇ သန္း ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္မွ Softbank က ‘Brand Takeovers’ ေၾကာ္ျငာကုိ TikTok မွာ တင္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ brand takeovers ျဖင့္ TikTok တြင္ ေၾကာ္ျငာပါက full-screen vertical display ကုိ ဗီဒီယုိထဲတြင္ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယုိအျဖစ္ ျပသေပးသည္။ အက္ပ္ကုိ စဖြင့္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ၅ စကၠန္႔ ၾကာသည္အထိ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယုိကုိ ျပသေပးသည္။ ရုပ္ေသ ထုိးျပေစလုိပါကလည္း ရသည္။ 

in-feed native video ad အမ်ဳိးအစားမွာ သာမန္ ဗီဒီယိုတစ္ခုအျဖစ္ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး “For You” feed တြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ Louis Vuitton ႏွင့္  Michael Kors တုိ႔လည္း TikTok တြင္ တရုတ္ေဈးကြက္အတြက္ ေၾကာ္ျငာၾကသည္။ Uniqlo က TikTok ႏွင့္လက္တြဲၿပီး တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ေၾကာ္ျငာျခင္းကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

Source: Campaign Asia-Pacific

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)