-->

အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုိအပ္ဆံုး အရည္အခ်င္းႏွစ္ခုကို ေျပာပါဆိုရင္ မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ေသခ်ာ နားေထာင္တတ္ျခင္းလို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။

Published in Marketing

Facebook Marketing ဆိုတာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူပါဘူး။

Published in How To

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မိမိရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းအားတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလး (၅)ခ်က္ကုိေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

Published in Tips

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ City Mart, Gandamar Wholesale, ABC Retailer Chains ေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ျပသ ေရာင္းခ်ျပီး ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္လို႔ရမယ္႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။

Published in Local
Friday, 22 February 2019 09:59

Sale & Marketing ဆိုတာဘာလဲ

Sale ဆိုတာက ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မူစတဲ့ အရာေတြကိုေပးၿပီး ေငြေၾကးအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ေျပာင္းလဲ ရယူတဲ့သေဘာပါ။

Published in Marketing

Ticket Count ဆိုတာကေတာ့ ေစ်း၀ယ္သူေတြ ၀ယ္ယူထားတဲ့ Slip (ေဘာက္ခ်ာ) အေရအတြက္ ကိုဆိုလိုတာပါ။

Published in How To

မိိမိတို႔ သိရွိေၾကာ္ျငာေစလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိေစလိုတဲ့ သူေတြဆီေရာက္ဖို႔ media ကို ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

Published in Outdoor Advertising

သင့္ brand ကိုု ပံုုေဖာ္ရာမွာ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။

Published in How To

Digital Marketing အသုံးျပဳေနျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ User ေတြရဲ႕ Reach, Engagement, Feedback ေတြရရွိပါတယ္။

Published in Tips

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ဆိုတာ ၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္ၾကမွာပါ။

Published in Marketing
Page 17 of 23