-->

Stock နဲ႔ Bond ဆုိတဲ့ ရွယ္ယာနွစ္မ်ိဳးရဲ႕ ကြားျခားခ်က္မ်ား


Stock ရွယ္ယာဆုိတာကေတာ့ ဝယ္ထားသူဟာကုမၸဏီပိုင္ရွင္အမ်ားႀကီးထဲက တေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ရွယ္ယာဝယ္ထားလို႔ ကုမၸဏီရဲ႕တစပ္တပိုင္းကိုပိုင္သူပါ။ Bond ဆုိတာကေတာ့ ဝယ္ထားသူဟာ ကုမၸဏီရဲ႕အေႂကြးရွင္အမ်ားႀကီးထဲက တေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိရင္ Bond ဆိုတဲ့ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္နဲ႔ကုမၸဏီကို အတိုးနဲ႔ေငြေခ်းထားလို႔ပါ။


၁။ Stock ရွယ္ယာမွာ(၂)မိ်ဳးပဲရွိပါတယ္။

Common_Stock (သာမန္စေတာ့အမ်ိဳးအစား)

လူအမ်ာစုဝယ္ေနၾကတဲ့ စေတာ့အမိ်ဳးအစားပါ။ကုမၸဏီတခုရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတခုကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသလက္မွတ္ပါ။သာမန္စေတာ့တစ္ခု ဝယ္ထားသူဟာ ကုမၸဏီရဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရာမွာ မဲတစ္မဲေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုသာမန္စေတာ့အမ်ိဳးအစားဟာ က်န္စေတာ့အမိ်ဳးအစားေတြထက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီရံႉးလို႔ေဒဝါလီခံသြားရင္ေတာ့ ေပးစရာအေျကြးေတြဆပ္မယ္။ပိုက္ဆံပိုရင္ Bondသမားသမားေတြ Preferred_Stock သမားေတြကို ေငြျပန္အမ္းမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ သာမန္စေတာ့သမားကို ေငြျပန္အမ္းမွာမို႔႔ ရင္းထားေငြျပန္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းအနည္းဆံုး စေတာ့အမိ်ဳးအစားပါ။

Preferred_Stock (အထူးစေတာ့အမိ်ဳးအစား)

ဒီအမိ်ဳးအစားကေတာ့ သာမန္စေတာ့ဝယ္ထားသူလို မဲတည့္ခြင့္မရွိပါဘူး။ဒါေပမဲ့ ဒီစေတာ့ဝယ္ထားသူဟာ ပံုမွန္အတိုးႏူန္းရေနၾကတယ္။ ကုမၸဏီေဒဝါလီခံရရင္ ေငြျပန္အမ္းရာမွာ သာမန္စေတာ့ပိုင္သူထ က္ပိုဦးစားေပးခံရပါတယ္။ ကုမၸဏီက ဒီစေတာ့မိ်ဳးကို ျပန္ဝယ္ခ်င္ရင္ တဖက္သတ္ဝယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီစေတာ့ဟာ Bondနဲ႔ဆင္တူေပမဲ့ ေငြေခ်းလက္မွတ္မဟုတ္ပါဘူး။စေတာ့မွာ အဓိကက အထက္ကေဖၚျပထားတဲ့၂မိ်ဳးပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ သူတို႔လိုခ်င္တာနဲ႔ကိုက္ေအာင္ စေတာ့ခံစားခြင့္မွာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနယ္ပယ္မွာ နာမည္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Richard Branson
၂။ Bond (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္) မွာ(၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။

Government_Bond (အစိုးရေငြေခ်းလက္မွတ္)

အေမရိကန္မွာေတာ့ Treasury_Bond လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီBondမိ်ဳးဟာ အစိုးရကိုေငြေခ်းေပးထားျခင္းမို႔ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ Bondေတြထဲမွာ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်ရလို႔ အတိုးလဲနည္းပါတယ္။

Municipal_Bond (ျပည္နယ္အစိုးရေငြေခ်းလက္မွတ္)

ျပည္နယ္ေတြမွာ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေခ်းေပးတဲ့ေငြေခ်းလက္မွတ္ပါ။ ဒီလက္မွတ္ရဲ႕ေကာင္းတာတခုက ရရွိတဲ့အတိုးေပၚမွာ အစိုးရကိုအျမတ္ခြန္ေပးစရာမလိုပါဘူး။

Corporate_Bond (ကုမၸဏီေငြေခ်းလက္မွတ္)

Listed_Compan ေတြကို အခိ်န္အတိုင္းအတာတခုအတြက္ ပံုေသအတိုးနဲ႔ေငြေခ်းေပးထားတာပါ။

Stockနဲ႔ Bondေတြမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ Stock ရဲ႕အားသာခ်က္က Bondထက္အက်ိဳးအျမတ္ပိုရတယ္။ အားနည္းခ်က္က Stock တန္ဖိုးဟာ အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္။ကုမၸဏီေဒဝါလီခံရရင္ ရင္းနီးထားေငြျပန္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းလြန္းတယ္။

Bondရဲ႕အားသာခ်က္က ေခ်းေငြအတြက္ ပံုမွန္အတိုးမွန္မွန္ရေနမယ္။ အားနဲခ်က္က စေတာ့ေလာက္အက်ိဳးအျမတ္မမ်ားဘူး။ ဘဏ္အတိုးႏူန္းက်ရင္ Bond အတိုးႏူန္းလဲ လိုက္က်တတ္တယ္။ဒီေလာက္ဆိုရင္ Stock နဲ႔ Bond ကြာျခားပံုနဲ႔ အမိ်ဳးအစားေတြ အၾကမ္းဖ်င္းသိေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

Credit; ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ
Myanmar Advrertising Directory

 

Published in Marketing

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေရးႀကီးတာတစ္ခုက ဝန္ထမ္းကိစၥပါ။

Published in Marketing

သင္က လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ဆုိရင္ Customer service ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ရပ္က ပါဝင္တယ္ဆုိတာ သိရွိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ Cusotmer Service ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


၁။ စိတ္ရွည္ပါ

Customer Service ေပးတဲ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ဖုိ႔ုလိုပါတယ္။ Customer တစ္ေယာက္ဟာ သင့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာမသိနုိင္တာေၾကာင့္ ေမခြန္းေမးနုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ Customer ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္၊ Customer ေတြသိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္ ရွင္းျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။


၂။ စိတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထားပါ

သင့္အေနနက္ Customer Service ေပးတဲ့ ေနရာမွာ စိတ္ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကုိ ခဏေလာက္ေမ့ထားျပီး အလုပ္ကုိအာရံုစိုက္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Customer မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းဟာလည္း ၾကာၾကာမရပ္တည္နုိင္တာေၾကာင့္ Customer ေတြကုိ အတက္နုိင္ဆံုး ဂရုစိုက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။


၃။ ေလးစားယံုၾကည္မႈရွိပါ

သင့္အေနနဲ႔ သင့္လုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ သင့္ဆုိင္ကုိ လာေရာက္အားေပးတဲ့ Customer ေတြကုိ ေလးစားယံုၾကည္မႈရွိိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သင့္အေနနဲ႔ Cusstomer ေတြကုိ မယံုသလုိ ေနာက္ကေနေတာက္ေလွ်ာက္ လုိက္ၾကည့္တာမ်ိဳးေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။


၄။ ကုန္ပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ service အေၾကာင္းကုိ အကုန္သိထားပါ

Customer Service ေပးေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ ဂဃနဏသိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွ Customer လုိအပ္တဲ့အခ်က္ကုိ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားေဒတာသုံးသပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုကို Facebook မွ တရားစြဲဆို
၅။ အာရံုစိုက္မႈရွိပါ

Customer Service လုပ္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ Customer အေပၚမွာ အျပည့္အဝ အာရံုစုိက္နုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တစ္ျပဳိင္တည္းမွာပဲ Customer သံုး၊ ေလးေယာက္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီအခ်က္က Customer အတြက္ မေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္သြားေစနုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး Customer အေပၚ အျပည့္အဝ အာရံုမစိုက္နုိင္ဘူးဆိုရင္ Customer complaints တက္တာေတြျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။


၆။ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရွင္းလင္းမႈရွိပါ

Customer တစ္ေယာက္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါမွာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖုိ႔လုိျပီး ေဖာ္ေရြတက္ဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။ Customer တစ္ေယာက္ဟာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ပုိျပီး သေဘာက်တက္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး Customer နဲ႔ စကားေျပာဆုိဆက္ဆံရာမွာလည္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေျပာဆုိျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။


၇။ Eye Content ရွိပါ

လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္စကားေျပာတဲ့ ေနရာမွာ Eye Content ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ Eye Content ရွိတာဟာ တစ္ဖက္လူေပၚအာရံုစိုက္မႈအျပည့္နဲ႔ နားေထာင္ေပးတယ္၊ ေျပာျပတယ္၊ ရွင္းျပတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ Customer ရဲ႕ မ်က္လုံးကုိၾကည့္တာကေန Customer ဘာအခက္အခဲျဖစ္ေနလဲ ဘာလုိအပ္ေနလဲ ခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ပါတယ္။

Myanmar Advertising Directory

 

Published in Marketing

Google မွာ ထိပ္ဆုံးေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီ(၁၀)ခု

ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြဟာ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမုိၾကီးထြားလာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွဳေတြက အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆုိရင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ Agency အမ်ားအျပားမရွိေသးေပမယ့္ Google မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Agency (၁၀) ခုကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ Pixellion ( Graphic ဒီဇိုင္ဆြဲတဲ့လုပ္ငန္း )
၂။ Myanmar Crative ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၃။ Myanmar Ganad Advertising ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၄။ Advertising Myanmar Ad Agency ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၅။ Coca Media Myanmar (ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၆။ Real Life ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း)
၇။ Myanmar Advertising Directory ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၈။ Liquid Branding Myanmar ( Marketing လုပ္ငန္း )
၉။ Vero Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၁၀။ Helium Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ Google မွာ လက္ရွိေဖာ္ျပထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Google မွာေဖာ္ျပထားမႈဟာ အေျပာင္းအလဲရွိတာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ Link မွာ https://bit.ly/2Hb9Yvi ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ထူးခြ်န္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုနိုင္မယ့္အစီစဥ္

Myanmar Advertising Driectory

Published in Local

တတိယၾကိမ္ေျမာက္ “ျမန္မာ့စီးပြားထူးခြၽန္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း” ပြဲကုိ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၈နာရီ ကေန ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာရွိတဲ့ UMFCCI ၊ မဂၤလာခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Published in Events & Exhibitions

ဦးေဆာင္သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူေတြရဲ့ မေအာင္ျမင္၊ က်ရႈံးရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုျပီးအေတြ႔ရမ်ားတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံတခ်ိဳ႕က ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။ ျပီးေတာ့ က်ရံႈးမႈဆီကေန သင္ယူေလ့လာမႈကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္ျပီး အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြကေနတဆင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေအာင္အထိ ဘယ္လိုျပဳလုပ္ၾကမလဲ။

Published in Marketing

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွာ ဖန္းတီးဆန္းသစ္ခ်င္တဲ့ ကပ္ေရာဂါဒဏ္ခံေနရပါတယ္။

Published in Marketing

Brand တစ္ခုတည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ သတိထားရမယ့္အမွားမ်ား

သင့္ကုန္ပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ Social Media မွာ Marketing လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ brand ရဲ႕ နာမည္ေကာင္းကို ဂရုစုိက္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ Promotion ေတြလည္းခ်ေပး၊ Giveaway ေတြလုပ္ေပးေနတာေတာင္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ေရာင္းအားမတက္ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွားယြင္းေနတယ္ဆုိတာကို သင္သတိထားမိမွာပါ။ Social Media မွာ Marketing ျပဳလုပ္တဲ့အခါ မွားယြင္းေနတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ Audience ရဲ႕ စကားကုိနားမေထာင္တာ

ဆုိလုိတာက Audience ရဲ႕ အၾကိဳက္နဲ႕ အမူအက်င့္ကို မေလ့လာလုိ႕ မရပါဘူး။ ကုိယ္ေပးခ်င္တဲ့ message က Audience အၾကိဳက္ရဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရင္လည္း မေအာင္ျမင္နုိင္ပါဘူး။

၂။ သင့္မွာ တိက်တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိတာ

Social Media Strategy သြားမယ္ဆုိရင္ ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး ရွိရပါမယ္။ Trend ေနာက္လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆုိျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္သြားလုိ႕ မျဖစ္ပါ။

အမ်ိဳးသမီးတည္ေထာင္သူေတြ ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေစဖို႔အတြက္

၃။ Social Network ကို အယံုအၾကည္မရွိျခင္း

Social Media မွာ မွားမွာစုိးရိမ္ျပီး အသံုးမခ်ရင္ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရႈံးနုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဗ်ဴဟာအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

၄။ Value မရွိတာ

Content ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Campaign ပဲလုပ္လုပ္ audience အေပၚ Value ေပးနုိင္ရမယ္။ Value မရွိရင္ ကုိယ့္ brand ကို အထင္ေသးသြားနုိင္ပါတယ္။

Brand တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမွားေတြကို ေရွာင္နုိင္မွသာ Social Media Strategy ပုိုင္နုိင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မွာပါ။

Myanmar advertising Directory

 

Published in Tips

ကမာၻေက်ာ္ Brandေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေျပာၾကတာက အရည္အေသြးေကာင္းလို႔ ေစ်းႀကီးတာ၊ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီးနဲ႔ ေသခ်ာထုတ္လုပ္ထားလို႔ အခုလိုေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရတာ ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။

Published in Marketing

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းႀကီးထြားရွင္သန္ဖို႔ ဆိုတာက ကိုယ္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ ႏွာတဖ်ားသာေနမွ ျဖစ္မွာပါ။

Published in Marketing
Page 17 of 32