-->


တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ (၇) ခု

တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ (၇) ခု Google

တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ (၇) ခု

Website တစ္ခုမွာ Website Design က မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ (၇) ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ WebFX

Company Score 9.14 နဲ႔ ပထမေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီကေတာ့ WebFX ျဖစ္ပါတယ္။ WebFX ကုမၸဏီ ကုိ ၁၉၉၆ ခုနွစ္မွာ CEO Karie Shearer တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ WebFX ဟာ Pennsylvania နုိင္ငံမွာတည္ရွိတာျဖစ္ျပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


၂။ Lounge Lizard

ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ့ Lounge Lizard ကုမၸဏီျဖစ္ျပီးေတာ့ 1998 ခုနွစ္မွာ Ken Braun က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Company Score 8.63 နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ Lounge Lizard ကုမၸဏီဟာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ျပီး New York နုိင္ငံမွာ တည္ရွိတဲ့ Web Design ကုမၸဏီတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။


၃။ Intechnic

ဒီကုမၸဏီကေတာ့ Illinois နုိင္ငံမွာရွိတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ Intechnic ကုမၸဏီကုိ CEO Andrew Kucheriavy က တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Company Score 8.35 နဲ႔ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ျပီး Intechnic ကုမၸဏီမွာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေတာင္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ Website ကေန Customer ေတြရရွိလာေအာင္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမယ့္အခ်က္မ်ား
၄။ Mightybytes

Tim Frick ဟာ 1998 ခုနွစ္မွာ Mightybytes ကုမၸဏီကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တတ္ယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ကုမၸဏီလိုပဲ Mightybytes ကုမၸဏီဟာ Illinois နုိင္ငံမွာတည္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီကေတာ့ Company Score 7.38 ရရွိတာျဖစ္ျပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ သူကေတာ့ အဆင့္ ၄ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။


၅။ Blue Fountain Media

ေနာက္ထပ္ အဆင့္ ၅ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီကေတာ့ Blue Fountain Media ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ Company Score 7.16 နဲ႔ New York မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ Blue Fountain Media ကုမၸဏီကုိ ၂၀၀၃ ခုနွစ္မွာ Gabriel Shaoolian ဆုိသူက တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


၆။ Taoti Creative

Washington နုိင္ငံမွာရွိတဲ့ Taoti Creative ကုမၸဏီကုိ ၁၉၉၆ ခုနွစ္မွာ Brent Lightner ကတည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အဆင့္ ၆ ေနရာမွာရပ္တည္ေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ သူကေတာ့ Company Score 7.16 ရွိျပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။


၇။ Bizzuka

အဆင့္ ၇ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ Web Design ကုမၸဏီကေတာ့ Bizzuka ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီကုိ John Munsell ဟာ သူရဲ႕သူသယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ Lonnie Rouse နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနျပီး Louisiana မွာ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Company Score ကေတာ့ 7.15 ျဖစ္ပါတယ္။


Htet Htet Naing
Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)