-->


သင္သာ ဝယ္သူဆိုရင္ ဘယ္လုိေၾကာ္ျငာမ်ိဳးကို သေဘာက်မလဲ?

သင္သာ ဝယ္သူဆိုရင္ ဘယ္လုိေၾကာ္ျငာမ်ိဳးကို သေဘာက်မလဲ? google

သင္က လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ေစ်းဝယ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ သင္မျဖစ္မေန ၾကံဳေတြ႔ရမွာကေတာ့ ေၾကာ္ျငာမ်ားပါပဲ။

ေၾကာ္ျငာမ်ားဟာ သင့္ကို လမ္းေဘး ေဘလ္ဘုတ္ေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြ၊ သတင္းစာေတြ ျပီးေတာ့ ဘတ္စ္ကားေတြ၊ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာဆီကေန ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သင့္ဆီေရာက္ရွိ လာေနခ့ဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သင္ဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ၊ သင္ဟာ ေစ်းဝယ္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္မလဲ။


၁။ ကတိျပဳမႈ

သင္သာ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူတစ္ေယာက္ဆို သင့္အေနနဲ႔ အရင္ဆံုး အလိုရွိမွာကေတာ့ ေၾကာ္ျငာမွာပါတ့ဲအတိုင္း အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈပဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြက ဘာေကာင္းတယ္ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆိုျပီး ေျပာသမွ် အားလံုးျဖစ္လာဖို႔ မဟုတ္ရင္ေတာင္ သင္ဟာ အနီးစပ္ဆံုးတူညီတ့ဲ အရည္အေသြးမ်ိဳး ပံုစံမ်ိဳးကို အလိုရွိမွာပါ။ ဒါဟာ ေၾကာ္ျငာျခင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ ဝယ္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


၂။ ေစ်းႏႈန္း

ဝယ္ယူသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ေၾကာ္ျငာမွာပါရွိတ့ဲ ေစ်းႏႈန္းမ်ိဳးကို အေသမွတ္ယူထားတတ္တာဟာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ပိုမ်ားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေၾကာ္ျငာမွာက ေစ်းႏႈန္းတစ္မ်ိဳး၊ တစ္ကယ္ခ်ေရာင္းေတာ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္မ်ိဳးဆိုရင္ ဝယ္သူေတြက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္တြန္႔သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဝယ္သူရဲ႕ေၾကာ္ျငာအေပၚ စြဲျမဲစြာယံုၾကည္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ပါ။

Read More...ဘတ္စ္ကားေၾကာ္ျငာျခင္း ဘယ္ကစတင္ခဲ့သလဲ?


၃။ အသစ္အဆန္း

တူညီတ့ဲ ကုန္ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာထဲကေန လူေတြက သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္တယ္ဆိုတာ အသစ္အဆန္းကို ထိေတြ႔ခ်င္တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အဓိကအားျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ သင္က ေၾကာ္ျငာမွာ ထူးျခားတ့ဲ အစားအစာမ်ိဳးထည့္သြင္းထားမယ္၊ အရသာအသစ္ရွိေစရမယ္လို႔ ေျပာထားမႈအေပၚ ဝယ္ယူစားသံုးသူေတြက အသစ္အဆန္းအေနနဲ႔ ထိေတြ႔ခ်င္ၾကတာပါ။ တစ္ကယ္လို႔ သင့္ဆိုင္က သင္ေၾကာ္ျငာထားသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဝယ္သူေတြဆီကေန စိတ္ပ်က္မႈကို အလြယ္တကူပဲ ျပန္ရသြားႏုိင္ပါတယ္။

 

၄ ။ လက္လွမ္းမွီမႈ

တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း ဝယ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တူညီတ့ဲ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို အေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သံုးစြဲဝယ္ယူလိုက္ရတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ - သင္က ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာအဆီေရာင္းခ်တ့ဲ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ရင္ သင္လုပ္ရမွာက သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းကြက္ထဲကို ျပန္႔ႏွံ႔စြာေရာက္ရွိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေျခခံအသံုးအေဆာင္ျဖစ္ျပီး သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ေတြက အမ်ားအျပားရွိေနတယ္ဆိုတာကို သင္သတိျပဳရမွာပါ။ ဒီအတြက္ ဝယ္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာကေတာ့ အေျခခံကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ သူတို႔လက္လွမ္းမီတ့ဲ အလြယ္တကူဝယ္ယူလို႔ရႏုိင္တ့ဲေနရာမွာရွိေနဖို႔ပါပဲ။

Read More...Customer နဲ႕ Consumer ဘယ္လုိကြာလဲ?


၅ ။ ယံုၾကည္မႈ

သစၥာရွိဝယ္ယူသူဆိုတ့ဲ အမည္ဟာ အျမဲတမ္းကို ရွိပါတယ္။ သင္က ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ လက္လွမ္းလည္းမွီတယ္၊ သင့္စိတ္ေက်နပ္မႈကိုလည္းေပးစြမ္းေစတယ္၊ ျပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ အျခားေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ဝယ္ယူသံုးစြဲဖို႔ဆိုတာ အေတာ့္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ေစ်းဝယ္သူေတြ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ယံုၾကည္ရတ့ဲ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုပဲ မသိစိတ္ကေရာ သိစိတ္ကပါ စြဲျမဲေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ေၾကာ္ျငာေတြထဲကအတိုင္း ေပးစြမ္းႏုိင္တ့ဲ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အရည္အေသြးနဲ႔ ေစ်းနႈန္းအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈေၾကာင့္ပါ။ ဒါဟာ ဝယ္သူေတြရဲ႕အလိုလိုေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

သင္က ဝယ္သူေနရာကေန စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြကေန ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို လုိခ်င္မွာျဖစ္သလို ကုန္ပစၥည္းရဲ႕တစ္ကယ္စစ္မွန္တ့ဲ အရည္အေသြးကိုလည္း အလိုရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး သင့္ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္လိုေၾကာ္ျငာမလဲဆိုတ့ဲ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။


Source; ATTMEDIA

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)