-->


အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ဝါသနာကို ဘယ္လို တန္းညွိမလဲ?

အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ဝါသနာကို ဘယ္လို တန္းညွိမလဲ? google.com

ကြ်န္ေတာ္တို႔မေပ်ာ္တဲ့ အလုပ္ေတြကိုလုပ္ဖို႔ ဘဝက တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းဆိုတာ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ မိမိဝါသနာနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းကို မေရြးခ်ယ္ရသလဲ?


မိမိဝါသနာနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အလုပ္ကို အာရံုစိုက္မႈအျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမယ္၊ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ႏွလံုးသားထဲကေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အားႀကိဳးမာန္တတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မွန္ကန္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုရွာေဖြရာမွာ လမ္းေၾကာင္းျပ ေျမပံုဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရွာေဖြတဲ့အခါ သိထားရမယ့္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ အဆင့္ေတြရွိပါတယ္
♦ မွန္ကန္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို ေမးပါ
ဘယ္အရာေတြက သင့္ကုိ စိတ္လွုပ္ရွားေစတာလဲ? ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ? သင္ကဘယ္ေနရာမွာ ေတာ္တာလဲ? ဒီအရာေတြက ၀ါသနာနဲ႔ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အလြန္ အေရးပါပါတယ္။
သင္႔ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိ သိမွ ၀ါသနာကိုသိမွ အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ႔ အခါမွာ ပုိၿပီးမွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သလုိ အလုပ္လုပ္တဲ႔အခါမွာလည္း အျမင္႔မားဆံုးႏွဳန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
♦ သင္ယူပါ
သင့္နဲ႔အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ သက္တူရြယ္တူေတြ အၾကံညဏ္ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြကို ရွာေဖြပါ။ သူတို႔ ဘယ္ေနရာကိုဘဲေရာက္ေနပါေစ ဘယ္အလုပ္ကိုဘဲ လုပ္ေနပါေစ သူတို႔ဟာ သင့္ကို အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

သင္ဟာ အျခားတေယာက္ကို လမ္းျပေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းအက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိပါတယ္။ ဒီဆက္ဆံေရးမ်ိဴးဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို ပိုၿပီးရွာေဖြသင္ယူႏိုင္ဖို ့ဖိအားကင္းတဲ့ အခြင့္အေရးတခုပါ။

♦ လက္ခံရမယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔အလုပ္မွာ လိုခ်င္တဲ့ ရာထူးေတြ၊ ဌာနေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္မရတာေတြ၊ အျခားဌာနေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ခံရတာေတြကို ၾကံဳရပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး သင္ယူဖို႔၊ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားဖို႔ပါဘဲ။ တခါတေလမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝါသနာနဲ႔ နီးစပ္မႈမရွိေပမယ့္ အသစ္အသစ္ေသာ အရာေတြကို သင္ယူႏိုင္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာကိုေရာက္ေနပါေစ သင္ယူပါ။ skill အသစ္ေတြကို သင္ယူပါ

Read-စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ဘယ္အဆင္႔ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ???


Source; Top Ten

Read times
Rate this item
(1 Vote)