-->


သင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု စလုပ္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား?

သင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု စလုပ္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား? google.com

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ သို႕ အႀကီးပိုင္း စီမံခန္႕ခြဲသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိ၊ မရွိ ကိုေရာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခ်င္ပါသလား?

ကြ်န္ေတာ္ Business Coaching လုပ္တဲ့ Client ေတြထဲမွာ တစ္ခါတစ္ေလ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု စလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါတတ္ပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေမးခြန္းေလးေတြ ေမးျဖစ္ပါတယ္။

သင့္မွာ အဲဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ဖို႕အတြက္ လံုေလာက္တဲ့

၁။ အေထြေထြ ဗဟုသုတ (General Knowledge) ရွိရဲ႕လား။ (၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၂။ ဆက္စပ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြ (Related Technical Skills) ရွိရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၃။ စီးပြားေရးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ (Business Skills) တတ္ကြ်မ္းရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၄။ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းေတြ (Leadership Skills) ရွိရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၅။ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းေတြ (Management Skills ) ရွိရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၆။ မိတ္ေဆြအသိုင္းအ၀ိုင္း အဆက္အသြယ္ရွာႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ (Networking Skills) ရွိရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၇။ ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား (Language Skills) တတ္ကြ်မ္းရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

၈။ နည္းပညာ အရည္အခ်င္းမ်ား (IT Skills, e.g - Microsoft Office skills & Internet skills) ရွိရဲ႕လား။ ( ၁ မွတ္ကေန ၁၀မွတ္ အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ)

အထက္ပါအမွတ္မ်ားကို ေပါင္း၍ ၈ ႏွင့္စားပါ။

၁ မွတ္ အနည္းဆံုး ၁၀ မွတ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ အလားအလာဟာ အဲဒီလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။

အကယ္၍ ရတဲ့အမွတ္ေပၚမွာ
သင္ယံုၾကည္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ ဆက္သြားပါ။

နည္းေနေသးတယ္ဆိုရင္
တစ္ခ်က္ခ်င္းမွာ နည္းတယ္လို႕ ထင္တဲ့ အခ်က္ေတြမွာ တိုးတက္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ။

သင္တန္းေက်ာင္းေတြ စံုစမ္းပါ။

စာေတြဖတ္ပါ။

လ အလိုက္ ေလ့လာမယ့္ အစီအစဥ္ အတိအက်ဆြဲပါ။ တကယ္လည္း လိုက္နာပါ။

ေသေသခ်ာခ်ာတတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။

သင္လုပ္လိုတဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ တတ္ကြ်မ္းသူေတြကို ရွာေဖြ၍ တိုင္ပင္ပါ။

လံုလံုေလာက္ေလာက္ အေတြ႕အႀကံဳအရင္ယူပါ။

မဟုတ္ရင္ သင္လိုအပ္ေနတဲ့ ဧရိယာမွာ တတ္ကြ်မ္းသူကို ရွာ၍ အလုပ္ခန္႕ပါ။

မရွာႏိုင္ရင္ေတာ့ ေလာၿပီး မစပါနဲ႕ဦး။

ေလ့လာသင္ယူမႈေၾကာင့္ ေပးရတဲ့စရိတ္ အခ်ိန္ အားအင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာေတြထက္ လုပ္ငန္းဆံုးရွံဳးမႈေၾကာင့္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဘ၀ပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အသက္ငယ္ေသးရင္ ေလာတတ္တယ္။

ဆံုးရွံဳးျခင္းဟာ ခါးသီးတယ္။

သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေပမယ့္ ဘ၀ထိခိုက္ေလာက္တဲ့ အမွားျဖစ္လို႕ မရဘူး။
အရင္းအႏွီးက အျမဲတမ္းျပန္ရွာမရႏိုင္ဘူး။

သိပ္ေၾကာက္ေနရမယ္လို႕ မဆိုလိုေပမယ့္ ေသခ်ာျပင္ဆင္မႈ မရွိပဲ စစ္ေျမျပင္ထြက္လို႕ မရပါဘူး။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေစာင့္ဆိုင္း၍ ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုပါပဲ။

Recommended for you-သုညကေန စဖို႔မလိုေတာ့ဘူး

Credit; Original Writer

Read 543 times
Rate this item
(2 votes)