-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


ဆန္းသစ္တဲ့ေၾကာ္ျငာဒီဇုိင္းတစ္ခုရဖုိ႔ ဘယ္လုိပံုေဖာ္မလဲ

ဆန္းသစ္တဲ့ေၾကာ္ျငာဒီဇုိင္းတစ္ခုရဖုိ႔ ဘယ္လုိပံုေဖာ္မလဲ Google

လုုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုုစလုုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေၾကာ္ျငာဆိုုင္းဘုုတ္ပုံုဆြဲတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စတင္ဖန္တီးမႈတစ္ခုုကိုု ျပဳလုုပ္ေတာ့မယ္ဆိုုရင္ ဒီဇိုုင္းတစ္ခုု ပုံုေဖာ္ရပါတယ္။

စီးပြားေရးပုံုစံငယ္ (Business Model) ေရးဆြဲတာလည္း ဒီဇိုုင္းပါပဲ။ ေၾကာ္ျငာဒီဇိုုင္းဆြဲတာလည္း ဒီဇိုုင္းပါပဲ။ ဒီဇိုုင္းတစ္ခုစဥ္းစားရာမွာ လက္ေတြ႕အသုံုးခ်တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘက္ကေနခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ သုံုးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ အႏုပညာတစ္ခုုပုံုေဖာ္တဲ့ဘက္ကေန ခြဲထြက္ၿပီးေတာ့ မတူညီတဲ့ပုံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ သုံုးသပ္ၾကည့္ရရင္

(၁) ထပ္တူခံစားၾကည့္ျခင္း (Empathize)

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဖိနပ္ကိုု မစီးၾကည့္ဘဲနဲ႔ သူအဆင္ေျပမေျပသိဖိုု႔မလြယ္ပါဘူး။ ေရာင္းခ်သူေတြဟာ အေရာင္းဗ်ဴဟာေတြကိုုပဲ အာ႐ုံုစိုုက္ေနၿပီး ေဈးဝယ္သူကိုု ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ အေရာင္းဗ်ဴဟာေတြမွာ ေဈးဝယ္သူေတြအေၾကာင္းကိုု ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ တကယ္အျပင္မွာ ေဈးဝယ္မယ့္သူက ေဖာ္ျပထားတဲ့သူနဲ႔တူညီတဲ့ ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေဈးဝယ္တာျဖစ္ရဲ႕လားဆိုုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ကိုုယ့္ေဖာက္သည္ ဘယ္သူလဲသိဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဗ်ဴဟာေတြေပၚမွာသာ အလြန္အကြၽံအာ႐ုံုစိုုက္တာမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ ကိုုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ ဘယ္သူလဲဆိုုတာ အရင္႐ိုုးရွင္းစြာနဲ႔ ျမင္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဒါမွသာ မိမိပုံုေဖာ္တဲ့ ပုံုစံ၊ ဒီဇိုုင္း၊ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုဟာ မိမိရဲ႕ ေဖာက္သည္ကိုု တိုုက္႐ိုုက္ေရာက္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္သလိုု ေရာက္ႏိုုင္မယ့္ဗ်ဴဟာမ်ိဳးလည္း ခ်မွတ္ႏိုုင္မွာပါ။

(၂) သတ္မွတ္ျခင္း (Define)

မိမိေဖာက္သည္၊ ဒါမွမဟုုတ္ မိမိရဲ႕ဒီဇိုုင္းကိုု ၾကည့္ရွႈမယ့္သူဟာ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ သိဖိုု႔လိုုပါမယ္။ သူတိုု႔ လိုုအပ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုု တိုုက္႐ိုုက္၊ ဒါမွမဟုုတ္ တနည္းနည္းနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းသစ္ေတြ စတင္ၾကတဲ့အခါ အေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုုယ့္မွာရွိတဲ့ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုုပဲ ေရာင္းဖိုု႔ အားစိုုက္ေလ့ရွိၾကၿပီး ေဖာက္သည္တကယ္ လိုုအပ္ခ်က္ ဟုုတ္မဟုုတ္ဆိုုတာ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္လိုုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာကိုု သိရဖိုု႔အတြက္ စားသုံုးသူ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲဆိုုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။

Read More>>> Facebook မွာ Marketing ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

(၃) အိုုင္ဒီယာထုုတ္ျခင္း

စားသုံုးသူရဲ႕လိုုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုု သိၿပီဆိုုရင္ ဒါေတြကိုု ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေပးမလဲဆိုုတာ အိုုင္ဒီယာထုုတ္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဖန္တီးမႈဆိုုတာဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းဆီက ရေလ့ရွိတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ကြဲျပားတဲ့ ရွႈေထာင့္အသီးသီးက သုံုးသပ္အေျဖရွာမွသာ ဆန္းသစ္တဲ့ဖန္တီးမႈေတြ ရႏိုုင္တယ္ဆိုုတာ မေမ့ထားသင့္ပါဘူး။

(၄) ပုံုစံငယ္တစ္ခုုဖန္တီးျခင္း

ရရွိလာတဲ့ အိုုင္ဒီယာမ်ားကိုု ဘယ္လိုုတင္ဆက္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ပုံုစံငယ္ေလးေတြ ဖန္တီးမလဲဆိုုတဲ့ အဆင့္ကိုုေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံုစံငယ္ေလးေတြကိုု အျခားသူမ်ားကိုု ခ်ျပရပါမယ္။ ထုုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိတဲ့ အိုင္ဒီယာဟာ ဖန္တီးမႈတစ္ခုု ျဖစ္လာမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ အမ်ားကိုျပသကာ သူတိုု႔ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုု ယူကာေနာက္တဆင့္သိုု႔ တက္လွမ္းရပါမယ္။

(၅) စမ္းသပ္ျခင္း

ရလာတဲ့ ပုံုစံငယ္တစ္ခုုကိုု မိမိရဲ႕စားသုံုးသူအခ်ိဳ႕ကိုျပသကာ သူတိုု႔ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုု ေတာင္းခံရပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ သူတိုု႔ဆီကရလာတဲ့ သုံုးသပ္ခ်က္ေတြကိုု ပယ္ဖ်က္တာမ်ိဳးမလုုပ္ပဲ ဘယ္လိုု သုံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကိုုမဆိုု ႀကိဳဆိုုေပးဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ေဝဖန္မႈကိုု လက္မခံႏိုုင္တဲ့ ဒီဇိုုင္းဆရာတစ္ဦးရဲ႕ ဒီဇိုုင္းတစ္ခုုဟာ ေရးဆြဲသူတစ္ေယာက္တည္းသာ လက္ခံမယ့္ ဒီဇိုုင္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားဖိုု႔ မ်ားပါတယ္။ ဒီလိုု စမ္းသပ္တဲ့ အဆင့္ကိုုလြန္ေျမာက္တဲ့အခါေဈးကြက္ကိုု ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ဆန္းသစ္မႈတစ္ခုုအတြက္ အဆင့္ (၁) ကိုု ျပန္သြားရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Credit; Htet Zan Linn

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)