-->


ဦးေႏွာက္ကိတ္ဖို႔ စာဖတ္ပါ!

ဦးေႏွာက္ကိတ္ဖို႔ စာဖတ္ပါ! google.com

အေတြးေခၚေကာင္းေတြ ရွိေနပါလ်က္န႔ဲ ဘယ္လို ဖြင့္ထုတ္ရမလဲ မသိျဖစ္ေနတဲ့အခါ စာဖတ္ပါ......။

အေကာင္းဆိုး အေၾကာင္းက်ဳိးကို ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနတ႔ဲအခါ စာဖတ္ပါ......။

အခက္ခဲတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ေတြေ၀ေနတဲ့အခါ စာဖတ္ပါ.....။

အျမင့္ကိုတက္နိုင္ရန္ ခြန္အားေတြရွိေနပါလ်က္န႔ဲ ဘယ္ကစတက္ရမယ္ ဆိုတာ မသိျဖစ္ေနတ႔ဲအခါ စာဖတ္ပါ......။

အခ်စ္က ဘ၀ကိုဖ႔ဲစားသြားလို႔ ျပန္လည္ဖာေထးဖို႔ အႀကံဉာဏ္ေတြလိုအပ္ေနတ႔ဲအခါ စာဖတ္ပါ.....။

တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဆန္သလို ခံစားေနရတ႕ဲအခါ စာဖတ္ပါ.....။

ခံစားရတ႕ဲေ၀ဒနာေတြကို ဘယ္သူ႔မွထုတ္ေဖာ္ျပလို႔မရပဲ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနတ႔ဲအခါ စာဖတ္ပါ......။

သူတို႔ေတြဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနသလဲဆိုတာ သိခ်င္လာၿပီး ငါလည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္လိုက္တာလို႔ ေတြးမိတဲ့အခါ စာဖတ္ပါ.....။

မိမိရ႕ဲ စိတ္၀ိဉာန္ေတြ ထိန္းလို႔မရေအာင္ပ်႕ံလြင့္ေနတဲ့အခါ စာဖတ္ပါ.....။

ဘယ္လိုအေၾကာင္းရာေတြပဲတိုက္ခိုက္လာပါေစ မိမိက စာေပဗဟုသုတ ျပည့္၀တ့ဲလူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ အရာတိုင္းကို ေအးခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းနိုင္မွာေသခ်ာပါတယ္။

အလုပ္ေတြမအားလို႔ စာဖတ္ဖို႔အခ်ိန္မရပါဘူး ဆိုတ႔ဲ ဆင္ေျခစကားဟာ လူဖ်င္းေတြရ႕ဲ လက္သုံးစကားျဖစ္တယ္။

သူတို႔ေတြဘာေၾကာင့္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနၾကသလဲဆိုရင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္က စာေပဗဟုသုတ မ်ားခ့ဲလို႔ပါ။

စာဖတ္တ့ဲလူတုိင္းက လူလိမၼာ သူေတာ္ေကာင္းလို႔ မဆိုလိုေပမ့ဲ လူလိမၼာ သူေတာ္ေကာင္းတိုင္း စာဖတ္ၾကတယ္။

စာဖတ္အားေကာင္းလာတာန႔ဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ျပႆနာတစ္ခုခုၾကဳံခ့ဲတယ္ဆိုရင္ေတာင္

မိမိစိတ္က ဦးေနွာက္ကို သတိေပးတတ္တယ္ ေျပာသင့္၏၊...မေျပာသင့္၏၊...

လုပ္သင့္၏...မလုပ္သင့္၏... ဆိုတ႔ဲ သတိေလးက ကပ္ပါလာေတာ့ အမွားနည္းလာတာကို သိရမွာပါ။

လူတစ္ေယာက္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္တာက စိတ္ပါ အဓ္ိက က်တ့ဲ စိတ္ကို အစာေက်ြးျခင္းကေတာ့ စာဖတ္ျခင္းပါပဲ....။

စာဖတ္တာမ်ားေလေလ စိတ္ကအားေကာင္းလာေလ စိတ္က အားေကာငး္လာေလ လူကလုပ္ေဆာင္ရည္ပိုျမင့္တတ္လာေလပါပဲ....။

ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္ပါ....။

အခမ့ဲ စာဖတ္ပါ....။

လူေတာတိုးရတ႕ဲအခါ စာဖတ္သူန႔ဲ စာမဖတ္သူက အရမ္းကြာျခားသြားပါတယ္။

စာဖတ္ၿပီး ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀တ့ဲလူဟာ ဘယ္လို ပညာရိွေတြန႕ဲပဲ ေတြ႕ၾကဳံရပါေစ...အၿမဲတမ္းေခါင္းေမာ့လ်က္ပါပဲ။

မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္၀ရွိတယ္။

စာမဖတ္တ့ဲလူကေတာ့ အလိုိုိုလို သိမ္ငယ္ေနရတတ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိရ႕ဲ အခ်ိန္ေတြထဲက စာဖတ္ခ်ိန္ေလးေတာ့ နည္းနည္းခြဲေပးလိုက္ၾကပါ.....။

ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ကိတ္ဖို႔ ထက္ ဦးေႏွာက္ကိတ္ဖို႔ စာဖတ္ပါလို႔ ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Recommended for you-ကမ႓ာေက်ာ္ေတြ ဘယ္ေလာက္စာဖတ္ၾကသလဲ?

Source; Social Media

Read 4609 times
Rate this item
(1 Vote)